AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  29 czerwca 2015 r.  

Odpust Parafialny
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: [...] «On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.» [...]
(Łk 7, 24.27-28)

W Niedzielę, 28 czerwca, w naszej parafii obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
Święto parafii rozpoczęła o godz. 11.00 uroczysta Suma Odpustowa, której przewodniczył ks. Piotr Dzierżak MS, dyrektor Wydawnictwa La Salette. Po zakończeniu Mszy św. wokół kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna.
O godz. 14.00 na stadionie OSiR nad jez. Sarcz rozpoczął się XIV Festyn Parafialny. Tradycyjne rodzinne spotkanie odpustowe odbywało się w nowej formule, a jego organizatorem była Rada Parafialna.

  28 czerwca 2015 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł
Jaką radością napełniliście Kościoły przez swoje przepowiadanie! Jakie dzięki mamy wam złożyć, o święci Apostołowie, za tyle trudów, które znieśliście dla nas?
(św. Katarzyna ze Sieny)

Poniedziałek, 29 czerwca – Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom.
Piotr — mimo ludzkiej słabości — przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie złożone pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego „dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały”. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych Bożych „szaleńców”, którzy bez wahania oddali życie za Chrystusa i dzięki którym także my w Niego wierzymy.
Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 124

  27 czerwca 2015 r.

Św. Jan Chrzciciel Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 28 czerwca – XIII Niedziela zwykła.
Odpust ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona parafii
Czytania mszalne: Mdr 1,13-15; 2,23-24; Ps 30,2.4-6.11-13; 2 Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jair z wiarą prosi Jezusa o uzdrowienie swojej córeczki. My także możemy stanąć w tym samym szeregu osób potrzebujących i wyrazić przed Jezusem naszą prośbę. Bądźmy ludźmi wiary. Prośmy Ducha Świętego, aby tej wiary nam przydawał. Przedstawiajmy nasze prośby przez wstawiennictwo Matki Bożej i naszych świętych patronów. Każda z tych historii, które czytamy w Ewangelii, może stać się także naszym udziałem, jeśli będziemy modlili się z wiarą.
Jezu, modlę się za moich najbliższych i za siebie samego. Polecam Tobie wszystkie troski, które noszę w sercu. Miej litość nade mną i pomimo moich grzechów wysłuchaj mojej modlitwy.

  27 czerwca 2015 r.  

Boże Ciało
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości...
(2 Tm 4, 7-8)

W piątek, 26 czerwca, uczennice i uczniowie trzcianeckich placówek oświatowych, wraz ze swoimi pedagogami, rodzicami oraz pracownikami administracyjnymi szkół przezywali zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2014/2015.

  26 czerwca 2015 r.  

Habilitacja ks. dr. Jana Kalniuka MS
Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.
(Adam Mickiewicz)

Z radością i dumą pragniemy poinformować, że w czwartek 18 maja, Rada Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nadała naszemu rodakowi ks. dr. Janowi Kalniukowi, Misjonarzowi Saletynowi, stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych.
Przedmiotem postępowania habilitacyjnego był bogaty dorobek naukowy i dydaktyczny oraz rozprawa pt.: Pasterska posługa kapłana w kontekście daru i zadania. Aspekt teologicznomoralny.
Należy zaznaczyć, że ks. dr hab. Jan Kalniuk jest czwartym polskim saletynem mającym habilitację! Studiował w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie oraz w Accademia Alfonsiana Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie. Od 1993 roku jest m.in. wykładowcą teologii moralnej w UPJPII w Krakowie i WSD OO. Franciszkanów w Krakowie.
Serdecznie gratulujemy naszemu rodakowi i prosząc za wstawiennictwem Saletyńskiej Pani dobrego Boga o błogosławieństwo dla niego, życzymy mu dalszych sukcesów na polu pracy naukowej i dydaktycznej.

  25 czerwca 2015 r.  

Boże Ciało
Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)

W środę, 24 czerwca, ks. Józef Źrebiec MS obchodził swój jubileusz 50. lat kapłaństwa. O godz. 12.30 czcigodny Jubilat w naszym kościele odprawił uroczystą Mszę św. i udzielił okolicznościowego błogosławieństwa.
Dziękując Bogu za dar 50 lat kapłaństwa i posługi ks. Józefa, życzymy naszemu duszpasterzowi wielu łask za pośrednictwem Pięknej Pani z La Salette, szczególnej patronki Księży Misjonarzy Saletynów.

