AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

1procent Koło Przyjaciół Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.

  1 maja 2017 r.

Giambattista Tiepolo, Niepokalanie Poczęta
Była cicha i piękna jak wiosna,
Żyła prosto, zwyczajnie, jak my.
Ona Boga na świat nam przyniosła
I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały.
(...z pieśni Maryjnej)
Rozpoczął się maj – Miesiąc Maryjny.
Zapraszamy wszystkich na Nabożeństwo Majowe ku czci Najśw. Maryi Panny, które w naszym kościele będzie odprawiane:
 • w tygodniu codziennie o godz. 17.30,
 • w Niedziele po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.
Zachęcamy również, zwłaszcza na wioskach, do podtrzymywania tradycji śpiewania litanii przy kapliczkach lub krzyżach przydrożnych.

  30 kwietnia 2017 r.

sw. Józef Rzemieślnik
Praca ma dopomagać człowiekowi do tego, aby stawał się lepszym,
duchowo dojrzalszym, aby mógł spełnić swoje powołanie.
(św. Jan Paweł II)
W dniu 1 maja Kościół obchodzi Wspomnienie Św. Józefa Rzemieślnika. Papież Pius XII proklamował to Wspomnienie w 1955 r.
Dzień 1 maja jest równiez obchodzony na świecie jako Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, wprowadzony dla upamiętnienia wydarzeń, które miały miejsce w pierwszych dniach maja 1886 roku w Chicago, w USA, podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

  29 kwietnia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 30 kwietnia – III Niedziela Wielkanocna.
Czytania mszalne: Dz 2,14.22-28; Ps 16,1-2.5.7-11; 1 P 1,17-21; Łk 24,32; Łk 24,13-35.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Rozczarowani uczniowie mówią: A my mieliśmy nadzieję, że to On wyzwoli Izraela. Jezus zawiódł ich nadzieje. Nie wygnał Rzymian i nie przywrócił Izraelowi utraconej potęgi. Nie odnowił tego, co na skutek grzechu ludu i jego przywódców popadło w ruinę. Czy jednak rzeczywiście?
A może w swojej ślepocie ci, którzy oczekiwali doczesnego zbawienia, nie potrafili dostrzec, że Bóg nieskończenie przekroczył ich oczekiwania i odnowił wszystko to, co na skutek grzechu pierwszych ludzi zostało zniszczone? Zamiast przywracać królestwo Izraela, zawarł w sobie wieczne przymierze pokoju, które już nigdy nie zostanie złamane. Swoim zbawieniem ogarnął cały świat i wszystkich ludzi, przywracając harmonię w sposób pełniejszy niż ten, który istniał na początku. Bóg stał się człowiekiem, wynosząc w ten sposób ludzi do komunii w samym Bogu. Czy taką odbudowę rzeczywistości można uznać za zawiedzione nadzieje?
Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Pomóż nam niestrudzenie ufać Tobie w momentach zwątpienia i rozczarowania.
W tym dniu w naszej parafii kończą się TYGODNIOWE MISJE ŚWIĘTE.
Wyrażamy Bogu wdzięczność za ten niezwykły czas! Dziękujemy z całego serca ks. Rafałowi Jarosiewiczowi i świeckim misjonarzom za głoszone Słowo Boże i składane świadectwa. Niech Zmartwychwstały Pan obdarza Was potrzebnymi łaskami i wspiera swym błogosławieństwem.
Również w tym dniu, Droga Neokatechumenalna zaprasza do uczestnictwa w ewangelizacji, która odbędzie się na placu przy ul. Kościuszki o godz. 14.00.

  25 kwietnia 2017 r.  

Tygodniowe Misje Święte 2017
Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!
(Mt 14,28)
W Niedzielę, 23 kwietnia, rozpoczęły się w naszym kościele Tygodniowe Misje Święte 2017. Spotkania misyjne prowadzi ks. Rafał Jarosiewicz wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji z Koszalina.
Te dłuższe rekolekcje o szczególnym charakterze to czas łaski dla każdego z nas i duchowe przygotowanie do świętowania 100-lecia naszego kościoła.

  22 kwietnia 2017 r.

Adolf Hyła, Jezu ufam Tobie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 23 kwietnia – II Niedziela Wielkanocna.
Niedziela Miłosierdzia Bożego
Czytania mszalne: Dz 2,42-47; Ps 118,1.4.13-14.22.24; 1 P 1,3-9; J 20,29; J 20,19-31.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia! Na wszystkich kontynentach z głębin ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. [...] Niech orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny rozchodzi się na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. [...] W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!
św. Jan Paweł II
W tym dniu w naszej parafii rozpoczynają się
TYGODNIOWE MISJE ŚWIĘTE
które poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji z Koszalina.
Również w tym dniu, 23 kwietnia, w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Franciszka, Droga Neokatechumenalna zaprasza do uczestnictwa w Ewangelizacji, która odbędzie się na placu przy ul. Kościuszki o godz. 14.30.
Serdecznie zapraszamy!

  18 kwietnia 2017 r.  

Wielkanocna tradycja przy Grobie Pańskim w Niekursku
A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień [z grobu Jezusa] i usiadł na nim. [...] Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli.
(Mt 28,2.4)
 
W Niekursku od dziesiątek już lat istnieje tradycja wielkanocna związana z czuwaniem przy grobie Chrystusa. Druhowie OSP Niekursko już od wielkiego piątku wystawiają straże przy Grobie Pańskim w miejscowym kościele, a wszystko oczywiście zgodnie z historią zmartwychwstania Jezusa zapisaną w Ewangelii.

  18 kwietnia 2017 r.

Wszystkie dzieci, które zbierały pieniądze w ramach akcji Caritasu „Jałmużna wielkopostna 2017”, proszone są o przyniesienie odpowiednich skarbonek w Niedzielę 23 kwietnia przed Mszą św. rozpoczynającą się o godz. 11.00 i pozostawienie ich przed ołtarzem.
Dochód z akcji zasili działania wspierające pomoc osobom chorym i starszym. Za każdy dar złożony z serca dziękujemy.
Za każdy dar złożony z serca dziękujemy.

  17 kwietnia 2017 r.

Giotto di Bondone, Zmartwychwstanie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 kwietnia – Poniedziałek w oktawie Wielkanocy.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Czytania mszalne: Dz 2,14.22-32; Ps 16,1-2.5.7-11; Ps 118,24; Mt 28,8-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Na spotkanie przepełnionych lękiem pomieszanym z radością niewiast, które biegną oznajmić uczniom dobrą nowinę o zmartwychwstaniu, wychodzi Jezus i pozdrawia je prostym witajcie, tak jakby właśnie na nie czekał. Jego słowa są pozbawione są głębokiej argumentacji teologicznej czy wyjaśnienia tego, co się wydarzyło. On spotyka je w dniu zmartwychwstania w całkiem normalny sposób.
Cud zmartwychwstania, który się dokonał, nie potrzebuje dodatkowej otoczki. Widząc Go, niewiasty podchodzą do Niego i oddają Mu pokłon aż do stóp, który wyraża ich pełne szacunku oddanie. On, odpowiadając na ich poszukiwanie Go w grobie, wyszedł im naprzeciw, aby spotkać je i w pełni wejść w ich codzienność. Choć często jest ona bardzo zwyczajna i szara, to nigdy nie jest pozbawiona Jego zbawczej obecności.
Jezu Zmartwychwstały, wyjdź nam na spotkanie na kręte drogi naszego życia, tak jak w poranek wielkanocny wyszedłeś spotkać szukające Ciebie niewiasty.
W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. będą sprawowane jak w każdą Niedzielę.

  16 kwietnia 2017 r.  

Zmartwychwstanie Pańskie
Zmartwychwstanie Pańskie
Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie!
Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego.
Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział».
(Mt 28,5-6)
 
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!...
W nocy, z 15 na 16 kwietnia, w czytelnych znakach liturgicznych Wigilii Paschalnej przeżywaliśmy Zmartwychwstanie Jezusa, aby ogłosić je światu w uroczystej Procesji Rezurekcyjnej ulicami naszego miasta...

  16 kwietnia 2017 r.

Andrea da Firenze, Zmartwychwstanie Kolor liturgiczny - biały
Dzień 16 kwietnia – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego.
Chrystus zmartwychwstał! Alleluja!!!
Czytania mszalne: Dz 10,34a.37-43; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Kol 3,1-4 lub 1 Kor 5,6b-8;
sekwencja; 1 Kor 5,7b-8a; J 20,1-9 lub Łk 24,13-35.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana Zmartwychwstałego, w którym jest źródło naszego życia. W wyścigu do grobu Pana nie ma przegranych. Bóg jako pierwszy, przyjmując ludzkie ciało, żyjąc w pełni jako zwykły człowiek, wyszedł nam na spotkanie, które, jak się okazuje, może być odkryciem Jego prawdziwej natury w miejscu, w którym Go nie ma, w Jego pustym grobie.
Zmartwychwstały Panie, udziel nam łaski odkrycia prawdy o Tobie i umocnij nią naszą wiarę, prowadząc nas do świętości.

  15 kwietnia 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃ – Wielka Sobota
Tintoretto, Złożenie do grobu
Triduum Paschalne – Dzień III: Adoracja przy Grobie Pańskim.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
A na miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób [...]. Tam to więc, [...] złożono Jezusa. (J 19,41-42)

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim od godz. 6.00, Jutrznia o godz. 9.00, poświęcenie pokarmów w godz. 9.30 – 14.00 (co pół godziny).
✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦        ✦ ✦ ✦
Fra Angelico, Zmartwychwstanie Chrystusa i kobiety u grobu Kolor liturgiczny - biały
Triduum Paschalne – Dzień III: Wigilia paschalna.
Czytania Wigilii Paschalnej: Rdz 1,1-2,2; Ps 104,1-2a.5-6.10.12-14.24.35c; Rdz 22,1-18; Ps 16,5.8-11; Wj 14,15-15,1; Wj 15,1-2.4-5.17-18; Iz 54,4a.5-14; Ps 30,2.45-6.11-13; Iz 55,1-11; Iz 12,2.3-5; Ba 3,9-15.32-4,4; Ps 19,8-11; Ez 36,16-17a.18-28; Ps 42,2-3, Ps 43,3.4; Rz 6,3-11; Ps 118,1-2.16-17.22-23; Mt 28,1-10.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego [Chrystusa] śmierci, zostaliśmy z Nim [Chrystusem] złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim [Chrystusem] złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. (Rz 6.5)

Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 22.00, a po jej zakończeniu wyruszy Procesja Rezurekcyjna ulicami miasta.

  15 kwietnia 2017 r.  

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Piątek - Liturgia Męki Pańskiej
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)

W Wielki Piątek, 14 kwietnia, celebrowaliśmy Liturgię Męki Pańskiej. W jej centrum znajduje się Krzyż Chrystusa.

  15 kwietnia 2017 r.  

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Piątek - Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Adoracji (tzw. Ciemnicy)
Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!
(Mt 26,38)

Przez cały Wielki Piątek, 14 kwietnia, adorowaliśmy Najświętszy Sakrament w Ołtarzu Adoracji (tzw. Ciemnicy).

  14 kwietnia 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃ – Wielki Piątek
Tintoretto, Ukrzyżowanie Kolor liturgiczny - czerwony
Triduum Paschalne – Dzień II: Liturgia Męki Pańskiej.
Czytania: Iz 52,13-53,12; Ps 31,2.6.12-13.15-17.25;
Hbr 4,14-16; 5,7-9; Flp 2,8-9; J 18,1-19,42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć krzyżowa. Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)
Liturgia Męki Pańskiej będzie celebrowana o godz. 19.00. Po zakończeniu Liturgii przeniesienie Najśw. Sakramentu w uroczystej procesji do Grobu Pańskiego.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00: 20.00 ÷ 21.00 — Grupa Modlitewna Św. O. Pio, Caritas, Duszpasterstwo Hospicjum, 21.00 ÷ 22.00 — Żywy Różaniec, III Zakon, 22.00 ÷ 23.00 — Straż Honorowa, Liturgiczna Służba Ołtarza Starszych, 23.00 ÷ 24.00 — Neokatechumenat.