  22 czerwca 2015 r.

UWAGA!!!

W środę, 24 czerwca, będziemy obchodzić Złoty Jubileusz ks. Józefa Źrebca MS. Uroczysta Msza św. sprawowana przez Jubilata odbędzie się o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy Parafian do składania dziękczynienia Bogu za dar kapłaństwa i posługę ks. Józefa w naszej parafii.

  20 czerwca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 21 czerwca – XII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Hi 38,1.8-11; Ps 107,23-26.28-31; 2Kor 5,14-17; Łk 7,16; Mk 4,35-41.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bywa, że czujemy się opuszczeni przez Boga. Trudno jest nam uwierzyć, że Bóg mimo wszystko jest i czuwa nad nami. Prawdziwa wiara opiera się na zaufaniu. Ufamy Bogu, gdy czujemy się bezpieczni, ale jeszcze bardziej powinniśmy Mu zaufać, gdy jest nam trudno.
Panie, powierzam Ci moje życie. Zwłaszcza w sytuacjach trudnych i niezrozumiałych dla mnie, proszę Cię o Twoją opiekę nade mną.

  19 czerwca 2015 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
Niedziela 21 czerwca — dpust ku czci patronów kościoła filialnego w Nowej Wsi.
Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. (Mt 16,18-19)

[...] Wybrałem sobie tego człowieka [Pawła] za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów, i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. (Dz 9,15-16)
W Niedzielę, 21 czerwca, w Nowej Wsi, w naszym kościele filialnym pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, odbędzie się odpust ku czci patronów. Suma odpustowa w kościele filialnym, celebrowana przez ks. proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS i opiekuna filii ks. Macieja Wilka MS, rozpocznie się o godz. 9.00.
Gorąco zapraszamy wszystkich parafian do licznego udziału!

  18 czerwca 2015 r.

UWAGA!!!

W piątek, 19 czerwca, na godz. 18.00 zapraszamy młodzież wraz z rodzicami na Mszę św..
Po Mszy św. nastąpi przyjęcie kandydatów do sakramentu bierzmowania.

  16 czerwca 2015 r.

Informujemy, że...

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy naszej parafii organizuje pielgrzymkę do Częstochowy na uroczystości rocznicowe.
Wyjazd nastąpi w dniu 11 lipca (sobota) o godz. 22.30 z dworca PKS w Trzciance. Koszt przejazdu wynosi 90 zł od osoby.
Zapisy są dokonywane w Księgarni La Salette.
Zapraszamy!!!

  14 czerwca 2015 r.

OKAZJA!!!
Duszpasterstwo Pielgrzymkowe La Salette zaprasza na pielgrzymkę do La Salette i sanktuariów maryjnych w dniach 5—15 lipca 2015 r.
Koszt wynosi 440 euro i 1200 zł. Szczegółowe informacje można uzyskać w kancelarii parafialnej lub na stronie internetowej:
Zapraszamy!!!

  13 czerwca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 14 czerwca – XI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 17,22-24; Ps 92,2-3.13-16; 2 Kor 5,6-10; Mk 4,26-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Królestwo Boże to rzeczywistość, którą tworzymy, gdy jesteśmy w łączności z Bogiem. Życie Bogiem na co dzień sprawia, że inaczej patrzymy na rzeczywistość, która nas otacza. Mogą to poświadczyć ci wszyscy, którzy doświadczyli w swoim życiu nawrócenia.
Ci sami ludzie, te same miejsca i sytuacje nabierają innego znaczenia i w inny sposób patrzy się na nie, gdy nosi się w sercu Boga. Otwórzmy zatem serca i umysły na ziarno łaski Bożej, jakie każdego dnia spada na ziemię. Bądźmy żyzną glebą, a łaska Boża dokona w nas cudów.
Jezu, pragnę otwierać każdego dnia moje serce i umysł na działanie Twojej łaski. Ty, Panie, jesteś siewcą, a ja jestem glebą. Umocnij mnie, mój Zbawicielu, abym wydał obfity plon.

  12 czerwca 2015 r.