  14 kwietnia 2017 r.  

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Czwartek - Liturgia Wieczerzy Pańskiej - przyjecie nowych ministrantów
Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!

Również 13 kwietnia, w Wielki Czwartek, podczas Liturgii Wieczerzy Pańskiej 12 aspirantów złożyło ślubowanie i zostało przyjętych do grona ministrantów.

  14 kwietnia 2017 r.  

WIELKI TYDZIEŃ
Wielki Czwartek - Liturgia Wieczerzy Pańskiej
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1Kor 11,23-25)

Wczoraj, 13 kwietnia, w Wielki Czwartek o godz. 19.00, Liturgią Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego. Wielki Czwartek to także Dzień Kapłanów – szafarzy Najświętszego Sakramentu i Słowa Bożego...

  13 kwietnia 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃ – Wielki Czwartek
Tintoretto, Ostatnia Wieczerza Kolor liturgiczny - biały
Triduum Paschalne – Dzień I: Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
Czytania mszalne: Wj 12,1-8.11-14; Ps 116,12-13.15-18; 1 Kor 11,23-26; J 13,34; J 13,1-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! (1Kor 11,23-25)
Msza św. Wieczerzy Pańskiej będzie celebrowana o godz. 19.00. Po zakończeniu Mszy św. przeniesienie Najśw. Sakramentu w uroczystej procesji do Ołtarza Adoracji.
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 24.00: 21.00 ÷ 22.00 — ARS i Radio Maryja, 22.00 ÷ 23.00 — Domowy Kościół i Krąg Biblijny, 23.00 ÷ 24.00 — Oaza Młodzieżowa, Wspólnota Modlitwy Uwielbienia.

  11 kwietnia 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Wtorek
Akcja Caritas
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)
 
Trwa wielkanocna akcja Caritas parafii:
 • od Wielkiego Czwartku do Wielkiego Piątku od godz. 10.00 przed kościołem będzie można nabywać:
  • baranki wielkanocne z masła (5 zł),
  • chlebki na stół wielkanocny (5 zł).

  Całkowity dochód z tej akcji będzie przeznaczony na działaność Caritas parafii.

  Za hojność waszych serc składamy serdeczne „Bóg zapłać”!
  Caritas Parafii

  10 kwietnia 2017 r.  

WIELKI TYDZIEŃWielki Poniedziałek
Niedziela Palmowa 2017
Dzieci hebrajskie, niosąc gałązki oliwne
Wyszły naprzeciw Pana, wołając i mówiąc:
Hosanna na wysokości!
(antyfona)
Niedzielą Palmową czyli Męki Pańskiej, która w tym roku przypadła 9 kwietnia, rozpoczęliśmy Wielki Tydzień. W czytelnych znakach bogatej liturgii będziemy przeżywać Ostatnią Wieczerzę, Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Zbawiciela.

  10 kwietnia 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Poniedziałek
Sakrament Pojednania
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!
(Mk 1,15)
Zapraszamy do skorzystania ze spowiedzi św. przygotowującej do przeżywania Świąt Wielkanocnych:
 • we wtorek od godz. 16.00 do 18.00,
 • w środę od godz. 8.15 do 9.00, oraz od godz. 16.00 do 18.00
Prosimy dobrze wykorzystać ten czas.
Niech Spowiedź św. nie będzie odkładana na ostatnią chwilę!

  10 kwietnia 2017 r.

WIELKI TYDZIEŃWielki Poniedziałek
Łzy nie są oznaką słabości, lecz dowodem,
że nasze serce nie wyschło i nie stało się pustynią.
(Maria Konopnicka)
Wielki Poniedziałek, 10 kwietnia, kieruje nasze myśli do tragicznego wydarzenia sprzed 7 lat. W tym dniu przypada bowiem 7. rocznica katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem.
W kościele pw. Matki Bożej Saletyńskiej o godz. 17.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji wszystkich, którzy zginęli w katastrofie.

  9 kwietnia 2017 r.  

Droga Krzyżowa 2017
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mt 16, 24)
W dniu 7 kwietnia, po Mszy św. wieczornej, jak w każdy piątek przed Niedzielą Palmową, na ulice Trzcianki wyruszyli mieszkańcy miasta, by w uroczystym nabożeństwie Drogi Krzyżowej podążać za cierpiącym Chrystusem, niosąc swoje krzyże dnia powszedniego...

  8 kwietnia 2017 r.  

V Jarmark Wielkanocny 2017
Co to jest szczęście? Innych uczynić szczęśliwymi.
Co to jest radość? Innym sprawić radość.
(Wilhelm Keppler)
W piątek, 7 kwietnia, odbył się w Trzciance V Jarmark Wielkanocny zorganizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas, przy współpracy Trzcianeckiego Domu Kultury. W programie Jarmarku, obok kiermaszu wyrobów warsztatowych o tematyce swiątecznej, tradycyjnie znalazły się również prezentacje i kiermasze produktów regionalnych, a także sporo atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.

  8 kwietnia 2016 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 9 kwietnia – VI Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Czytanie przed procesją z palmami: Mt 21,1-11.
Czytania mszalne: Iz 50,4-7; Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mt 26,14-27,66.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Chrystus Jezus istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi.
A w tym co zewnętrzne uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył Go nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
(Flp 2, 6–11)
Pomnóż wiarę ufających Tobie, o Boże, i wysłuchaj łaskawie modlitwy błagających Cię, a nam, którzy dzisiaj niesiemy te gałązki ku czci Chrystusa, chwalebnego Króla, udziel łaski, abyśmy byli z Nim zjednoczeni i przynosili owoce dobrych uczynków. (Mszał Polski: Poświęcenie palm)
Uroczyste poświęcenie palm i procesja wokół kościoła odbędzie się o godz. 11.00. Palmy będą święcone również podczas pozostałych Mszy św.
Jak co roku, przed każdą Mszą św. członkowie III Zakonu Franciszkańskiego będą rozprowadzać palmy.
Niedziela Palmowa rozpoczyna uroczystości Wielkiego Tygodnia.

  5 kwietnia 2017 r.  

Droga krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie.
Żeś przez Krzyż swój święty świat odkupić raczył.
W piątek, 7 kwietnia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 18.00 z naszego kościoła wyruszy
DROGA KRZYŻOWA ULICAMI MIASTA.
Przejdziemy ulicami Sikorskiego, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Broniewskiego, Wieleńską, Fałata i Witosa, do kaplicy parafialnej parafii Matki Bożej Saletyńskiej — tutaj zakończymy nabożeństwo pasyjne.
Zapraszamy wszystkich — dzieci, młodzież i dorosłych,
do uczestnictwa w tym nabożeństwie.
Będzie to jedyna droga krzyżowa odbywająca się w tym dniu w naszej parafii.

  3 kwietnia 2017 r.  

Misyjna loteria pluszakowa
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.
Mt 5,7
W V Niedzielę Wielkiego Postu, 2 kwietnia, odbyła się w naszej parafii Misyjna Loteria Pluszakowa. Dochód ze sprzedaży przytulanek zostanie przeznaczony na pomoc misjonarzom na Wschodzie. Organizatorem loterii była s. Barbara Abramow FRM.

  2 kwietnia 2017 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Przez cały okres trwania Wielkiego Postu:
 • W Niedziele po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w Księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • Z myślą o biednych z naszej parafii w kościele wystawione są kosze św. Franciszka przeznaczone na produkty trwałe.
Dziękujemy za dar serca.

  1 kwietnia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 2 kwietnia – V Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Ez 37,12-14; Ps 130,1-8; Rz 8,8-11; J 11,25a.26; J 11,1-45.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Ileż razy te słowa skierowane przez Martę do Jezusa przy grobie Łazarza moglibyśmy odnieść do własnego życia. Często jesteśmy duchowymi trupami nie tylko przez cztery dni, ale przez całe lata. Grób, którym jesteśmy, w żadnym razie nie nadaje się do otwarcia.
Zresztą najczęściej nie chcemy go otwierać, gdyż wiemy, że mogłoby się to wiązać z ukazaniem naszej wewnętrznej zgnilizny. Pomimo tego Jezus przychodzi do nas, nie zważając na zatrważającą tajemnicę, którą skrywamy w swoim wnętrzu. On nie chce naszej śmierci. Przyszedł przecież po to, aby obdarzyć nas życiem, i może to uczynić bez względu na to, jak bardzo zaawansowany jest nasz duchowy rozkład.
Jezu Chryste, Ty, wskrzeszając zmarłych, ukazałeś swoje panowanie nad śmiercią. Dotknij swoją łaską to, co uśmierca nas od wewnątrz, i obdarz swoim życiem.
W V Niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy Parafian do udziału w Misyjnej Loterii Pluszakowej. Odbędzie się ona po Mszach św. rozpoczynających się o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30. Dochód ze sprzedaży przytulanek przeznaczony jest na pomoc misjonarzom na Wschodzie.

  29 marca 2017 r.

Od czwartku 30 marca do piątku 31 marca w naszym kościele w godz. 16.00–17.00 będą się odbywać
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
dla dzieci ze szkół podstawowych w Trzciance.
Nauki rekolekcyjne poprowadzą Siostry Franciszkanki Rodziny Maryi z Szamotuł.

  28 marca 2017 r.  

Noc Czuwania Modlitewnego w naszej parafii
Proponuję [...] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. [...] Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach [...] wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.
św. Jan Paweł II
(... z encykliki Evangelium Vitae)
W sobotę, 25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego, wraz z całym katolickim światem obchodziliśmy Dzień Świętości Życia. W naszej parafii w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbyło się uroczyste ślubowanie zobowiązujących się do modlitwy w intencji dziecka poczętego.

  27 marca 2017 r.

W dniach od poniedziałku 27 marca do soboty 1 kwietnia w naszej parafii odbędzie się
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Spotkania odbywać się będą w Domu Parafialnym o godz. 19.00.
Dla planujących w najbliższym czasie zawarcie związku małżeńskiego
UKOŃCZENIE KURSU JEST OBOWIĄZKOWE!

  26 marca 2017 r.  

Noc Czuwania Modlitewnego w naszej parafii
Wróć, córko, wróć, synu, wróć z daleka,
Ojciec na ciebie czeka.
(... z pieśni)
W piątek, 24 marca, o godz. 19.00 przygotowanym przez młodzież nabożeństwem Drogi Krzyżowej, rozpoczęła się w naszym kościele Noc Czuwania Modlitewnego — wołanie do Pana o łaskę wiary i powrotu do Niego naszych Parafian. Przed Najświętszym Sakramentem zgromadzili się ci, którym zależy na zbawieniu naszych zagubionych braci i sióstr.

  25 marca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 26 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Radości — Laetare
Czytania mszalne: 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Ps 23,1-6; Ef 5,8-14; J 8,12b; J 9,1-41.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć to, co jest dużo ważniejsze. Otóż jest ono jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania Jezusa.
On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest, i odkryć Jego prawdziwą naturę i posłannictwo. Niewidomemu się to udaje. Tak więc od duchowej ślepoty stopniowo doprowadzony zostaje do światła wiary. Każdy z nas musi przejść podobny proces duchowego oświecenia. Prośmy więc Boga, aby otworzył nasze oczy.
Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze oczy, abyśmy mogli ujrzeć Twoje światło, i prowadź nas ku pełniejszemu poznaniu Ciebie.
Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu nosi nazwę Niedzieli Radości — Laetare. Kapłan jest ubrany w różowy ornat, który symbolizuje radość w czasie umartwienia i pokuty. Podkreśla to, że Zbawiciel świata jest blisko człowieka, nigdy go nie opuszcza i wraz z nim wędruje przez życie ku wiecznej radości w Królestwie Niebieskim.