Kolor liturgiczny - biały
Dzień 12 czerwca – Piątek.
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Czytania mszalne: Oz 11,1.3-4.8c-9; Ps: Iz 12,2.5; Ef 3,8-12.14-19; Mt 11,29ab; J 19,31-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nasz Bóg ma serce. W swoim Synu oddał je ludziom, odsłonił na zranienie, lecz rana zadana Jezusowi na krzyżu nie okazała się śmiertelna, przeciwnie — życiodajna. Ojcowie Kościoła mówią: jak z boku Adama powstała Ewa, tak z boku Chrystusa narodził się Kościół, czyli my, wierzący. Ta rana już się nigdy nie zabliźniła. Z Serca Jezusa wciąż wypływa życie i udziela się wszystkim, którzy się do Niego zwracają.
Jezu, przez cały miesiąc czcimy Twoje Serce otwarte dla nas, a dziś jeszcze mocniej wołamy, byś przemienił nasze serca na wzór Twego!
Jacek Szymczak OP, „Oremus” czerwiec 2009, s. 81

  7 czerwca 2015 r.

Boże Ciało
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)

Trwa oktawa Bożego Ciała.
Codziennie po Mszy św. wieczornej
zachęcamy do licznego udziału w procesji eucharystycznej wokół kościoła.
Gorąco zapraszamy dzieci do sypania kwiatów!

Przez cały czas trwania oktawy Nabożeństwo Czerwcowe odbywa się po Mszy św. wieczornej przed procesją.
W czwartek, 11 czerwca, na zakończenie oktawy — po Mszy św. wieczornej:
procesja eucharystyczna i poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo małych dzieci.

  6 czerwca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 7 czerwca – X Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Rdz 3, 9-15; Ps 130, 1-8; 2 Kor 4, 13-5, 1; J 12, 31-32; Mk 3, 20-35.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dom, który jest wewnętrznie skłócony, nie może przetrwać. Dlatego chrześcijanin zaproszony jest do kształtowania i porządkowania świata. Dokonuje się ono zawsze przez pryzmat Ewangelii. Każda ludzka forma jest zawodna i krótkotrwała.
Nie bójmy się zawierzać Jezusowi naszych rodzin, małżeństw i wspólnot. Chrystus po to przyszedł na świat, aby go odkupić. Ci wszyscy, którzy starają się wypełniać wolę Boga, stają się Jego braćmi, siostrami i matkami. A dobry brat zawsze będzie starał się troszczyć o swoje rodzeństwo i rodziców.
Panie, powierzam Ci moje życie. Oddaję Ci także moich najbliższych i tych wszystkich, których powierzyłeś mojej opiece. Nie dopuść, abyśmy popadli w grzech i beznadzieję, a przez to oddalili się od Ciebie na zawsze.

  5 czerwca 2015 r.  

Boże Ciało
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)

W czwartek, 4 czerwca, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 w Parku 1. Maja została odprawiona uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez kapłanów obu trzcianeckich parafii, po której ulicami miasta wyruszyła Procesja Eucharystyczna...

  5 czerwca 2015 r.

Drodzy Uczniowie, Rodzice,
Przyjaciele szkoły i Mieszkańcy Trzcianki,

w sobotę 13 czerwca 2015 r. w godz. 10.00–13.00 na dziedzińcu Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance odbędzie się
PIKNIK RODZINNY !
Piękny czas sprzyja integracji. Podczas naszego spotkania odbędą się występy artystyczne naszych uczniów, zostaną przeprowadzone rodzinne konkurencje sportowe, będą gry i zabawy dla starszych i młodszych. Dla wzmocnienia sił będziemy się raczyć chlebem ze smalcem, grillowaną kiełbasą, sałatkami, ciastami i napojami.
Wielkimi krokami zbliża się zakończenie zajęć szkolnych w roku szkolnym 2014/2015, dlatego też chcemy wszystkich Was zaprosić do wspólnego świętowania.
Przyjdźcie i razem z nami przeżyjcie nasz szczególny dzień — dzień rodziny, czas radości i zabaw!
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance

  4 czerwca 2015 r.

Boże Ciało
Od piątku 5 czerwca do czwartku 11 czerwca będzie trwała oktawa Bożego Ciała.
Codziennie po Mszy św. wieczornej
zachęcamy do licznego udziału w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Gorąco zapraszamy dzieci do sypania kwiatów!
Jedynie w Niedzielę, 7 czerwca, procesja po Mszy św. o godz. 11.00.

Przez cały czas trwania oktawy Nabożeństwo Czerwcowe odbywa się po Mszy św. wieczornej przed procesją.
W czwartek, 11 czerwca, na zakończenie oktawy — po Mszy św. wieczornej:
procesja eucharystyczna i poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo małych dzieci.

  2 czerwca 2014 r.

Procesja Bożego Ciała Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 4 czerwca – Czwartek.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)
Czytania mszalne: Wj 24,3-8; Ps 116,12-13.15-18; Hbr 9,11-15; J 6,51; Mk 14,12-16.22-26.
Czytania podczas procesji: Mt 26,17-19.26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16.28-35; J 17,20-26.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Biblia mówi obrazowo o wypędzeniu człowieka z raju i o postawieniu u jego bram cherubinów z ognistymi mieczami, którzy by strzegli dojścia do drzewa życia. [Chrystus], Syn Boży, usuwa groźnych cherubinów z ognistymi mieczami, a na ich miejsce stawia kapłanów.
Stawia ich nie po to, by bronili dostępu do drzewa życia, ale by rozdawali owoce każdemu, kto po nie przyjdzie. Dziś obchodzimy pamiątkę tego radosnego w dziejach ludzkości momentu, gdy otwarty został dostęp do drzewa życia. Eucharystia jest [jego] owocem, [który] w złotej monstrancji obnosimy z szacunkiem po ulicach miast i po drogach wiosek, radując się tak niepojętym darem.
Ks. Edward Staniek
W tym dniu Msze św. w kościele będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00.
O godz. 11.00 w parku 1 Maja zostanie odprawiona uroczysta Msza św., po której wyruszy Procesja Eucharystyczna ulicami: Sikorskiego, Żeromskiego, Fałata i Witosa. Procesja zakończy się przy kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe oraz członków wspólnot i grup parafialnych, a także organizacji społecznych. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestniczenia w procesji w uroczystych strojach, dzieci — do sypania kwiatów, oraz wszystkich mieszkańców parafii. Prosimy mieszkańców Trzcianki o świąteczne udekorowanie okien i domów, przede wszystkim znajdujących się na trasie procesji.
Po procesji Bożego Ciała Zarząd Hospicjum zaprasza na festyn, który odbędzie się na placu przy kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej.


Zachęcamy do licznego udziału i wsparcia działalności trzcianeckiego Hospicjum!

  1 czerwca 2015 r.

We wtorek i środę, 2 i 3 czerwca, zapraszamy na próbę wszystkie dzieci chętne do sypania kwiatów podczas procesji Bożego Ciała. Odbędzie się ona o godz. 17.00 na placu przed naszym kościołem.

  1 czerwca 2015 r.

Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego.
Amen.

Rozpoczyna się czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
  • w tygodniu — codziennie po Mszy św. wieczornej,
  • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  31 maja 2015 r.

Dzień Dziecka
W poniedziałek, 1 czerwca, przypada Międzynarodowy Dzień Dziecka.

Przynosili Mu [Jezusowi] również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
(Mk 10, 13-16)
13 czerwca (sobota) zapraszamy po raz trzeci do Skrzatusza wszystkie dzieci ze szkół podstawowych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej na III Diecezjalny Dzień Dziecka. Tegorocznym hasłem pielgrzymki dzieci będzie zawołanie: JA WYBIERAM DZISIAJ NIEBO!

  30 maja 2015 r.

Hendrick van Balen, Trójca Święta Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 31 maja – IX Niedziela zwykła.
Uroczystość Najświętszej Trójcy
Czytania mszalne: Pwt 4,32-34.39-40; Ps 33,4-6.9.18-20.22; Rz 8,14-17; Ap 1,8; Mt 28,16-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Uczniowie zostali przez Jezusa posłani, aby szli i głosząc Ewangelię, pozyskiwali kolejnych uczniów. To polecenie rozciąga się także na każdego z nas. Jeśli doświadczyliśmy w naszym życiu miłości Chrystusa, to nie powinniśmy jej zatrzymywać wyłącznie dla siebie. Jesteśmy zaproszeni, aby się nią dzielić. Bóg, widząc naszą otwartość wobec innych, będzie nam udzielał wielu duchowych darów, tzw. charyzmatów. Zawsze jednak mają one służyć budowaniu wspólnoty Kościoła. Każda postawa egoistyczna stoi w sprzeczności z Ewangelią. Miłość Boga i bliźniego jest zaproszeniem do wyjścia i niesienia wszystkim dobrej nowiny o zbawieniu.
Jezu, Ty posyłasz uczniów, aby szli i głosili Ewangelię, będąc jej świadkami wobec ludzi. Uczyń moje serce otwartym, abym przyjął te dary, którymi mnie obdarzyłeś, i bym potrafił dzielić się nimi z innymi.