  24 marca 2017 r.

El Greco, „Zwiastowanie” Kolor liturgiczny - biały
Dzień 25 marca – sobota
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 7,10-14; Ps 40,7-11; Hbr 10,4-10; J 1,14ab; Łk 1,26-38.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wypada z reguły w Wielkim Poście, co może się wydawać dziwne. Przygotowując się do świętowania Wielkanocy, obchodzimy uroczystość poświęconą tajemnicy Wcielenia i odnoszącą się do Narodzenia Pańskiego. Jest to jednak tylko pozorna niestosowność. Historia zbawienia jest bowiem jedna, a Wcielenie to początek realizacji dzieła odkupienia. To właśnie człowieczeństwo Jezusa jest narzędziem naszego zbawienia. Uroczystość ta jest również okazją dla nas, by spojrzeć na własne człowieczeństwo, a szczególnie na naszą cielesność, jako na dar Boga i drogę do zjednoczenia z Nim.
Maciej Zachara MIC, „Oremus” Wielki Post 2009, s. 115
W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wraz z całym katolickim światem, przeżywamy Dzień Świętości Życia, zainspirowany słowami papieża Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, ogłoszonej 25 marca 1995 r. — proponuję [...] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. [...] Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach [...] wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.
W naszej parafii w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste ślubowanie dla każdego, kto zobowiąże się do modlitwy w intencji dziecka poczętego.

  21 marca 2017 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Przez cały okres trwania Wielkiego Postu:
 • W Niedziele po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w Księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • Z myślą o biednych z naszej parafii w kościele wystawione są kosze św. Franciszka przeznaczone na produkty trwałe.
Dziękujemy za dar serca.

  20 marca 2017 r.

sw. Jozef Oblubieniec
[Św. Józef] przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu.
(Paweł VI, 19 marca 1966 r.)

W Niedzielę, 19 marca, przypadała uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny — dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn.
Ponieważ w tym roku uroczystość wypadła w Niedzielę, to zgodnie z zasadą, obchody liturgiczne zostały przeniesione na poniedziałek, 20 marca. W naszym kościele Msze św. w tym dniu będą odprawiane według porządku dnia powszedniego.

  18 marca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 19 marca – III Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Wj 17,3-7; Ps 95,1-2.6-9; Rz 5,1-2.5-8; J 4,42.15; J 4,5-42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek bezdroża w nim schodzimy, Bóg nieustannie na nas czeka w miejscu, do którego prowadzą nas nasze pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do czasu zaczerpnąć świeżej wody.
On będzie wtedy czekał przy studni, aby się z nami spotkać. Niech nasze kolejne spotkanie z Nim odmieni nasze życie tak, jak odmieniło życie Samarytanki.
Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez względu na to, jak daleko odeszliśmy od Ciebie. Obmyj nas swoją wodą i zaspokój nasze pragnienie, którym jesteś Ty sam.
W Niedzielę, 19 marca, o godz. 19.00 rozpocznie się w naszym kościele comiesięczny
W I E C Z Ó R   U W I E L B I E N I A.
Zapraszamy tych wszystkich, którzy modlitwą i adoracją Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie chcą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie.

  17 marca 2017 r.

„Światło z La Salette” MARZEC/KWIECIEŃ 2017
Od SOBOTY 18 marca i NIEDZIELI 19 marca
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobotę po Mszy św. wieczornej, w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem,
od poniedziałku 20 marca – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  16 marca 2017 r.  

Sakrament bierzmowania w naszej parafii
Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy.
(... z pieśni)
W środę, 15 marca, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej, udzielił naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Opiekunem wszystkich przystępujących do sakramentu był ks. Szymon Data MS.

  15 marca 2017 r.

W czwartek, 16 marca, o godz. 18.00 odbędzie się Msza św., na którą Stowarzyszenie Hospicjum Trzcianka zaprasza wszystkich członków oraz osoby chętne do włączenia się w dzieło pomocy osobom chorym i starszym.
Po Eucharystii zaś w Domu Parafialnym będzie miało miejsce spotkanie formacyjne.

  14 marca 2017 r.

Sakrament Bierzmowania
Spocznij na nas Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy.
(...z pieśni)
W środę, 15 marca, o godz. 16.00 ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, udzieli naszej młodzieży
SAKRAMENT BIERZMOWANIA.
(kandydaci i świadkowie przychodzą 30 minut przed rozpoczęciem liturgii)
Módlmy się wszyscy w intencji tych młodych ludzi, na których spłynie moc Ducha Św., aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów...

  13 marca 2017 r.

Próby dla dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 3 przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej prowadzone przez s. Barbarę Abramow FRM będą odbywać się w naszym kościele we wtorki zgodnie z następującym podziałem:
 • grupa pierwsza — od godz. 16.30 do godz. 17.00,
 • grupa druga — od godz. 17.10 do godz. 17.40.
Obecność i punktualność dzieci podczas prób jest obowiązkowa!
W związku z tym spotkania oazy Dzieci Maryi będą odbywać się w poniedziałki w godz. 16.00–17.00 w kawiarence Domu Parafialnego.

  12 marca 2017 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Przez cały okres trwania Wielkiego Postu:
 • W Niedziele po Mszach św. przed kościołem, a w dni powszednie w Księgarni La Salette będą rozprowadzane świece na stół wielkanocny — paschaliki, w cenie 6 zł. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na cele Caritas diecezji i parafii.
 • Z myślą o biednych z naszej parafii w kościele wystawione są kosze św. Franciszka przeznaczone na produkty trwałe.
Dziękujemy za dar serca.

  11 marca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 12 marca – II Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 12,1-4a; Ps 33,4-5.18-20.22; 2 Tm 1,8b-10; Mt 17,7; Mt 17,1-9.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postacie Starego Testamentu, które w symboliczny sposób reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać im należną w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza i Eliasza.
Jezus jest radykalnie inny, On jest umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł upodobanie, a nas wszystkich wzywa do tego, abyśmy Go słuchali. On jest bowiem — jeżeli można w tym miejscu uciec się do obrazowego języka ukazującego jedność i tożsamość pomiędzy Adamem a wziętą z jego boku Ewą — kością z kości Boga i ciałem z Jego ciała (por. Rdz 2, 23), On sam jest w pełni Bogiem.
Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam odkrywać coraz głębiej Twoją Tajemnicę i przemieniaj nas na swoje podobieństwo.

  10 marca 2017 r.

Za nami 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zadbajmy o to, by przyniósł on bogate owoce. Trwając w Wielkim Poście nie ustawajmy w modlitwie o trzeźwość i dawajmy świadectwo własną postawą.
W przyszłą Niedzielę, 12 marca, zapraszamy na spotkanie informacyjne o wspólnocie Anonimowych Alkoholików, o której opowie dwóch jej członków. Spotkanie odbędzie się o godz. 10.30 w sali Domu Parafialnego.

  9 marca 2017 r.

W piątek, 10 marca, w Nowej Wsi i Niekursku rozpoczną się Rekolekcje Wielkopostne. Potrwają do Niedzieli 12 marca.
W Trzciance trwa rok jubileuszowy związany ze 100-leciem poświęcenia naszego kościoła — w związku z tym nie będzie rekolekcji dla młodzieży i dorosłych w okresie Wielkiego Postu, ale odbędą się Misje Parafialne po Świętach Wielkanocnych.

  8 marca 2017 r.

8 marca

  7 marca 2017 r.

We wtorek, 7 marca, siostra Barbara Abramow FRM zaprasza dzieci pierwszokomunijne ze Szkoły Podstawowej nr 3 na próbę dotyczącą przyjęcia przez nie sakramentu.
Próba odbędzie się w naszym kościele z udziałem następujących klas w podanych godzinach:
 • klasy trzecie E, F, G, H, I — od godz. 16.30 do godz. 17.00,
 • klasy trzecie A, B, C, D — od godz. 17.10 do godz. 17.40.
Obecność dzieci jest obowiązkowa!

  6 marca 2017 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  5 marca 2017 r.  

286 rocznica nadania praw miejskich Trzciance
Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.
Również tą małą...
(Jan Paweł II)
W piątek, 3 marca, obchodziliśmy 286 rocznicę nadania praw miejskich Trzciance. O godz. 16.00 w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS celebrował uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców miasta.

  5 marca 2017 r.  

La Salette Travel
Saletyńskie Biuro Turystyczno–Pielgrzymkowego La Salette Travel zaprasza wszystkich chętnych na Pielgrzymkę do Ziemi Świętej z Morzem Martwym w dniach 24 kwietnia — 4 maja 2017 roku, a także na Wczaso–Rekolekcje do Zakopanego w dniach 22–29 kwietnia 2017 roku.
Jako saletyńskich parafian, nieustannie zapraszamy Was do pielgrzymowania na La Salette — do miejsca objawienia Pięknej Pani, tak bliskiej sercom każdego z nas.
Szczegóły w.w. propozycji i wielu innych znajdziecie w katalogu Biura i na stronie www.pielgrzymki.saletyni.pl

  4 marca 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 5 marca – I Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 2,7-9; 3,1-7; Ps 51,3-6.12-14.17; Rz 5,12.17-19; Mt 4,4b; Mt 4,1-11.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo piękny sposób ukazuje nam moc słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie, odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika.
Autor Listu do Hebrajczyków uczy nas: Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim (por. Hbr 4, 12-13a). Nie ma więc lepszej obrony w godzinie pokusy niż odwołanie się do słowa Bożego. Ono bowiem ma w sobie moc Tego, który sam jest Słowem.
Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w nas miłość do Pisma Świętego i naucz nas uciekać się ku niemu w godzinie pokusy.
Kończymy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu — szczególny czas modlitwy o zachowanie abstynencji w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Zadbajmy o to by przyniósł on bogate owoce. Trwając w Wielkim Poście nie ustawajmy w modlitwie o trzeźwość i dawajmy świadectwo własną postawą — gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych.
Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  3 marca 2017 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście. Jest to czas 40 dni modlitwy, postu i jałmużny, który ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
Gorąco zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • dla dzieci o godz. 16.00,
  • dla dorosłych o godz. 17.00,
  • dla młodzieży o godz. 19.00,
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  2 marca 2017 r.  

Miasto Trzcianka
Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.
Również tą małą...
(Jan Paweł II)

W piątek, 3 marca, obchodzimy 286 rocznicę nadania praw miejskich Trzciance. Na godz. 16.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta na uroczystą Mszę św. Po jej zakończeniu Burmistrz zaprasza do Hali Sportowo-Widowiskowej na urodziny miasta!

  1 marca 2017 r.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz, Dziady cz. III akt I sc. I)
W środę, 1 marca, obchodzimy w naszym kraju Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
W tym dniu w Trzciance Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w godz. 10.00–12.00 organizuje grę miejską dla szkół — „Niezłomni Ziemi Trzcianeckiej”.
Wydarzenie to wpisuje się w ramy trwających w dniach 18 lutego — 9 marca V Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych.

  28 lutego 2017 r.

Popielec Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 1 marca – Środa Popielcowa.
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18.

W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz.: 6.30, 7.15, 9.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy św. przyjmiemy na znak pokuty popiół posypany na głowę.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przybyliśmy do świątyni, aby pochylić głowy i przyjąć popiół. Równocześnie chcemy otworzyć swoje serca, by w nie możliwie głęboko wpadła jedna z najbardziej podstawowych prawd objawionych przez samego Boga, ujęta w słowach: „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz”. [...] Dlaczego Kościół posługuje się takim prostym, a bardzo wymownym znakiem? Człowiek to ciało i duch. Ciało jest częścią ziemi. Z ziemi pochodzi i do ziemi wraca. Duch pochodzi od Boga i do Boga wraca. [...] Oto dziś chcemy uświadomić sobie, że świat ciała jest przemijający, że ta szczypta popiołu, która spadnie na naszą głowę, jest znakiem wartości życia doczesnego. To co może trwać wiecznie — musi być dziełem ducha. W ciągu czterdziestu dni mamy udowodnić sobie i Bogu, że duch w nas jest mocniejszy, że duch potrafi odnieść zwycięstwo.
ks. Edward Staniek

  26 lutego 2017 r.

Szybkimi krokami zbliżamy się do jubileuszu stulecia naszej świątyni. Obchody Roku Jubileuszowego rozpoczęliśmy w I Niedzielę Adwentu, natomiast główne uroczystości odbędą się 25 czerwca 2017 r. — w dniu Odpustu Parafialnego ku czci św. Jana Chrzciciela.
W ramach przygotowań do tej niezmiernie doniosłej dla parafii rocznicy została dokonana renowacja ołtarza głównego naszej świątyni oraz odnowienie polichromii na ścianach prezbiterium.
Aby zamknąć przestrzeń tej części świątyni pod względem architektonicznym i plastycznym, zgodnie z sugestią plastyków i konserwatorów sztuki, a także zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, Rada Parafialna powzięła decyzję o zastąpieniu tymczasowego tzw. ołtarza posoborowego stałym ołtarzem z kamienną mensą i uzupełnieniu go o pozostałe elementy (krucyfiks, świeczniki, ambonka itd.) stylem i kształtem zgodne z wystrojem ołtarza głównego.
Na tablicy z tyłu kościoła oraz na naszej stronie internetowej jest przedstawiony wybrany projekt nowego tzw. ołtarza posoborowego i pozostałych elementów wyposażenia prezbiterium. Zapraszamy do zapoznania się z projektem i oczekujemy z wiarą i nadzieją na Dobrodziejów, którzy pomogą sfinansować to wielkie dzieło na chwałę Boga i dla przyszłych pokoleń.

  26 lutego 2017 r.

W dniu wczorajszym, 25 lutego 2017 r., uroczystością w świątyni katedralnej, a także modlitwą wielu z Was, Siostry i Bracia, gromadzących się w kościołach i kaplicach naszej diecezji, rozpoczęliśmy czas naszego diecezjalnego synodu. [...]
Siostro i Bracie, uczniowi Jezusa żyjącemu w naszej diecezji nie przystoi w czasie [...] Synodu pozostać biernym!
Do końca kwietnia będziemy tworzyli parafialne zespoły synodalne. A w drugi czwartek maja, w dniu, w którym w naszych parafiach trwamy na adoracji Chrystusa w Eucharystii, przeżyjemy pierwsze spotkanie naszego zespołu synodalnego. [...]
Zapraszam Was, Siostry i Bracia, do wielkiego zaangażowania się w przygotowania i realizację tego bardzo ważnego pierwszego spotkania synodalnego w każdej parafii. [...]
W każdy drugi czwartek miesiąca we wszystkich kościołach i kaplicach na terenie diecezji będziemy odprawiać Mszę św. wotywną o Duchu Świętym, prosząc Go o światło dla nas i gorliwe zaangażowanie. Zapraszam do przeżycia świętego czasu, otwartego na Ducha Świętego, gorliwej modlitwy i pełnego otwartości dialogu. [...]
... z listu ks. bp Edwarda Dajczaka na otwarcie II Synodu Diecezjalnego

  25 lutego 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 26 lutego – VIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 49,14-15; Ps 62,2-3.6-9; 1 Kor 4,1-5; Mt 6,33; Mt 6,24-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bardzo często żyjemy w sposób, który doskonale odzwierciedla staropolskie przysłowie: „Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek”. Tak ustawiamy sobie życie, aby zabezpieczyć się na wszystkich frontach. Nie ma w nim miejsca na zaufanie do Boga. Przecież na wszelki wypadek musimy się sami zabezpieczyć.
W ten sposób utrwalamy w sobie wewnętrzne rozdwojenie, które paraliżuje nasz rozwój duchowy. Jak bowiem można iść do przodu, kiedy próbujemy podążać w dwóch różnych kierunkach?
Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie. Pomóż nam zostawić wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.
W Niedzielę, 26 lutego, rozpoczyna się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o zachowanie abstynencji w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Każdy z nas może i powinien wnieść osobisty wkład poprzez modlitwę, czuwanie nad własną trzeźwością i dawanie świadectwa. Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych.
Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  24 lutego 2017 r.

W sobotę, 25 lutego, o godz. 10.00 w koszalińskiej katedrze odbędzie się uroczyste otwarcie II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, którego głównym punktem będzie Eucharystia koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa diecezjalnego Edwarda Dajczaka.
Transmisję z otwarcia synodu przeprowadzą diecezjalne
Więcej informacji na temat synodu znajdziecie na portalu internetowym diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej:

  21 lutego 2017 r.

Zachęcamy do wykonania prac na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach XXXIV Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej.
Prace należy dostarczać do Biblioteki Parafialnej do końca kwietnia 2017 r.

  20 lutego 2017 r.  

Męski Wieczór Uwielbienia
Ty jesteś w Trójcy jedyny
Pan Bóg nad bogami,
Ty jesteś dobro wszelkie dobro, najwyższe dobro
Pan Bóg żywy i prawdziwy.
(... z modlitwy uwielbienia św. Franiszka)
W Niedzielę, 19 lutego, mężczyźni z naszej parafii skupieni przy ks. Mariuszu Maćkowiaku MS i p. Tomaszu Urbanie zaprosili wszystkich na comiesięczny Wieczór Uwielbienia. Tym razem był to wieczór szczególny, ponieważ został on przygotowany i poprowadzony wyłącznie przez mężczyzn.
W Kościele są różne formy modlitwy, np. różaniec, droga krzyżowa czy Eucharystia. Jest też i modlitwa uwielbienia. Najdoskonalszym wzorem takiej formy modlitwy jest dla nas Maryja i Jej Magnificat (Łk 1,46-55) — słowa, w których wyraża się nie tylko miłość i uwielbienie, ale także świadomość obecności Boga w życiu człowieka i realnego działania Łaski Bożej płynącej z niezmiernego Miłosierdzia Stwórcy.

  19 lutego 2017 r.

Zaproszenie na uroczyste otwarcie
II Synodu Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej.
Kochani Diecezjanie! W najbliższą sobotę 25 lutego 2017 r. o godz. 10.00 w katedrze — świątyni, która jest matką wszystkich kościołów naszej diecezji, rozpoczniemy uroczyście II Synod Diecezji Koszalińsko–Kołobrzeskiej.
Dzisiaj zapraszam każdą i każdego z Was, a więc kapłanów, osoby konsekrowane i wiernych świeckich tworzących nasz Kościół diecezjalny, do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Bądźmy razem 25 lutego 2017 r. w katedrze, zwłaszcza delegaci synodalni z parafii oraz członkowie diecezjalnych ruchów, stowarzyszeń i wspólnot. Niech w tak historycznym i ważnym dniu dla naszej diecezji nie zabraknie przedstawicieli z żadnej parafii.
Tych, którzy nie będą mogli być osobiście, proszę Siostry i Bracia, przyjdźcie do świątyń, nawet w najmniejszych miejscowościach, na chwilę modlitwy za diecezję. Bądźmy w tej świętej chwili zjednoczeni na modlitwie, by mogło się wypełnić słowo Pana: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Nasze diecezjalne „Dobre Media” przeprowadzą także transmisję uroczystości w Internecie.
Obejmuję Was moją modlitwą i z serca Wam błogosławię na synodalną drogę odnowy naszego koszalińsko–kołobrzeskiego Kościoła.
+ Edward Dajczak
Biskup Koszalińsko–Kołobrzeski

  18 lutego 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 19 lutego – VII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Kpł 19,1-2.17-18; Ps 103,1-4.8.10.12-13; 1 Kor 3,16-23; Mt 5,38-48.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Talmud mówi, że dar deszczu jest większy niż dar Tory, gdyż ona została dana jedynie Izraelowi, deszcz natomiast swoim zasięgiem ogarnia wszystkich ludzi. Jeśli zdamy sobie sprawę z tego, jak ważna dla Żydów jest Tora — pierwszych pięć ksiąg Pisma Świętego, to zrozumiemy znaczenie tych słów. W doskonały sposób oddają one wezwanie Jezusa z dzisiejszej Ewangelii do tego, aby miłować wszystkich ludzi.
Bóg jest dobry i swoją miłością ogarnia całe stworzenie. My wezwani jesteśmy do tego, aby naśladować Go w tej Jego miłości. Jezus nie mówi, że będzie to proste, ale zapewnia nas, że w ten sposób będziemy synami Ojca, który jest w niebie. Pamiętajmy o tym wezwaniu do miłości za każdym razem, gdy wypowiadamy słowa Modlitwy Pańskiej.
Panie Jezu, Ty pragniesz, abyśmy naśladowali Ciebie w miłości. Pomóż nam przezwyciężać wszystko to, co nas na nią zamyka.

  14 lutego 2017 r.

W dniach od poniedziałku 27 marca do soboty 1 kwietnia w naszej parafii odbędzie się
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
Spotkania odbywać się będą w Domu Parafialnym o godz. 19.00.
Dla planujących w najbliższym czasie zawarcie związku małżeńskiego
UKOŃCZENIE KURSU JEST OBOWIĄZKOWE!
Trwa rok jubileuszu poświęcenia naszej świątyni. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu 2017 r. wraz z Odpustem Parafialnym.
W Księgarni La Salette i kancelarii parafialnej można nabywać figurę św. Jana Chrzciciela w cenie 100 zł jako cegiełkę ufundowaną na rzecz wykonania nowego ołtarza posoborowego w prezbiterium naszego kościoła.

  11 lutego 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 12 lutego – VI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Syr 15,15-20; Ps 119,1-2.4-5.17-18.33-34; 1 Kor 2,6-10; Mt 5,17-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wyzwanie, które stawia przed nami Jezus, nie jest proste. Jeśli będziemy chcieli potraktować je poważnie, to staniemy przed wieloma problemami, doświadczymy bardzo wyraźnie swojej słabości i ograniczeń. Nie dajmy się jednak wtedy zniechęcić.
Pamiętajmy o tym, że zbawieni jesteśmy z łaski, a nie dzięki naszym uczynkom, które są jednak niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem Prawa jest Jezus, a my będziemy w stanie wypełniać prawo miłości tym lepiej, im bardziej dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do Niego.
Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie każdego dnia naszego życia.

  10 lutego 2017 r.

XXV Światowy Dzień Chorego
W sobotę 11 lutego, w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy XXV Światowy Dzień Chorego.
Bracia i siostry, wszyscy chorzy, pracownicy służby zdrowia i wolontariusze, razem wznieśmy naszą modlitwę do Maryi, aby Jej macierzyńskie wstawiennictwo wspierało i towarzyszyło naszej wierze i wyjednało nam u Chrystusa, Jej Syna, nadzieję na drodze uzdrowienia i zdrowia, poczucie braterstwa i odpowiedzialności, zaangażowania na rzecz integralnego rozwoju człowieka oraz radość wdzięczności, za każdym razem, kiedy zaskakuje nas Swoją wiernością i miłosierdziem.
Franciszek, papież
W tym dniu na godz. 9.00 zapraszamy wszystkich chorych na Mszę św. połączoną z sakramentem namaszczenia chorych. Przed Mszą św. od godz. 8.30 chorzy mogą skorzystać z sakramentu pojednania w naszym kościele.
Przypominamy, że w tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 6.30 i 7.15.