  28 maja 2015 r.

Stop aborcji
Informujemy, że...

...za zgodą Biskupa Diecezjalnego Edwarda Dajczaka w diecezji przeprowadzana jest zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem akcji ustawodawczej, której celem jest wprowadzenie w Polsce prawa chroniącego wszystkie dzieci od początku ich życia.
W naszej parafii podpisy będą zbierane w przyszłą Niedzielę, 31 maja, po każdej Mszy św. przed kościołem. Aby wziąć udział w akcji, niezbędne jest podanie numeru PESEL.

  27 maja 2015 r.

Informujemy, że...

...rozpoczęliśmy zapisy dla młodzieży z klas drugich szkół gimnazjalnych z naszej parafii, pragnących przyjąć sakrament bierzmowania.
Katecheci uczący w szkołach rozdadzą odpowiednie kwestionariusze, które młodzież wraz z rodzicami wypełni czytelnie w domach.
Zapraszamy w piątek 19 czerwca br. młodzież wraz z rodzicami na Mszę św. na godz. 18.00, po której nastąpi nabożeństwo z przyjęciem młodzieży w ramach planowanego Sakramentu Bierzmowania.

  26 maja 2015 r.

Dzień Matki
Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina.
Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości,
że się człowiek narodził na świat
(J 16,21)

W dniu 26 maja obchodzimy Dzień Matki.
Pragnę w imię tej naszej wspólnej Matki – Ojczyzny, jeszcze raz oddać hołd każdej polskiej matce, mojej własnej matce, każdej polskiej kobiecie, każdej polskiej dziewczynie, oddać hołd macierzyństwu. Oddać hołd kobiecości, oddać hołd dziewictwu! Gdyby nie było tego macierzyństwa fizycznego czy duchowego, nie byłoby gniazda, nie byłoby kolebki, nie byłoby rodziny, nie byłoby narodu!
św. Jan Paweł II, papież
Gniezno, 3 czerwca 1979 r.

  25 maja 2015 r.

prezydent elekt Andrzej Duda
Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. — kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

W poniedziałek, 25 maja, Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki II tury wyborów prezydenckich:
zwyciężył Andrzej Sebastian Duda uzyskując 51.55% głosów.

Serdecznie gratulujemy panu Prezydentowi Elektowi, życząc zarazem wielu łask Bożych w niełatwej służbie dla Kraju, dla Nas wszystkich...

  24 maja 2015 r.

Jean II Restout, Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 25 maja – poniedziałek.
Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
Czytania mszalne: Rdz 3,9-15.20 lub Dz 1,12-14; Ps 87,1-3.5-6; Łk 1,28; J 2,1-11 lub J 19,25-27.

Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25-27)

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzisiejsze święto Maryi, Matki Kościoła, przypomina nam, że [nasza] Matka jest blisko, a my, mimo różnych braków i niedoskonałości, możemy iść przez życie z radością. Ona — tak jak na weselu w Kanie — naprawdę jest z nami. Uczy nas, jak słuchać Jezusa i karmić się Jego Ciałem, przedstawia Mu nasze potrzeby, lęki i trudności. Podczas Eucharystii towarzyszy nam swoją modlitwą i zachęca, byśmy z ufnością przyjęli miłość Jezusa i podążyli za Nim w codziennym życiu.
ks. Adam Rybicki, „Oremus” czerwiec 2006, s. 31

  24 maja 2015 r.

Wybory
Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. — kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

W Niedzielę, 24 maja, w naszej Ojczyźnie odbywa się II tura wyborów prezydenckich!
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o dobry wybór głowy państwa, jak również do czynnego udziału w głosowaniu.

  23 maja 2015 r.

Duch Święty Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 24 maja – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Czytania mszalne: Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Zesłanie Ducha Świętego nadało nową jakość życiu pierwszej wspólnoty uczniów. Po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa żyli oni w niepewności i lęku. Drzwi pomieszczenia, gdzie przebywali, były zamknięte z obawy przed otoczeniem. Jezus, który do nich przychodzi, zaczyna od przekazania im znaku pokoju. Odblokowuje tym samym ich serca na przyjęcie darów, które zostaną na nich wylane przez Ducha Świętego. W ich życiu następuje teraz przełom. Stają się mocni i odważni. Drzwi pomieszczeń, w których się modlą, pozostaną już na zawsze otwarte, a apostołowie pójdą w świat, aby odważnie głosić Ewangelię.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie swoją przemieniającą łaską. Uzdrów moje zalęknione serce i uczyń mnie odważnym w wyznawaniu Ciebie.

  22 maja 2015 r.

3 Kongres Nowej Ewangelizacji - Skrzatusz
W dniach 28-31 maja w Skrzatuszu odbędzie się III Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji.
Tematem kongresu, to „Ewangelizacja w środowisku wiejskim.” Spotkanie zaadresowane jest do wszystkich, którym leży na sercu ewangelizacja wsi. Organizatorem Kongresu jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji przy KEP wraz z Fundacją Porta Fidei, a gospodarzem — Diecezja Koszalińsko-kołobrzeska ze swoim Pasterzem ks. bp Edwardem Dajczakiem.
Więcej informacji na stronie internetowej nowaewangelizacja.org

  19 maja 2015 r.  

Uroczystość I Komunii Św.
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
 
W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego — VII Niedzielę Wielkanocy, 19 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. III szkół podstawowych przeżywali swoją rocznicę I Komunii Świętej.
Eucharystię celebrował ks. Piotr Stangricki MS, prefekt Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance.

  18 maja 2015 r.  

Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu
[...]Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego
spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi.
i niech będzie błogosławiony Pan Bóg,
Stwórca nieba i ziemi.
(Jdt 13,18)
 
W maju, miesiącu Maryjnym, jeden z cotygodniowych dni skupienia trzcianecka wspólnota zakonna przeżyła podczas pielgrzymki do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu.

  16 maja 2015 r.

Benvenuto Tisi /Garofalo/, Wniebowstąpienie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 17 maja – VII Niedziela Wielkanocna.
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 1,1-11; Ps 47,2-3.6-9; Ef 1,17-23; Mt 28,19.20; Mk 16,15-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ci, którzy z odwagą i zaufaniem idą i głoszą Ewangelię, otrzymują Boże błogosławieństwo. Pan współdziała z nimi i wspomaga ich swoją łaską. Czasem w obliczu naszych osobistych słabości i grzechów możemy poczuć się niegodni, by być głosicielami Chrystusowego orędzia. Jest to jednak pokusa. Bóg chce posłużyć się właśnie nami. Chrystus wybrał na apostołów ludzi słabych i grzesznych. Wybiera także nas, abyśmy w Jego imię, poprzez świadectwo chrześcijańskiej miłości, wyrzucali „demony i uzdrawiali chorych”.
Panie, oddaję Tobie moje życie. Chcę z wiarą i oddaniem służyć Ci najlepiej, jak potrafię. Pragnę wypełnić tutaj, na ziemi, moje chrześcijańskie powołanie do bycia świadkiem Twojej miłości.
W Niedzielę, 17 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci, które przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej w poprzednim roku, będą przeżywać rocznicę tej ważnej uroczystości.
Nie zapominajmy o modlitwie w ich intencji, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.

  15 maja 2015 r.

„Światło z La Salette” MAJ/CZERWIEC 2015
OD NIEDZIELI 17 MAJA,
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w Niedzielę — po Mszach św. przed kościołem od poniedziałku 18 maja — w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  13 maja 2015 r.

Uwaga!

W środę i w piątek, 13 i 15 maja, o godz. 16.00 w kościele odbędą się próby przed uroczystością pierwszej rocznicy przyjęcia Komunii Świętej przez uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Obecność obowiązkowa!

  12 maja 2015 r.

śp. ks. Zbigniew Czuchra MS
W Niedzielę, 10 maja, zmarł ks. Zbigniew Czuchra, Misjonarz Saletyn. Był gorliwym kapłanem i zakonnikiem, gorącym patriotą, utalentowanym poetą.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.
Ks. Zbigniew Jan Czuchra urodził się w Krośnie 29 listopada 1934 r. Pierwsze śluby zakonne w Zgromadzeniu Księży Misjonarzy Saletynów złożył 24 grudnia 1965 roku. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1968 r. w Krakowie. W latach 1968-1971 posługiwał jako duszpasterz i katecheta w Trzciance. Przez sześć lat pełnił funkcję proboszcza w Gdańsku-Sobieszewie, a potem w parafii w Dębowcu. Był także mistrzem nowicjatu w Dębowcu i wychowawcą kleryków w Krakowie. Od 2003 roku był duszpasterzem w rzeszowskiej parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej. Jego kapłaństwo było silnie związane z działalnością kulturalną i publicystyczną. Był m.in. autorem zbiorów wierszy: „Dla Ciebie... Słowa sercem pisane”, „Powiew rodzinnych stron”, „Czasu srebrna nić”. Intensywnie współpracował z Katolickim Radiem VIA w Rzeszowie. Był autorem audycji „Muzyka w przestrzeni słowa” i radiowych katechez. Publikował artykuły w „Niedzieli” i „Posłańcu Matki Bożej Saletyńskiej”.
Uroczystości pogrzebowe śp. ks. Zbigniewa Czuchry MS odbędą się we wtorek 12 maja w Rzeszowie i w środę 13 maja w Dębowcu.

  11 maja 2015 r.  

Uroczystość I Komunii Św.
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
 
W VI Niedzielę Wielkanocy, 10 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej Nr 3. im. Mikołaja Kopernika w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.

  11 maja 2015 r.

Krzyż Misyjny, par. pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance
Nie wolno myśleć tylko o sobie, modlimy się o chleb nasz, a więc także o chleb dla innych. Kto ma nadmiar chleba, powinien się nim dzielić. Św. Jan Chryzostom podkreśla, że »każdy kęs chleba w pewnym sensie stanowi kęs chleba należącego do wszystkich — chleb świata«.
(Benedykt XVI, papież)

Od poniedziałku 11 maja do środy 13 maja przypadają tzw. dni krzyżowe — czas modlitw o dobre urodzaje, błogosławieństwo w pracy i za kraje głodujące.

  10 maja 2015 r.

Wybory
Apel Episkopatu Polski
W odpowiedzi na apel Papieża Franciszka o braterską solidarność z ofiarami trzęsienia ziemi w Nepalu i w krajach sąsiednich Caritas Polska apeluje o zbiórkę do puszek dla poszkodowanych. Liczba ofiar śmiertelnych kataklizmu sięga wielu tysięcy osób, a oprócz tego tysiące osób zostało rannych. W Nepalu władze proszą o pomoc humanitarną.
Na miejscu już pracuje ekipa Caritas. Kościół katolicki w Polsce pragnie okazać konkretny znak solidarności z ofiarami żywiołu. Potrzebna jest zarówno modlitwa, jak też wsparcie osób poszkodowanych, w tym szczególnie pomoc dla wszystkich cierpiących w szpitalach pozbawionych podstawowych środków medycznych.
Wsparcie ofiarom straszliwego kataklizmu możemy wyrazić poprzez modlitwę w Niedzielę 10 maja br. oraz przez ofiary składane do puszek w kościołach, o co gorąco proszę.
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

  9 maja 2015 r.

Wybory
Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. — kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

Niedziela 10 maja jest w w naszej Ojczyźnie szczególnym dniem, to dzień wyborów prezydenckich!
Zachęcamy wszystkich do modlitwy o dobry wybór głowy państwa, jak również do czynnego udziału w głosowaniu.

  9 maja 2015 r.

I Komunia Św. par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 10 maja – VI Niedziela Wielkanocna.
W naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
Czytania mszalne: Dz 10,25-26.34-35.44-48; Ps 98,1-4; 1 J 4,7-10; J 14,23; J 15,9-17.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pan Jezus na tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógłby ofiarować apostołom. Jednak dał im coś największego — dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten najświętszy pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał je świętością. Oto, co znaczy, że Pan Jezus przychodzi do waszych serc. [...] Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej do Niego podobne, coraz bardziej święte. Jest to, moje dzieci, wielka łaska, ale też wielkie zadanie [...] [dla was]: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię św. w was zamieszkał.
(św. Jan Paweł II, zakopane 7 czerwca 1997 r.)
W Niedzielę, 10 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej nr 3.
Nie zapominajmy o modlitwie w ich intencji, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.

  8 maja 2015 r.

Sakrament Pojednania
W sobotę, 9 maja, od godz. 9.00 odbędzie się odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Spowiedź św. dla dzieci pierwszokomunijnych oraz ich rodziców.

  7 maja 2015 r.

św. Stanisław
Św. Stanisław stał się w dziejach duchowych Polaków patronem zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go przeto jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego.
(św. Jan Paweł II, papież – Kraków, 9 czerwca 1979 r.)

W dniu 8 maja, Kościół w Polsce obchodzi Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika – głównego patrona Polski.

W tym dniu, z racji Uroczystości ku czci św. Stanisława, nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  4 maja 2015 r.  

Uroczystość I Komunii Św.
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
 
W V Niedzielę Wielkanocy, 3 maja, podczas Mszy św. o godz. 13.00 uczennice i uczniowie kl. II szk. podst. Zespołu Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii, wraz z ks. Piotrem Stangrickim MS, prefektem szkoły, oraz z księżmi gośćmi.

  4 maja 2015 r.  

Uroczystość I Komunii Św.
„Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.”
(J 6, 51)
 
W V Niedzielę Wielkanocy, 3 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 uczennice i uczniowie kl. II Szkoły Podstawowej Nr 2. im. Władysława Broniewskiego w Trzciance, przystąpili do Sakramentu I Komunii Św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.

  3 maja 2015 r.

[...] wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, [...] dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy [...].
(...z Preambuły Konstytucji 3 Maja)

W Niedzielę 3 maja obchodzimy 224 rocznicę ustanowienia Konstytucji 3 Maja — Święto Narodowe.

  2 maja 2015 r.

I Komunia Św. par. pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 3 maja – V Niedziela Wielkanocna.
W naszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii Świętej
Czytania mszalne: Dz 9,26-31; Ps 22,26-28.30-32; 1 J 3,18-24; J 15,4.5b; J 15,1-8.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pan Jezus na tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógłby ofiarować apostołom. Jednak dał im coś największego — dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten najświętszy pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał je świętością. Oto, co znaczy, że Pan Jezus przychodzi do waszych serc. [...] Jego miłość was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej do Niego podobne, coraz bardziej święte. Jest to, moje dzieci, wielka łaska, ale też wielkie zadanie [...] [dla was]: zawsze kochać Pana Jezusa, mieć dobre i czyste serce i jak najczęściej zapraszać, aby On przez Komunię św. w was zamieszkał.
(św. Jan Paweł II, zakopane 7 czerwca 1997 r.)
W Niedzielę, 3 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 do Pierwszej Komunii Świętej przystąpią dzieci z kl. II Szkoły Podstawowej nr 2, natomiast o godz. 13.00 — z kl. II Katolickiej Szkoły Podstawowej.
Nie zapominajmy o modlitwie w ich intencji, prosząc, aby Chrystus umacniał je i błogosławił, pomnażając ich wiarę.

  1 maja 2015 r.

Maryja Krolowa Polski Kolor liturgiczny - biały
Dzień 2 maja – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, .
Królowej Polski, Głównej Patronki Polski

Czytania mszalne: Ap 11,19a;12,1.3-6a.10ab; Ps: Jdt 13,18-20; Kol 1,12-16; J 19,27; J 19,25-27.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Maryjo, nasza Królowo i Matko, proszę Cię o opiekę dla mnie, mojej rodziny, najbliższych i za moją ojczyznę. Wypraszaj mi łaskę wiernego naśladowania Twojego Syna i zaufania Bożej opatrzności.
W tym roku Uroczystość wypada w Niedzielę i w związku z tym liturgiczne obchody zostają przeniesione na sobotę 2 maja. Z prośbą o przeniesienie uroczystości na ten dzień zwróciła się do Stolicy Apostolskiej Konferencja Episkopatu Polski.
W tym dniu, z racji uroczystości, w naszej parafii będzie dodatkowa Msza św. o godz. 9.00.

  1 maja 2015 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)

Rozpoczął się maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Majowe ku czci Najśw. Maryi Panny, które w naszym kościele będzie odprawiane:
  • w tygodniu codziennie o godz. 17.30; z wyjątkiem środy, kiedy to po Mszy św. będzie nowenna i procesja do figury Matki Bożej Saletyńskiej przed kościołem,,
  • w Niedziele po Mszy św. o godz. 16.00.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSKOLNEGO ZESP. SZK. KATOLICKICH

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Akcja GORACA KREW

Komunikat policji dla seniorow
hosting
consultation