  4 lutego 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 5 lutego – V Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 58,7-10; Ps 112,4-9; 1 Kor 2,1-5; J 8,12b; Mt 5,13-16.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Słowa Jezusa, że jesteśmy światłem świata, warto odczytać w kontekście innej Jego wypowiedzi: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia” (J 8, 12). Po pierwsze, jesteśmy światłem, o ile idziemy za Jezusem, tzn. jesteśmy Jego naśladowcami, uczniami.
Po drugie, im bardziej realizujemy powołanie do bycia uczniami, tym bardziej upodabniamy się do Mistrza i tak jak On możemy stać się światłością, która świeci Jego blaskiem. On chce, abyśmy objawiali Go całemu światu, ale nie zapominajmy, że jest to zadanie bardzo trudne, wymagające ciągłego nawracania się. W przeciwnym razie Jego światłość nie będzie mogła ujawnić naszych dobrych czynów, a jedynie naszą słabość i niewierność.
Panie Jezu, prawdziwa Światłości, wskazuj nam drogę, którą mamy iść, i pomagaj nam dawać na niej świadectwo o Tobie.

  3 lutego 2017 r.

parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance
Informujemy, że...
... parafia Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance zaprasza na pielgrzymkę
„Śladami wiary patriarchów, proroków, Jezusa, Maryi i apostołów”
w dniach 17–27 maja 2017 roku.
Koszt wyjazdu wynosi 1900 złotych oraz 850 euro. Odpowiednie informacje dotyczące pielgrzymki są do uzyskania u ks. proboszcza Andrzeja Żołyniaka w parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance.
Zapisy w tej sprawie można dokonać do dnia 30 marca 2017 r.

  2 lutego 2017 r.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego
Dzień 2 lutego — Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego ustanowionym przez papieża Jana Pawła II.
Naszą modlitwą ogarniamy osoby oddane w szczególny sposób na wyłączną służbę Bożą w licznych zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich. Prośmy dobrego Boga o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego z naszej parafii.
Boże prowadź drogą wiecznego zbawienia naszych braci i siostry, którzy dla miłości Twojej porzucili wszystko i oddali się Tobie.
Spraw, aby naśladując Chrystusa wiernie wypełniali śluby oraz służyli Tobie i braciom w duchu ubóstwa i pokorze serca. Spraw, aby mieli ducha jedności i zachęcając się wzajemnie do pełnienia dobrych uczynków, przez święte życie byli prawdziwymi świadkami Chrystusa.
Tym, których powołasz, dodaj odwagi, aby ochotnym sercem poświęcili się Tobie na drodze życia konsekrowanego. Amen.

  1 lutego 2017 r.

Piotr Stachiewicz, „Matka Boża Gromniczna” Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lutego – czwartek.
Święto Ofiarowania Pańskiego
Czytania mszalne: Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32).

[...] Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego.
(Łk 2,30-32)

W naszym kraju Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest też Świętem Matki Bożej Gromnicznej ponieważ w kościołach poświęca się świece — gromnice, symbolizujące Pana Jezusa — „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego”. Są znakiem Bożej jasności, która jako jedyna, skutecznie rozjaśnia ciemność każdej nocy — nocy grzechu, lęku, nieszczęścia, zagrożenia i niepewności.
Nazwę gromnica Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” wywodzi od słowa gromny, czyli grzmiący, huczny i wiąże ze zwyczajem stawiania w oknie podczas burzy zapalonych świec, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej chronić dom przed uderzeniem pioruna.
W tym dniu w naszym kościele Msze św. będą odprawiane według następującego porządku: o godz. 6.30, 9.00 i 18.00. Podczas każdej Eucharystii odbędzie się poświęcenie świec zwanych gromnicami.

  28 stycznia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 29 stycznia – IV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: So 2,3;3,12-13; Ps 146,6-10; 1 Kor 1,26-31 ;Mt 5,12a; Mt 5,1-12a.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu”. Słowa św. Pawła oddają całą prawdę o Bożej opiece i Bożym wybraństwie: „Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców...”.
Dramatem człowieka jest to, że często nie wie, jakie jest jego miejsce i co ma w życiu robić. Nieumiejętność rozpoznania swojego powołania doprowadza wielu do utraty nadziei, a czasami i wiary. Ilekroć rozpoznaję, czego Bóg ode mnie oczekuje, jestem szczęśliwy i potrafię tym szczęściem dzielić się z innymi. Bóg „upodobał sobie w tym, co niemocne”. Inna jest optyka Boża, często odwrotna niż nasza. Ale gdy patrzymy na świat, na człowieka i na siebie, używając tego Bożego spojrzenia, wtedy odczytujemy nasze powołanie.
„Błogosławieni...”
Święty Tomasz z Akwinu w XIII w. opracował komentarz do Ewangelii, wybierając wypowiedzi Ojców Kościoła. Zobaczmy, co mówią o błogosławieństwach: „Tam bowiem zaczyna się błogosławieństwo Boże, gdzie po ludzku sądząc spotykają nas utrapienia” — św. Ambroży. „Błogosławiony ten, kto płacze nad swoimi grzechami. Ale bardziej jeszcze błogosławiony, kto opłakuje grzechy innych. Takimi powinni być wszyscy, którzy nauczają” — św. Jan Złotousty. „Cichymi są ci, którzy ustępują wobec gwałtów i nie sprzeciwiają się złu, lecz zło dobrem zwyciężają” — św. Augustyn. „Głupcy chcieliby zobaczyć Boga zewnętrznymi oczyma, podczas gdy można Go oglądać tylko sercem. Napisano bowiem: »Szukajcie Boga w prostocie serca«” — św. Augustyn. „Obdarzani są tu błogosławieństwem ci, którzy czynią pokój; najpierw w swoim sercu, następnie wśród skłóconych braci. Cóż bowiem z tego, że łagodzisz innych, jeśli w duszy twojej toczą się wojny między wadami?” — św. Hieronim.

  28 stycznia 2017 r.  

72 Rocznica powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy
Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie!
Twoja łaska, Twa dobroć nigdy nie ustanie.
Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi;
Jedno zawżdy niech będziem
pod skrzydłami Twemi!
(J. Kochanowski, Pieśń XXV)
W piątek, 27 stycznia, obchodziliśmy 72 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Msza św. odprawiana w tym dniu w naszym kościele o godz. 18.00 była szczególnie uroczysta. Ks. dr Józef Kopciński MS, w obecności pocztów sztandarowych, władz miasta oraz trzcianczan, celebrował Eucharystię w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki – tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli...

  27 stycznia 2017 r.

27 stycznia 1945 - 27 stycznia 2017
W piątek 27 stycznia b.r. Trzcianka obchodzi 72 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Mija już siedemdziesiąt lat od tych mroźnych, styczniowych dni gdy powróciła tu Polska. Wjechała na gąsienicach sowieckich czołgów, może nie ta wyśniona, ale przecież nasza, własna, wołająca głosem polskiego papieża:
»Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.«

O godz. 18.00, w kościele pw. św. J. Chrzciciela zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki — tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli...

  24 stycznia 2017 r.

Państwowa Straż Pożarna
Apel do mieszkańców Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego
Mając na uwadze bezpieczeństwo pożarowe Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Czarnkowie informuje, że w latach 2010-2016 na terenie powiatu czarnkowsko–trzcianeckiego doszło do 325 pożarów sadzy w przewodach kominowych z czego 92 procent tych pożarów dotyczyła budynków mieszkalnych.
Najczęstszą przyczyną ich powstawania są: brak czyszczenia dymowych przewodów kominowych, brak poddawania okresowym kontrolom stanu technicznego kominów, niewłaściwy dobór mocy cieplnej kotłów, użytkowanie kotłów centralnego ogrzewania nie posiadających stosownych certyfikatów (tzw. „samoróbki”), użytkowanie urządzeń grzewczych niezgodnie z warunkami eksploatacji określonymi przez producenta.
Strażacy APELUJĄ, bądźmy świadomym społeczeństwem, nie ma nic cenniejszego niż życie!!! Pamiętajmy dymowe przewody kominowe należy czyścić co najmniej cztery razy w roku, a także raz w roku powinna być przeprowadzona okresowa kontrola ich stanu technicznego przez Mistrza Kominiarskiego.
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Czarnkowie, woj. Wielkopolskie
64-700 Czarnków, ul. Ogrodowa 1

  23 stycznia 2017 r.  

Spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia
W Niedzielę, 22 stycznia, liturgia Mszy św. o godz 11.00 zyskała niecodzienną oprawę dzięki muzycznemu udziałowi Orkiestry Dętej Trzcianeckiego Domu Kultury. Po zakończeniu Eucharystii dyrygent orkiestry Tomasz Wyrzykowski zaprosił wszystkich na „Koncert zimowy”, podczas którego zabrzmiały w instrumentalnym wykonaniu kolędy, pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe.

  21 stycznia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 22 stycznia – III Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 8,23b-9,3; Ps 27,1.4.13-14; 1 Kor 1,10-13.17; Mt 4,23; Mt 4,12-23.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bardzo dużo światła na działalność Jezusa w Galilei rzuca cytat ze Starego Testamentu, który ukazuje, że Jezus poszedł do ludu, który był pogrążony w ciemności. Jezus nie został posłany do sprawiedliwych, ale do grzeszników; nie do zdrowych, ale do chorych.
Ta prawda bardzo mocno wybrzmiewa na kartach Nowego Testamentu. Niestety my sami zbyt często o niej zapominamy. Bóg nie odrzuca nikogo, nawet największego grzesznika. Dla każdego istnieje możliwość zbawienia, którą Bóg pragnie zrealizować. Kto lub co więc daje nam prawo do tego, aby innym tego zbawienia odmawiać? Co więcej, jaki grzech może nas samych oddzielić od Boga? Nie ma takiego grzechu, któryby nie mógł być przebaczony. Bóg jest bogaty w miłosierdzie. Niech ta prawda nieustannie rozświetla nasze wewnętrzne ciemności.
Panie, Ty zbawiasz wszystkich, którzy do Ciebie wołają. Otwórz nasze oczy na Twoje światło, aby dzięki niemu rozpierzchły się nasze wewnętrzne ciemności.

  20 stycznia 2017 r.

„Światło z La Salette” STYCZEŃ/LUTY 2016
OD NIEDZIELI 22 stycznia,
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w Niedzielę – po Mszach św. przed kościołem od poniedziałku 23 stycznia – w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  20 stycznia 2017 r.

Koncert Kolęd Chóru TDK Pasjonata
W Niedzielę 22 stycznia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 11.00 zapraszamy na
koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej TDK.

  19 stycznia 2017 r.

W naszej parafii zakończyła się wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą.
Składamy „Bóg zapłać” za serdeczne przyjęcie w domach, wspólną modlitwę, podzielenie się swoimi problemami, uwagami i radościami. Dziękujemy również za ofiary składane podczas tych spotkań z naszymi Parafianami.
Niech Pan czuwa nad Wami i obficie Wam błogosławi.
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS

  17 stycznia 2017 r.  

Spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia
W Niedzielę, 15 stycznia, w sali Domu Parafialnego odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników służby zdrowia — czynnych i emerytowanych. Spotkanie otworzył modlitwą i okolicznościowym Słowem ks. dr Józef Kopciński MS — kapelan Szpitala Powiatowego im. św. Jana Pawła II w Trzciance.

  16 stycznia 2017 r.  

Koncert kolęd w wykonaniu Chóru TDK Pasjonata
W Niedzielę, 15 stycznia, chór Pasjonata Trzcianeckiego Domu Kultury zaprosił wszystkich na koncert kolęd. Poprowadził go kierownik chóru i dyrygent pan Bartosz Śliwiński. Co prawda liturgiczny okres Bożego Narodzenia już się zakończył, ale piękno tradycyjnych polskich kolęd we wspaniałym wykonaniu Pasjonaty przypomniało zgromadzonym w kościele słuchaczom, że radość z Narodzenia Bożego Dzieciątka powinna zawsze gościć w naszych sercach.

  15 stycznia 2017 r.  

Spotkanie opłatkowe Wspólnoty Domowego Kościoła
W Niedzielę, 8 stycznia, Msza św. o godz. 12.30 była celebrowana m.in. z okazji 20-lecia istnienia w naszej parafii Wspólnoty Domowego Kościoła. Po zakończeniu Eucharystii trzcianeckie kręgi rodzin spotkały się na uroczystości opłatkowej w sali Domu Parafialnego.

  14 stycznia 2017 r.

100-lecie kościoła parafialnego pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 15 stycznia – II Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Iz 49,3.5-6; Ps 40,2.4ab.7-10; 1 Kor 1,1-3; J 1,14.12b; J 1,29-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jan Chrzciciel może być dla nas przykładem prawdziwego posłańca, który nie zapomina o swojej misji i nie czyni z samego siebie celu głoszenia i nauczania. Cieszy się on z nadejścia Tego, którego zapowiadał, choć dla niego samego oznacza to zakończenie misji.
Uznanie prawdy o sobie, swoim miejscu i roli, jaką ma się do odegrania, nie zawsze jest proste. Wielokrotnie sami chcemy być w centrum zainteresowania i dążymy do tego na różne sposoby. Jednak kiedy we własnym życiu duchowym koncentrujemy się na sobie, to paradoksalnie tracimy wrażliwość nie tylko na samych siebie oraz na innych, ale także na samego Boga. To On jest tym, który głosi i który ma być głoszony. Nasza rola może być różna, ale nigdy nie może polegać na tym, że my sami zajmujemy Jego miejsce.
Boże, ukaż nam, jak prawidłowo ustawić priorytety w naszym życiu duchowym, abyśmy zawsze Ciebie stawiali w centrum i wokół Ciebie budowali całe nasze życie.
W Niedzielę 15 stycznia, z okazji świąt Bożego Narodzenia, zapraszamy wszystkich pracowników służby zdrowia — czynnych i emerytowanych, na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się o godz. 17.00 w sali Domu Parafialnego naszej parafii.
Także w Niedzielę 15 stycznia odbędzie się comiesięczny Wieczór Uwielbienia. Prosimy o przyniesienie ze sobą niewielkich kamieni symbolizujących nasze grzechy. Zapraszamy wszystkich do spotkania z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie.
Również w Niedzielę 15 stycznia ofiary składane na tacę będą przeznaczone na zorganizowanie nowego ołtarza w prezbiterium naszego kościoła.
Też w Niedzielę 15 stycznia po Mszach świętych harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą sprzedawać ciasto przy kawiarence Domu Parafialnego.

  13 stycznia 2017 r.

Jeśli zapomnę o nich, Ty, Boże na niebie, zapomnij o mnie...
(Adam Mickiewicz „Dziady” cz. III akt I scena 1.)

W Niedzielę, 15 stycznia, o godz. 12.30 odprawiona zostanie Msza św. w int. Sybiraków, którzy powrócili i dzisiaj są z nami, w int. tych, którzy pozostali na Nieludzkiej Ziemi, oraz tych, którzy odeszli do Pana.
Zapraszamy również do Domu Parafialnego na spotkanie opłatkowe, które odbędzie się po Eucharystii.

  12 stycznia 2017 r.

Koncert Kolęd Chóru TDK Pasjonata
W Niedzielę 15 stycznia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00 zapraszamy na
koncert kolęd w wykonaniu Chóru Pasjonata TDK.

  9 stycznia 2017 r.  

III Trzcianecki Orszak Trzech Króli
W piątek, 6 stycznia, w Uroczystość Objawienia Pańskiego ulicami naszego miasta przeszedł III Trzcianecki Orszak Trzech Króli. Piękno polskich kolęd, kolorowe stroje i bardzo liczny udział całych rodzin, jak co roku, stwarza niezapomniany, radosny nastrój tych niewątpliwie największych na świecie jasełek. Cieszymy się, że jako społeczność parafialna i miejska możemy w nich uczestniczyć.

  8 stycznia 2017 r.

W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą.
Kolędę w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00.
W czasie kolędy Kancelaria Parafialna będzie czynna po południu w godz. 16.00—17.00.
Cały plan odwiedzin Parafian przez kapłanów jest zamieszczony w naszym serwisie internetowym: zobacz plan kolędy...
Podajemy plan kolędy na najbliższy tydzień:
 • Poniedziałek 9 stycznia 2017 r.:
  • ulica: Sikorskiego n-ry od 17 do 48 (włącznie).

 • Wtorek 10 stycznia 2017 r.:
  • ulica: Sikorskiego n-ry od 50 do 99 (włącznie), Mickiewicza.

 • Środa 11 stycznia 2017 r.:
  • ulice: Konopnickiej, Boczna, Żeromskiego.

 • Czwartek 12 stycznia 2017 r.:
  • ulice: Chopina, Słoneczna, Mochnackiego, Słowackiego;
  • osiedle: Słowackiego bl. 1a.

 • Piątek 13 stycznia 2017 r.:
  • ulice: Kościuszki, Kręta, Spokojna, Staszica, Fabryczna, Żwirowa, Reja.

 • Sobota 14 stycznia 2017 r.:
  • ulice: Łomnicka, Kwiatowa Droga, Malinowa, Żurawinowa, Jagodowa, Różana, Krokusowa, Azaliowa, Fiołkowa, Reymonta, Chrobrego, Batorego, Mieszka I, Krzywoustego, Sobieskiego, Łokietka, Ogrodowa, Za Jeziorem, Grottgera;
  • osiedle: XXV-lecia bl. nr 5.

  7 stycznia 2017 r.

Bartolomé Esteban Murillo, Chrzest Jezusa (ok. 1655), Staatliche Museen, Berlin Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 8 stycznia – Niedziela.
Niedziela Chrztu Pańskiego
Czytania mszalne: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9b-10 ; Dz 10,34-38; Mk 9,6; Mt 3,13-17.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus staje pomiędzy grzesznikami, którzy przychodzili do Jana, i podobnie jak oni zanurza się w wodzie. Dla Niego nie ma obmycia z grzechu, On wchodzi w wody Jordanu, aby wziąć na siebie grzechy ludu, aby „zabrudzić się” niewiernością ludu i przybić ją do krzyża. Jezus bierze na siebie nasz grzech, a w darze daje nam Tego, którego otrzymał od Ojca: Ducha Świętego. W Jezusie wszyscy jesteśmy umiłowanymi synami Boga.
W cierpieniu i w niepowodzeniach tak często czuję się opuszczony, skrzywdzony, niepotrzebny. Nie daj mi zapomnieć, Ojcze, wyryj w mej pamięci, że jestem Twoim dzieckiem, że dałeś mi swego Ducha.
Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego. — św. Leon Wielki.
Czy pamiętam dzień i miejsce mojego chrztu?
Niedzielą Chrztu Pańskiego kończy się liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły.
Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do święta Ofiarowania Pańskiego, czyli do dnia Matki Bożej Gromnicznej — dnia 2 lutego.

  6 stycznia 2017 r.

Ikona Bożego Narodzenia
W dniu 6 stycznia (piątek) Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, rozpoczyna uroczystą Wieczerzą Wigilijną Święta Bożego Narodzenia.
Szczególnie bogata Liturgia obejmuje trzy świąteczne dni — 7, 8 i 9 stycznia.
Życzymy naszym Braciom wesołych świąt, błogosławieństwa Bożego i szczęśliwego Nowego Roku!

  5 stycznia 2017 r.

Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 6 stycznia – piątek.
Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)
Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2,1-12.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu”. Oto jak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. streszcza zachowanie się mędrców. Ujrzeć gwiazdę i udać się w drogę — to jedno i to samo. Mędrcy nie wątpili. Ich wiara była mocna, pewna, jakby z jednego bloku. Nie zawahali się wobec trudów dalekiej podróży, bo serca ich były wielkoduszne. Nie odkładali podróży na kiedy indziej, bo dusze ich były gotowe.
Również i na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często gwiazda, a jest nią wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem.
Trzeba iść za tą gwiazdą z wiarą, wielkodusznością i gotowością mędrców. Wówczas na pewno poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem, pozwoli znaleźć Tego, którego serce szuka ze szczerą miłością.
Boże, który w dniu dzisiejszym, za przewodem gwiazdy, objawiłeś Jednorodzonego Syna swojego poganom, spraw łaskawie, abyśmy poznawszy Cię już, przez wiarę zostali doprowadzeni do oglądania twarzą w twarz blasku Twojego Majestatu. (Mszał Polski: kolekta)
o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy
W naszym kościele będzie obowiązywał niedzielny porządek Mszy św. Taca zbierana w tym dniu jest przeznaczona na cele misyjne.
Tego dnia, podobnie jak w latach ubiegłych, przed kościołem członkowie III Zakonu Świętego Franciszka będą rozprowadzali kadzidło i kredę. Ich błogosławieństwo odbędzie się po każdej Mszy św.
W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

  2 stycznia 2017 r.

W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska, popularnie zwana kolędą.
Kolędę w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00.
W czasie kolędy Kancelaria Parafialna będzie czynna po południu w godz. 16.00—17.00.
Cały plan odwiedzin Parafian przez kapłanów jest zamieszczony w naszym serwisie internetowym: zobacz plan kolędy...
Podajemy plan kolędy na najbliższy tydzień:
 • Poniedziałek 2 stycznia 2017 r.:
  • ulice: Malczewskiego, Matejki, Strażacka, Broniewskiego;
  • osiedle: XXX-lecia.

 • Wtorek 3 stycznia 2017 r.:
  • ulica: 27 Stycznia nry od 1/4 do 67 (włącznie).

 • Środa 4 stycznia 2017 r.:
  • ulice: 27 Stycznia nry od 68 do 103a (włącznie), Dąbrowskiego, Prosta, Orzeszkowej.

 • Czwartek 5 stycznia 2017 r.:
  • ulica: Wita Stwosza;
  • plac: Pocztowy;
  • osiedle: Grottgera.

 • Sobota 7 stycznia 2017 r.:
  • wsie: Niekursko (dokończenie odwiedzin), Nowa Wieś, Sarcz, Kadłubek, Dłużewo, Teresin.

  1 stycznia 2017 r.

50 Światowy Dzień Pokoju
Dzień 1 stycznia, pierwszy dzień nowego roku, jest obchodzony jako Światowy Dzień Pokoju.
«Wszyscy pragniemy pokoju; tak wiele osób buduje go każdego dnia poprzez małe gesty; wielu cierpi i z cierpliwością znosi trud tak licznych usiłowań, by go budować». W 2017 r. starajmy się, poprzez modlitwę i działania, stawać się ludźmi, którzy wygnali przemoc ze swego serca, słów i gestów oraz budować wspólnoty bez przemocy, które troszczą się o wspólny dom. «Nic nie jest niemożliwe, jeśli zwracamy się do Boga w modlitwie. Wszyscy mogą być twórcami pokoju».
Franciszek, papież
... z Orędzia Papieża Franciszka na 50. Światowy Dzień Pokoju 2017 r.
  1 stycznia 2017 r.  •  NOWY ROK — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

  31 grudnia 2016 r.

El Greco, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 1 stycznia – Niedziela. Nowy Rok
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Czytania mszalne: Lb 6,22-27; Ps 67,2-3.5.8; Ga 4,4-7; Hbr 1,1-2; Łk 2,16-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Życie duchowe jest najwspanialszą przygodą, jakiej człowiek może doświadczyć. Poszukiwanie Boga jest naszym powołaniem. Tylko wówczas, gdy spotkamy osobowego Boga, poczujemy się autentycznie spełnieni. Pasterze wyruszyli w drogę do Betlejem. Postąpili w ten sposób wierni natchnieniom anioła. Pozwolili się oderwać od swojej codzienności.
Podjęli ryzyko, aby przeżyć coś zupełnie innego — głębszego, coś, co nada ich życiu inny wymiar. W Betlejem rzeczywiście spotkali Zbawiciela. Do domu wracali, chwaląc i błogosławiąc Boga. Byli szczęśliwi. Gdy Bóg cię wzywa, gdy daje ci impulsy do pójścia za Nim, nie bój się zaryzykować i daj Mu się poprowadzić.
Panie, uzdolnij moje serce, abym umiał przyjąć Twoją miłość. Mój umysł, aby poznał prawdę o Tobie. Moją wolę, abym nie bał się ryzyka pójścia za Tobą.
Uroczystością Świętej Bożej Rodzicielki rozpoczynamy nowy rok 2017 oraz przeżywamy zakończenie oktawy Bożego Narodzenia. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Pokoju.

  30 grudnia 2016 r.

Czas przemija i nie wraca więcej. Bóg wyznaczył każdemu człowiekowi określoną ilość czasu, by spełnił zamiary Boże nad swoją duszą: okres życia ziemskiego.
(o. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy)
Sobota 31 grudnia — wspomnienie św. Sylwestra — jest ostatnim dniem roku kalendarzowego.
Z tej okazji zapraszamy wszystkich na Eucharystię celebrowaną o godz. 17.00 oraz po jej zakończeniu na nabożeństwo dziękczynno–przebłagalne za wszystko, co otrzymaliśmy z rąk dobrego Pana.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  29 grudnia 2016 r.

Święto Świętej Rodziny Kolor liturgiczny - bialy
Dzień 30 grudnia – piątek w oktawie Bożego Narodzenia.
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
Czytania mszalne: Syr 3,2-6.12-14; Ps 128,1-2,3,4-5; Kol 3,12-21; Kol 3,15a.16a;
Mt 2,13-15.19-23.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przyjęcie powołania małżeńskiego i rodzicielskiego przez Maryję i Józefa wymagało od nich wielkiego poświęcenia, a nawet ofiary.
Niekiedy wola Boża obliguje nas do natychmiastowej realizacji: Wstań, zabierz Dziecko i Jego Matkę. To posłuszeństwo w wypełnianiu poleceń objawionych przez anioła rodziło potrzebę nie tylko stałej gotowości i zaradności, ale przede wszystkim wiary w Boga i miłości do Bożego Dziecięcia. To właśnie te cnoty pozwalają najpełniej trwać i najpiękniej przeżywać łączność z Bogiem. Dzięki temu ciężar codzienności jest ofiarowany Temu, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. więta Rodzina — Maryja, Józef i Dzieciątko Jezus — uczy nas, jak trwać we wspólnocie ukierunkowanej na siebie nawzajem i na Boga.
Panie, wpatruję się w życie Świętej Rodziny, w której wzrastał Twój jednorodzony Syn, i uczę się prawdziwej miłości. Udziel łaski, aby każda rodzina na ziemi była tak samo zjednoczona.
Msze św. w tym dniu odbędą się jak w dzień powszedni: o godz. 6.30, 7.15 i 18.00.

  28 grudnia 2016 r.  

Impresja Bożonarodzeniowa 2016
Trwamy w oktawie Bożego Narodzenia. Przeżywanie Narodzenia Pańskiego rozpoczęliśmy w wieczór wigilijny 24 grudnia „dziecięcą pasterką” odprawianą o godz. 16.00 oraz koncertem kolęd i uroczystą Pasterką o północy. Teraz przed nami jeszcze Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Oktawę zakończy Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, którą obchodzimy w dzień Nowego Roku — 1 stycznia.

  27 grudnia 2016 r.

Uwaga!

We wtorek, 27 grudnia, rozpocznie się w naszej parafii wizyta duszpasterska, zwana kolędą.
Kolędę w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00.
W czasie kolędy Kancelaria Parafialna będzie czynna po południu w godz. 16.00—17.00.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów jest wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, dzięki czemu można go zabrać do domu, aby się z nim zapoznać. Jest on również zamieszczony w naszym serwisie internetowym: plan kolędy...
Podajemy plan kolędy na najbliższy tydzień:
 • wtorek 27 grudnia 2016 r.:
  • ulica: Sadowa;
  • osiedla: Zacisze, Modrzewiowe, Leśne;
  • wieś: Niekursko;
 • środa 28 grudnia 2016 r.:
  • ulice: Prusa, Koszykowa, Moniuszki, Parkowa, Kazimierza Wlk., Skargi, Herberta, Sienkiewicza, Skłodowskiej–Curie, Miłosza, Rzemieślnicza;
  • wieś: Niekursko (cd.);
 • czwartek 29 grudnia 2016 r.:
  • ulice: Rzeczna, Fredry, Paderewskiego, Tetmajera, Powstańców Wlkp., Polna, Konarskiego;
  • wieś: Niekursko (cd.);
 • piątek 30 grudnia 2016 r.:
  • ulice: Kopernika, Wiosny Ludów, Chełmońskiego, Grunwaldzka, Kolejowa, Roosevelta, Łąkowa;
  • osiedla: Lelewela, Kasprowicza;
  • wieś: Niekursko (cd.).
  25 – 26 grudnia 2016 r.  •  Święta Bożego Narodzenia
Oto zwiastuję wam radość wielką,
Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel!
Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi Pokój ludziom Jego upodobania!
(Łk 2, 10-11.14)
Życzenia na Boże Narodzenie
Drodzy Parafianie i świąteczni Goście!
W imieniu całej wspólnoty misjonarzy saletynów życzę Wam pokoju serca i ufności, że Bóg jest zawsze WIĘKSZY od naszych trosk i problemów.
Święta Rodzino z Nazaretu — ochraniaj i czuwaj nad nami!
Z błogosławieństwem Bożym
ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS

  24 grudnia 2016 r.

Marten de Vos, Narodzenie Kolor liturgiczny - bialyy
Dzień 25 grudnia – Niedziela.
Narodzenie Pańskie
Czytania mszalne:
Msza w nocy: Iz 9,1-3.5-6; Ps 96,1-3.10-13; Tt 2,11-14; Łk 2,10-11; Łk 2,1-14.
Msza w dzień: Iz 52,7-10; Ps 98,1-6; Hbr 1,1-6; J 1,1-18.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. (Iz 9,1.5)
Jezu, przez Twe Narodzenie oglądam chwałę Bożą i doznaję niezwykłej łaski. To daje mi moc, abym stał się Twoją własnością. Otwieram przed Tobą serce, a Ty przyjdź do mnie i pozostań.
Annibale Carracci, Ukamienowanie św. Szczepana Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 26 grudnia – poniedziałek.
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika,
Drugi dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego
Czytania mszalne: Dz 6,8-10;7,54-60; Ps 31,3-4.6.8.16-17; Ps 118,26-27; Mt 10,17-22.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Zaraz po sielankowej atmosferze Bożego Narodzenia słowo Boże wprowadza nas w horror okrutnej śmierci św. Szczepana. Chodzi tu o realizm wiary: jest ona dawaniem świadectwa i przyjęciem cierpienia za to świadectwo. [...]
Dzisiejsze słowo Boże przygotowuje nas na różne cierpienia, nasi bracia w wierze na innych kontynentach naprawdę są więzieni, torturowani, paleni, rozstrzeliwani i mają podrzynane gardła. Kiedy patrzymy na to wszystko, w krzyku wewnętrznego sprzeciwu stawiamy pytanie: „Za co?”. Za wytrwałość przy Jezusie: „[...] z powodu mojego imienia” — mówi dzisiaj o tym Pan. Nie możemy jednak poddać się i ugiąć, ponieważ od tego zależy coś więcej niż nasz prestiż, honor czy jakakolwiek ludzka wartość. Jezus mówi, że od wytrwałości do końca zależy nasze wieczne zbawienie. Szczepan nie tylko był gorliwy – to widać w dzisiejszej Ewangelii bardzo wyraźnie. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że był wytrwały. Wytrwałość to wielka, nadprzyrodzona siła chrześcijan. Nasza siła.
ks. Adam Rybicki
Msze św. w tym dniu odbędą się według porządku niedzielnego.

  23 grudnia 2016 r.

Błogosławiony lud, który umie się cieszyć
i chodzi, Panie, w blasku Twej obecności.
Cieszą się zawsze Twym imieniem,
wywyższa ich Twoja sprawiedliwość.
(Ps 89 16-17)
W sobotę, 24 grudnia, będziemy obchodzić Wigilię Bożego Narodzenia. Zachęcamy Parafian do zachowania tradycyjnego postu i do chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej w atmosferze miłości i pojednania. W tym dniu zapraszamy do naszego kościoła:
 • na pasterkę dla dzieci o godz. 16.00,
 • na koncert kolęd o godz. 23.15,
 • na uroczystą pasterkę o godz. 24.00.

  21 grudnia 2016 r.

Sakrament Pojednania
Głos się rozlega: «Drogę dla Pana przygotujcie na pustyni,
wyrównajcie na pustkowiu gościniec naszemu Bogu!» [...]
Oto Pan Bóg przychodzi z mocą i ramię Jego dzierży władzę.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i przed Nim Jego zapłata.
(Iz 40,3.10)

Adwent się kończy, wkrótce święta Bożego Narodzenia. Przygotujmy nasze serca na przyjście Pana i skorzystajmy z sakramentu pokuty:
 • w czwartek od godz. 16.00–18.00,
 • w piątek w godz. 8.15–12.00 i w godz. 16.00–18.00,
 • w sobotę od godz. 8.15–12.00.

  19 grudnia 2016 r.

I Niedziela Adwentu
Marana Tha — Przyjdź Panie Jezu!
Rozpoczął się ostatni tydzień Adwentu – czasu przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych na Roraty. Msza św. roratnia będzie odprawiana o godz. 6.45 do soboty 24 grudnia włącznie.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!
W związku z Roratami przypominamy, że przez cały Adwent nie będzie Mszy św. o godz. 6.30 i 7.15, a na Modlitwę Brewiarzową, czyli Jutrznię, zapraszamy o godz. 6.25.

  18 grudnia 2016 r.  

Jarmark Bożonarodzeniowy 2016
Piątek, 16 grudnia — to już kolejny raz mieszkańcy Trzcianki spotkali się na Jarmarku Bożonarodzeniowym, organizowanym przez Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas naszej parafii, przy współudziale Trzcianeckiego Dom Kultury. Co prawda pogoda trochę odbiegała od tradycyjnej zimowej aury Bożego Narodzenia, ale nie zdołała zepsuć radosnego nastroju przedświątecznego spotkania, które już na trwałe wpisało się w tradycję naszego miasta. Nie zabrakło ani wystawców, ani odwiedzających, nie brakowało też dobrej zabawy...

  17 grudnia 2016 r.

Betlejemskie Światło Pokoju - plakat
Tegoroczne hasło BŚP: Odważnie Twórzmy Pokój.
Światło betlejemskie, Boże Narodzenie jest takim czasem, gdy mówimy o pokoju, o solidarności, wzajemnym poszanowaniu siebie — powiedziała premier Beata Szydło po przyjęciu od harcerzy Betlejemskiego Światła Pokoju 2016.
W Niedzielę, 18 grudnia, przyjmiemy w naszej parafii Betlejemskie Światło Pokoju. Wprowadzą je do naszej świątyni harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.
Betlejemskie Światło Pokoju można będzie zabrać do domu, począwszy od Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 6.30, a skończywszy na ostatniej Mszy św. o godz. 18.00.

  17 grudnia 2016 r.

IV Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 18 grudnia – IV Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Iz 7,10-14; Ps 24,1-6; Rz 1,1-7; Mt 1,23; Mt 1,18-24.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Józef został nazwany człowiekiem sprawiedliwym. Na ten tytuł zasłużył przez właściwe rozumienie Prawa. Sprawiedliwość Józefa polega na stałym rozważaniu Słowa Bożego i życiu nim na co dzień. Jego postawa jest więc bliska postawie Maryi. Ta duchowa łączność pozwoliła mu zrozumieć więcej niż to, co miałoby wynikać z samych więzów małżeńskich.
Józef przezwycięża ludzkie trudności oraz z wiarą i miłością przyjmuje Maryję oraz Tego, który począł się w Niej z Ducha Świętego. Jego obecność w tym wydarzeniu jest niezwykle ważna — jako syn Dawida jest spadkobiercą obietnic danych temu królowi. Jego fiat objawi sprawiedliwość Boga wyrażoną w wypełnionym już znaku Dziewicy i Jej Syna, który obwieszcza światu, że Bóg jest z nami.
Panie, Ty przez św. Józefa uczysz mnie sprawiedliwości większej, czyli takiej, dzięki której odnajduję drogę prowadzącą do zjednoczenia nakazów prawa z uczynkami miłości.
Trwamy w adwentowym czasie przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
 • Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Msza św. roratnia jest odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. Zabierzmy ze sobą lampiony.
   W związku z roratami przypominamy:
   • przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15,
   • na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
 • Przez cały adwent w kościele jest wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
 • Przez cały adwent w naszej parafii trwa doroczna akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”:
  • od poniedziałku do soboty w Księgarni La Salette, a w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece przeznaczone na stół wigilijny (duże w cenie 16 zł, małe — 6 zł); zobacz plakat...
   Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom i dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Trwa rok jubileuszu poświęcenia naszej świątyni. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu 2017 r. wraz z Odpustem Parafialnym.
W Niedziele przed kościołem, a w pozostałe dni tygodnia w Księgarni La Salette i kancelarii parafialnej można nabywać figurę św. Jana Chrzciciela w cenie 100 zł jako cegiełkę ufundowaną na rzecz wykonania nowego ołtarza posoborowego w prezbiterium naszego kościoła.

  12 grudnia 2016 r.  

Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia 2016 title=
Marana tha, przyjdź Jezu Panie,
w Swej chwale do nas zejdź!
(...z pieśni)

Od środy 7 grudnia do piątku 9 grudnia trwały w naszej parafii rekolekcje adwentowe. Podczas Mszy św. i spotkań z ewangelizatorem Witoldem Wilkiem przygotowywaliśmy swoje serca do przyjęcia wielkiej radości Bożego Narodzenia.
Trwajcie cierpliwie, bracia, aż do przyjścia Pana. [...] Bądźcie cierpliwi i umacniajcie serca wasze, bo przyjście Pana jest już bliskie. (Jk 5,7.8)
Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia, niech się raduje step i niech rozkwitnie! Niech wyda kwiaty jak lilie polne, niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując z uciechy. [...] Powiedzcie małodusznym: Odwagi! Nie bójcie się! Oto wasz Bóg, [...] On sam przychodzi, by was zbawić. (Iz 35,1-2.4)

  12 grudnia 2016 r.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
(kard. Stefan Wyszyński)
W Niedzielę, 13 grudnia, przypada 35 rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.
Nasz ból jest bólem Narodu sterroryzowanego przez siłę wojskową. Wielu działaczy ruchu za-wodowego zostało internowanych [...] W wielu fabrykach ogłoszono strajk. Niepewność i bezsilność robotników sprawiają, że rośnie fala emocji, rozgoryczenia, oburzenia, skrajna nienawiść i zdeterminowanie. [...] Ogłoszenie stanu wojennego jest uderzeniem w oczekiwania i nadzieje społeczne w chwili, gdy myślało się o unormowaniu niezałatwionych spraw na drodze porozumienia narodowego[...] Jesteśmy przekonani, że Naród nie cofnie się i nie może zrezygnować z demokratycznej odnowy, która została ogłoszona Ojczyźnie.
(komunikat Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.)
W naszych modlitwach pamiętajmy o tych, którzy złożyli ofiarę na rzecz Ojczyzny — o wielkich, ale też tysiącach bezimiennych bohaterów, bez których nie byłoby dzisiejszej wolnej Polski. Oddajemy pamięć tym, którzy stracili życie lub zdrowie, którzy poświęcili swój czas i pracę dla dobra Ojczyzny.
Zapraszamy w tym dniu do naszego kościoła na Mszę św. na godz. 18.00. Podczas Eucharystii oddamy cześć relikwiom Patrona „Solidarności” błogosławionemu ks. Jerzemu Popiełuszce.

  10 grudnia 2016 r.

III Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 11 grudnia – III Niedziela Adwentu.
Niedziela Gaudete (Radujcie się...)
Czytania mszalne: Iz 35,1-6a.10; Ps 146,7-10; Jk 5,7-10; Iz 61,1; Mt 11,2-11.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Słowa Jezusa będące odpowiedzią daną Janowi są bardzo ważne i aktualne dla nas. Są to bowiem słowa dla nas i o nas. Dla nas, bo umacniają nas w cierpliwości, która jest zbawienna.
W sytuacjach, kiedy wydaje się nam, że jesteśmy sami, jak Jan Chrzciciel w więzieniu, i zbyt słabi, by podjąć trud nawrócenia, musimy pamiętać, że błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi w Chrystusa. Są to słowa także o nas, ponieważ i nam jest głoszona Dobra Nowina, a dzięki uzdrawiającej mocy sakramentów nasze zwiędłe z powodu grzechów życie nabiera świeżości i w pełni rozkwita. Dokona się to, gdy pokornie i cierpliwie staniemy w szeregu ubogich, niewidomych i głuchych, by jako najmniejsi tu, na ziemi, otrzymać wieczną chwałę w niebie.
Chryste, który przychodzisz, aby nas wybawić z naszej niemocy i wyprowadzić z ciemności, do Ciebie przychodzę, aby nie być samotnym, u Ciebie szukam zrozumienia, miłości i dobra.
Trwamy w adwentowym czasie przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
 • Przez cały adwent serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych do licznego uczestniczenia w roratach. Msza św. roratnia jest odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45. Zabierzmy ze sobą lampiony.
   W związku z roratami przypominamy:
   • przez cały Adwent nie będzie Mszy św. odbywających się o godz. 6.30 i 7.15,
   • na modlitwę brewiarzową, czyli jutrznię, zapraszamy na godz. 6.25.
 • Przez cały adwent w kościele jest wystawiony tzw. kosz św. Franciszka, do którego można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
 • Przez cały adwent w naszej parafii trwa doroczna akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”:
  • od poniedziałku do soboty w Księgarni La Salette, a w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece przeznaczone na stół wigilijny (duże w cenie 16 zł, małe — 6 zł); zobacz plakat...
   Dochód ze sprzedaży świec przeznaczony jest na pomoc dzieciom i dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Trwa rok jubileuszu poświęcenia naszej świątyni. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu 2017 r. wraz z Odpustem Parafialnym.
W Niedziele przed kościołem, a w pozostałe dni tygodnia w Księgarni La Salette i kancelarii parafialnej można nabywać figurę św. Jana Chrzciciela w cenie 100 zł jako cegiełkę ufundowaną na rzecz wykonania nowego ołtarza posoborowego w prezbiterium naszego kościoła.

  7 grudnia 2016 r.  

Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia 2016 title=
Kogo spytasz dziś pacierza, Mikołaju?
Komu rózgę dzisiaj dasz, Mikołaju?
Pozdrawiamy Ciebie, święty Mikołaju!
Dziś prezentów dużo masz...
(...z piosenki)

We wtorek, 6 grudnia, w naszej parafii po raz kolejny zagościł Mikołaj z Wyobraźnią Miłosierdzia. Przyczynili się do tego wolontariusze Fundacji „Wyobraźnia Miłosierdzia”, działającej przy trzcianeckim Zespole Szkół Katolickich, ale przede wszystkim ofiarne serca rzeszy parafian, którzy wcielili się w anonimowych „pomocników Świętego Mikołaja”. Wszystkim składamy serdeczne podziękowania!

  7 grudnia 2016 r.

Jasełka 2016 UMiG
Burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki oraz Trzcianecki Dom Kultury zapraszają na Jasełka w wykonaniu przedszkolaków oraz odpalenie dekoracji świątecznych w mieście.
Wszystko to już w czwartek 8 grudnia! Szczegóły na plakacie.

  6 grudnia 2016 r.

Św. Mikołaj - obraz w bielskiej katedrze
Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
Siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
(...z modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja)

6 grudnia to szczególny dzień w kalendarzu, patronuje mu św. Mikołaj – chyba najmilszy ze świętych, szczególnie dla naszych milusińskich, ponieważ przynosi... p r e z e n t y!
Św. Mikołaj, biskup i wyznawca, to jeden z bardziej czczonych świętych. W samej tylko Polsce pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów! Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest właśnie św. Mikołaj...

  4 grudnia 2016 r.

sw. Barbara, patronka górników
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw, a w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna.
(modlitwa z Mszału)

W dniu 4 grudnia Kościół obchodzi święto św. Barbary, patronki m.in. górników, marynarzy, artylerzystów, saperów...
Św. Barbara urodziła się pod koniec III w.n.e. w stolicy Bitynii, jako córka bogatego i wpływowego obywatela rzymskiego. Około 305 r.n.e., pod wpływem nauk chrześcijan, Barbara przyjęła chrzest. Ojciec, fanatycznie nienawidzący nowej religii, uwięził ją. Skazana na śmierć zginęła z ręki ojca, który ściął ją mieczem...

  3 grudnia 2016 r.

II Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowyy
Dzień 4 grudnia – II Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Iz 11,1-10; Ps 72,1-2.7-8.12-13.17; Rz 15,4-9;Łk 3,4.6; Mt 3,1-12.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dokładamy wysiłku, częstokroć jakże wielkiego, aby zdjąć brudne firany, dywany, obrusy. A czy znajdziemy czas, aby zrobić rachunek sumienia, wzbudzić szczery żal za grzechy i pójść do spowiedzi?
Prostota stylu życia Jana Chrzciciela przyciągała uwagę wielu ludzi, którzy przychodzili, aby przyjąć u niego chrzest nawrócenia, zostawiając w wodzie brud swojego serca. Oni zrozumieli, że nadchodzi czas mesjańskiego pokoju. Nadchodzi on także i dla nas.
Jezu, Mesjaszu, obiecany przez proroków, idę do Ciebie drogą, którą z wysiłkiem staram się wciąż prostować i czynić gładką. Daj mi cierpliwość do samego siebie, abym na niej nie ustał.
Trwa rok jubileuszu poświęcenia naszej świątyni. Centralne uroczystości jubileuszowe odbędą się w czerwcu 2017 r. wraz z Odpustem Parafialnym.
W Niedziele przed kościołem, a w pozostałe dni tygodnia w Księgarni La Salette i kancelarii parafialnej można nabywać figurę św. Jana Chrzciciela w cenie 100 zł jako cegiełkę ufundowaną na rzecz wykonania nowego ołtarza posoborowego w prezbiterium naszego kościoła.

  2 grudnia 2016 r.

Trzcianecki Dom Kultury zaprasza na
koncert Orkiestry Dętej TDK
Odbędzie się on w Niedzielę 4 grudnia o godz. 11.00 w świątyni parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej w Trzciance — wstęp wolny.

  1 grudnia 2016 r.

VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski im. Romana Brandstaettera w Trzciance
Biblioteka Publiczna, Młodzieżowy Dom Kultury oraz Stowarzyszenie Trzcianecki Alternatywny Dom Edukacji Kulturalnej zapraszają na
VI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
im. Romana Brandstaettera
w Trzciance.
W ramach Inauguracji Konkursu zapraszamy na
koncert zespołu „Wolna Grupa Bukowina”.
Odbędzie się on w piątek 2 grudnia o godz. 20.00 w naszym kościele — wstęp wolny.
Koncert jest współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

MAJOWKA 2017

Koncert Stanislawa Soyki

Muzeum - Wystawa zdjec slubnych

34 TKCh - Konkurs Twórczości Artystycznej

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation