AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
zaktualizowano r.

  28 marca 2015 r.

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 29 marca – VI Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej
Czytanie przed procesją z palmami: Mk 11,1-19 lub J 12,12-16.
Czytania mszalne: Iz 50,4-7: Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Będzie on obfitował w niezwykłe wydarzenia. Nie jest to jednak czas wspomnień i historycznych obchodów wydarzeń z przeszłości. Jezus jest żywy i działa w swoim Kościele, który my tworzymy. Jego doświadczenia stają się naszym udziałem.
Ile to razy przeżywamy w naszym życiu łzy Golgoty, a jednocześnie doświadczamy poranków zmartwychwstania! Dajmy się poprowadzić Bożemu Duchowi i wejdźmy całym sobą w misterium Wielkiego Tygodnia.
Jezu, tak jak zaprosiłeś uczniów, aby Ci towarzyszyli w wydarzeniach paschalnych, tak zaproś i mnie. Chcę iść za Tobą i wraz z Tobą. Pragnę dotrwać w oczekiwaniu na poranek zmartwychwstania.

  28 marca 2015 r.  

Nabożeństwie Drogi Krzyżowej na ulicach miasta
Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie,
niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje
(Mt 16, 24)

W piątek, 27 marca, wyszliśmy na ulice naszego miasta, by w uroczystym Nabożeństwie Drogi Krzyżowej dać świadectwo wiary i kroczyć za cierpiącym Jezusem niosąc krzyż naszego życia...

  26 marca 2015 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście – czasie który pozwwala nam zastanowić się nad naszym życiem i odpowiednio przygotować nasze serca na przyjęcie radości Świąt Paschalnych.
Gorąco zapraszamy na Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które w piątek, 27 marca, przejdzie ulicami naszego miasta.
Droga Krzyżowa wyruszy po Mszy św. o godz. 18.00, a więc około 18.45, od naszego kościoła i uda się ulicami Sikorskiego, Dąbrowskiego, Mickiewicza, Broniewskiego wzdłuż straży pożarnej, Wieleńską, Fałata, Witosa do kościoła Matki Bożej Saletyńskiej. Nabożeństwo zakończy się przy kościele parafii Matki Bożej Saletyńskiej.
Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych.

Uwaga ! Będzie to jedyna Droga Krzyżowa w tym dniu w naszej parafii.

  25 marca 2015 r.

III Jarmark Wielkanocny
W piątek, 27 marca, Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas oraz Trzcianecki Dom Kultury zapraszają na III Jarmark Wielkanocny.

  25 marca 2015 r.  

Sakrament Bierzmowania 2015
Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy.
(...z pieśni)

W poniedziałek, 23 marca, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 16.00 ks. biskup Paweł Cieślik udzielił w naszej parafii Sakramentu Bierzmowania. Módlmy się wszyscy w intencji tych młodych ludzi, na których spłynęła moc Ducha Św., aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów i zawsze kroczyli drogą wiary...

  24 marca 2015 r.  

Wizytacja kanoniczna parafii - dzień drugi
Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)

Poniedziałek, 23 marca, był drugim dniem wizytacji kanonicznej, którą przeprowadził w naszej parafii ks. bp Paweł Cieślik, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski. Dzień ten również obfitował wwiele wydarzeń:
Jego Ekscelencja Ks. Biskup odwiedził trzcianeckie Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez parafialną Caritas oraz Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny, a także w refektarzu Saletyńskiego Domu Zakonnego spotkał się z przedstawicielami władz Ziemi Trzcianeckiej.

  24 marca 2015 r.

El Greco, „Zwiastowanie”
W środę, 25 marca, obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Uroczystość ta, przypadająca w trakcie trwania Wielkiego Postu, powinna uzmysławiać nam, że tajemnica Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego wraz z całym katolickim światem, przeżywamy Dzień Świętości Życia, zainspirowany słowami papieża Jana Pawła II z encykliki Evangelium Vitae, ogłoszonej 25 marca 1995 r. — proponuję [...] aby corocznie w każdym kraju obchodzono Dzień Życia. [...] Jego podstawowym celem jest budzenie w sumieniach [...] wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i każdej kondycji.

W naszej parafii w tym dniu podczas Mszy św. o godz. 18.00 odbędzie się uroczyste ślubowanie dla każdego, kto zobowiąże się do modlitwy w intencji dziecka poczętego.

  23 marca 2015 r.  

Wizytacja kanoniczna parafii - spotkanie ze wspolnotami
W niedzielne popołudnie, 22 marca, w ramach wizytacji kanonicznej, ks. bp Paweł Cieślik, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski, spotkał się ze Wspólnotami i Grupami Modlitewnymi działajacymi przy naszej parafii. W świeżo wyremontowanej auli Domu Parafialnego zgromadzili się przedstawiciele oraz duszpasterze wspólnot. Koordynatorem spotkania był ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS.

  23 marca 2015 r.  

Wizytacja kanoniczna parafii
Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)

W Niedzielę, 22 marca, ks. bp Paweł Cieślik, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski, rozpoczął w naszej wizytację kanoniczną. W tym dniu Ks. Biskup odwiedził filie naszej parafii i celebrował uroczystą Mszę św. w kościele parafialnym pw. św Jana Chrzciciela.
Z radością witamy naszego Pasterza i ufamy, że Jego obecność i głoszone Słowo umocni nas na właściwej drodze, którą mamy podążać ku Zbawieniu.

  22 marca 2015 r.

Sakrament Bierzmowania
Spocznij na nas Duchu Pana,
Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej,
Duchu miłości i mocy.
(...z pieśni)
 
W poniedziałek, 23 marca, podczas Mszy św. o godz. 16.00 ks. biskup Paweł Cieślik udzieli naszej młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
Módlmy się wszyscy w intencji tych młodych ludzi, na których spłynie moc Ducha Św., aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów...

(kandydaci i świadkowie przychodzą 30 minut przed rozpoczęciem liturgii)

  21 marca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 22 marca – V Niedziela Wielkiego Postu.
 
Czytania mszalne: Jr 31,31-34; Ps 51,3-4.12-15; Hbr 5,7-9; J 12,26; J 12,20-33.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Prawdziwa miłość jest zawsze płodna. Dotyczy to zarówno jej wymiaru fizycznego, jak i duchowego. Owocem miłości pomiędzy dwojgiem ludzi, mężczyzną i kobietą, jest dziecko. Owocem miłości nadprzyrodzonej, ukierunkowanej na Boga, jest płodność duchowa.
Ktoś, kto kocha Boga, nie zatrzymuje się jedynie na Jego kontemplacji, ale przenosi doświadczenie tej miłości w relacje ludzkie. Jeśli twierdzimy, że kochamy Boga, a nienawidzimy ludzi, to nasza miłość nie jest prawdziwa. Jako chrześcijanie jesteśmy na świecie niczym ziarno pszenicy wrzucone w glebę. Mamy wydać plon. Tym plonem jest miłość.
Wychodzę, Panie, ku Tobie, aby ujrzeć Twoje oblicze. A gdy już je zobaczę, pragnę zanieść jego odbicie do ludzi, których spotkam w moim życiu. Dodaj mi tylko siły, abym nie zawrócił w połowie drogi.

  21 marca 2015 r.

ks. bp Paweł Cieślik
W Niedzielę, 22 marca, w naszej parafii ks. biskup Paweł Cieślik, biskup pomocniczy koszalińsko-kołobrzeski, rozpocznie wizytację kanoniczną połączoną z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania.
Zapraszamy Parafian na uroczystą Mszę św. na godz. 12.30. Będzie jej przewodniczył ks. biskup Paweł. Zapraszamy wszystkie wspólnoty działające przy parafii św. Jana Chrzciciela na spotkanie do Domu Parafialnego. Odbędzie się ono dziś o godz. 16.00.
zobacz szczegółowy program wizytacji...

  20 marca 2015 r.

„Światło z La Salette” MARZEC/KWIECIEŃ 2015
OD NIEDZIELI 22 MARCA,
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w Niedzielę — po Mszach św. przed kościołem od poniedziałku 23 marca — w Księgarni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  19 marca 2015 r.  

Uroczystość nadania nazwy Rondo im. Żołnierzy Wyklętych
Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

We wtorek, 17 marca, odbyła się w maszym mieście uroczystość nadania nazwy „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych” skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza. Ceremonię poprzedziła odprawiona w naszym kościele Msza św. w intencji Ojczyzny oraz bohaterów skazanych na zapomnienie.

  18 marca 2015 r.

sw. Jozef Oblubieniec
[Św. Józef] przekształcił swe ludzkie powołanie do rodzinnej miłości w ponadludzką ofiarę z siebie, ze swego serca i wszystkich zdolności, w miłość oddaną na służbę Mesjaszowi, wzrastającemu w jego domu.
(Paweł VI, 19 marca 1966 r.)

W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny — dzień szczególnej modlitwy za mężczyzn.
W tym dniu porządek mszy św. będzie taki sam jak w dzień powszedni. Apostolstwo Rodziny Saletyńskiej zaprasza na modlitewne czuwanie z Maryją Saletyńską, które rozpocznie się o godz. 17.00.

  17 marca 2015 r.  

Uroczystosci pogrzebowe śp. ks. Romana Gorczyńskiego MS
W poniedziałek, 16 marca, pożegnaliśmy Sługę Bożego ks. Romana Gorczyńskiego, naszego rodaka którego Pan powołał do Siebie 11 marca br. w Gdańsku-Sobieszewie. Modlitwę Różańcową, która rozpoczęła uroczystość żałobną w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela, poprowadził ks. Szymon Data MS. Żałobną Mszę św. celebrował ks. Andrzej Zagórski MS, prowincjał Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, wraz saletynami przybyłymi z całej Polski i zagranicy, a także z naszymi duszpasterzami z ks. proboszczem Wawrzyńcem Skrabą MS na czele, oraz księżmi dekanatu Trzcianka.

  16 marca 2015 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

We wtorek, 17 marca, nastąpi nadanie nazwy „Rondo im. Żołnierzy Wyklętych” skrzyżowaniu ulic Dąbrowskiego i Mickiewicza.
Zapraszamy na uroczystą Mszę św., która o godz. 18.00 będzie odprawiona w intencji Ojczyzny oraz bohaterów skazanych na zapomnienie.
Po Mszy św. nastąpi przejście na wskazane rondo, gdzie odbędzie się jego poświęcenie oraz dalsza część uroczystości.

  16 marca 2015 r.

W poniedziałek, 16 marca, w naszej parafii rozpoczyna się
KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI.
Spotkania odbywać się będą w Domu Parafialnym o godz. 19.00.
Kurs potrwa do soboty 21 marca.
Dla planujących w najbliższym czasie zawarcie związku małżeńskiego UKOŃCZENIE KURSU JEST OBOWIĄZKOWE!

  15 marca 2015 r.  

Uroczystosci pogrzebowe śp. Edmunda Kasztelana porucznika Armii Krajowej ps. Motyl
Nie umiera ten, kto trwa w sercach pamięci naszej.

W poniedziałek, 9 marca, o godzinie 14.00 na cmentarzu komunalnym w Trzciance pożegnaliśmy por. Armii Krajowej śp. Edmunda Kasztelana ps. „Motyl” — ostatniego z żyjących w Trzciance żołnierzy legendarnego dowódcy AK mjra Adolfa Pilcha „Góry”, „Doliny”. Nabożeństwo żałobne odprawił ks. Edward Woźniak MS z naszej parafii pw. św. Jana Chrzciciela. W ostatniej drodze por. Edmundowi Ksztelanowi towarzyszył niesiony przez harcerzy trzcianeckiej drużyny ZHR Sztandar Zgrupowania Stołpecko-Nalibockiego.

  14 marca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 15 marca – IV Niedziela Wielkiego Postu.
Niedziela Radości — Laetare
Czytania mszalne: 2 Krn 36,14-16.19-23; Ps 137,1-6; Ef 2,4-10; J 3,16; J 3,14-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Niezrozumiałą do końca pozostanie dla człowieka kwestia, dlaczego Bóg posłał swojego Syna, aby On przez ofiarę krzyżową odkupił świat. Przecież mógłby uczynić to w inny, bardziej bezkrwawy sposób. Jeśli jednak wybrał dla swojego Syna taką właśnie drogę, to nie oczekujmy, że nasze ziemskie życie będzie wolne od krzyży i utrapień dnia codziennego.
Ofiara krzyża wpisana jest w dzieje ludzkości i każdego pojedynczego człowieka. Trzeba przy tym pamiętać, że tak, jak krzyż doprowadził Jezusa do zmartwychwstania, tak i my, wierząc w Syna Bożego, z Nim zmartwychwstaniemy. To jest nowa perspektywa, jaką przed każdym z nas otworzył i wciąż otwiera Zbawiciel.
Panie, Ty jesteś źródłem prawdziwej światłości. Oświeć promieniem Twojej łaski mroki mojego serca, abym także w obliczu krzyży, jakie noszę w moim życiu, doświadczył Twojej zbawczej mocy.

  13 marca 2015 r.

śp. ks. Roman Gorczyński MS
Z żalem oraz nadzieją na spotkanie w wieczności informujemy, że 11 marca br. w Gdańsku-Sobieszewie, mając 62 lata, w 41 roku profesji zakonnej i 35 roku kapłaństwa odszedł do Pana nasz rodak ks. Roman Gorczyński MS.
Msza św. pogrzebowa w intencji śp. ks. Romana, poprzedzona modlitwą różańcową o godz. 11.30, odbędzie się w naszym kościele w poniedziałek, 16 marca, o godz. 12.00, a następnie ciało zmarłego zostanie złożone w grobowcu zakonnym na cmentarzu komunalnym.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

  12 marca 2015 r.  

Uroczystosci pogrzebowe p. Żyźniewskiej
W środę, 11 marca, w czasie wieczornej Mszy św. zakończyliśmy rekolekcje wielkopostne. Składamy serdeczne Bóg Zapłać rekolekcjoniście ks. dr Jarosławowi Wąsowiczowi SDB, który podczas rekolekcyjnych spotkań, na przykładzie wielkich świętych Kościoła — Jana Bosko i Jana Pawła II, wskazywał nam najprostszą drogę do świętości.

  10 marca 2015 r.

Misterium Męki Pańskiej w Poznaniu na Cytadeli - fot. © Kuna-Kwieciński
NAJWIĘKSZE NA ŚWIECIE MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
w Poznaniu na Cytadeli
W SOBOTĘ 28 MARCA 2015 R.


Wyjazd autokarem z naszej parafii w dniu 28 marca br. o godz. 16.30 nastąpi z placu Pocztowego. Koszt wyjazdu wynosi 20 zł. Zapisy są przyjmowane w Księgarni La Salette.
Ilość miejsc jest ograniczona!

  9 marca 2015 r.

Sakrament Pokuty
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i lament...
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,13)

We wtorek, 10 marca, odbędzie się rekolekcyjna Spowiedź św.:
 • od godz. 8.00 do godz. 9.00,
 • od godz. 15.00 do godz. 16.00,
 • od godz. 17.00 do godz. 18.00.

  9 marca 2015 r.  

Uroczystosci pogrzebowe p. Żyźniewskiej
W sobotę, 7 marca, w czasie wieczornej Mszy św. zainaugurowaliśmy rekolekcje wielkopostne. Niedziela, 8 marca, była pierwszym dniem rozważań rekolekcyjnych dla dorosłych i dzieci. Słowo Boże głosi rekolekcjonista ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB. Tegorocznym rekolekcjom wielkopostnym patronują dwaj wielcy święci Kościoła: św. Jan Bosko i św. Jan Paweł II.

  8 marca 2015 r.  

Uroczystosci pogrzebowe p. Żyźniewskiej
W sobotę, 7 marca, odbyły się w Trzciance uroczystości pogrzebowe śp. Kazimiery Żyźniewskiej, matki ks. Zbigniewa — Misjonarza Saletyna, oraz s. Alicji — Franciszkanki Rodziny Maryi. Mszę św. żałobną celebrowali Saletyni — współbracia ks. Zbigniewa, na czele z asystentem prowincjalnym ks. Robertem Głodowskim MS. Licznie brzybyły również Franciszkanki Rodziny Maryi — współsiostry s. Alicji. Ceremonię pogrzebową na cmentarzu komunalnym poprowadził ks. Robert Głodowski MS.

  8 marca 2015 r.

Wielki Post

  8 marca 2015 r.  

Msza św. w intencji śp. Mikołaja Żakowa z Moskwy
W środę, 4 marca, w naszym kościele odprawiona została Msza św. zamówiona przez naszą Bibliotekę Parafialną w intencji śp. Mikołaja Żakowa z Moskwy, zmarłego w dniu 3 lutego br. w wieku 74 lat. Mikołaj Żakow, wraz z żoną Anną i całą rodziną, był zaprzyjaźniony z Biblioteką Parafialną od piętnastu lat, to znaczy od czasu gdy osoby z aktywu bibliotecznego, po żmudnych dochodzeniach i ustaleniach, odnalazły w bezimiennej mogile na cmentarzu komunalnym w Wałczu jego brata — Michaiła Żakowa.

  7 marca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 8 marca – III Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Wj 20,1-17; Ps 19,8-11; 1Kor 1,22-25; J 3,16; J 2,13-25.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Atmosfera świątyni karmi nas ciszą i pokojem. Inaczej jest na targowisku. Ludzie nie tylko mówią, ale wręcz krzyczą. Połączenie tych dwóch miejsc w jedno nie jest ani mądre, ani możliwe. Znaleźli się jednak tacy, którzy pewne usługi chcieli wprowadzić do krużganków świątyni jerozolimskiej. Od czego zaczęli?
Może od monet, potem były gołębie, baranki i wreszcie odważyli się wprowadzić woły. Cicho, spokojnie i doszli do tego, co było w ich planach. Raptem pojawił się ktoś, kto to wszystko burzy i nazywa rzeczy po imieniu. Tym kimś był Jezus.
Panie Jezu, spraw, aby w naszych sercach nie było targowiska, gdzie zaczniemy przeliczać, odliczać i handlować zamiast dziękować za to, co otrzymaliśmy w darze od Boga. Broń, Panie, wszystkich zajmujących się handlem przed pokusami szybkich i nieuczciwych zysków.

  6 marca 2015 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i lament...
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,13)

W sobotę, 7 marca, w naszej parafii rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne, które będą głosić księża salezjanie: ks. dr. Jarosław Wąsowicz — w kościele parafialnym, oraz ks. Przemysław Cholewa — w kościołach filialnych w Nowej Wsi i Niekursku.
W tym dniu na godz. 18.00 zapraszamy wszystkie grupy parafialne na uroczystą Mszę św. inaugurującą nauki rekolekcyjne.

  6 marca 2015 r.

W związku z realizacją „Programu Promocji Zdrowia w Powiecie Czarnkowsko-Trzcianeckim na rok 2015” na terenie naszego Powiatu utworzono dwa punkty Konsultacyjno-Informacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin, w których zainteresowani otrzymają fachową, niezbędną oraz, co ważne, bezpłatną pomoc z zakresu uzależnień.
W Trzciance Punkt Konsultacyjno-Informacyjny znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Mickiewicza nr 50. Porady i informacje udzielane są w 1. i 3. środę miesiąca w godz. od 15.15 do 18.15, po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem: 67-352-32-02 lub 67-352-32-03, a także 604-415-272.

  5 marca 2015 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci, w dniach 19 lutego — 6 marca trwają III Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych.
W piątek, 6 marca, o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance odbędzie się jeszcze jeden punkt programu III Pilskich Dni: Dwugłos na temat antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej: ks. dr Jarosław Wąsowicz oraz mgr Andrzej Poniatowski.

Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  5 marca 2015 r.  

Zakończenie rekolekcji wielkopostnych dla młodzieży
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i lament...
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,13)

W środę, 4 marca, zakończyły się rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Spotkania odbywały się w szkołach, a uroczyste zakończenie nastąpiło podczas Mszy św. w kościele. Spotkania poprowadził ks. Bartłomiej Przybylski SDB, organizator „Pustyni Miast”.

  4 marca 2015 r.  

Weź udział w XII Konkursie na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną!!!
Wykonaj palmę wielkanocną. Przynieś ją do szkoły katolickiej do dnia 24 marca br. do godz. 15.00. Rozstrzygnięcie eliminacji i wręczenie nagród nastąpi w dniu 26 marca br. o godz. 16.00 w auli Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione o tym telefonicznie przez organizatora. W Niedzielę Palmową 29 marca br. o godz. 11.00 obejrzyj wszystkie palmy prezentowane podczas specjalnej ekspozycji w kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Szczegóły eliminacji znajdują się w regulaminie: pobierz regulamin (plik PDF) →

Zespół Szkół Katolickich im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance
/organizator konkursu/

  4 marca 2015 r.  

284 rocznica nadania praw miejskich Trzciance
We wtorek, 3 marca, obchodziliśmy 284 rocznicę nadania praw miejskich Trzciance. O godz. 17.00 w kościele pw. św. Jana Chrzciciela ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS, wraz z księżmi gośćmi, celebrował uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich mieszkańców miasta.

  2 marca 2015 r.  

Miasto Trzcianka
Świadomość własnej przeszłości
pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń,
by przekazać następnym wspólne dobro – Ojczyznę.
Również tą małą...
(Jan Paweł II)

We wtorek, 3 marca, obchodzimy 284 rocznicę nadania praw miejskich Trzciance. Na godz. 17.00 zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego miasta na uroczystą Mszę św. Po jej zakończeniu Burmistrz zaprasza do Hali Sportowo-Widowiskowej na urodziny miasta!

  22 lutego 2015 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście — szczególnym czasie dla ludzi wiary. Modlitwa, post i jałmużna, mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • o godz. 16.00 dla dzieci,
  • o godz. 17.15 dla dorosłych,
  • o godz. 19.15 dla młodzieży;
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  1 marca 2015 r.

Wielki Post
Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię (Mk 1, 15). Te słowa Jezusa, skierowane do nas w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zapraszają nas do głębszego zamyślenia nad naszym życiem oraz do przemiany. Rozpoczął się czas czterdziestu dni, których wartość mierzy się otwartością naszych serc i przyjęciem przychodzącego do nas Boga. Ewangelia dzisiejszej niedzieli ze sceną przemienienia na górze oraz słowa pokazujące nam uczniów zachwyconych bliskością Boga, tłumaczą nam, jakim może stać się również nasz Wielki Post.
...z listu ks. bp Edwarda Dajczaka, Ordynariusza Diecezji

  28 lutego 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 1 marca – II Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 22,1-2.9-13.15-18; Ps 116,10.15-19; Rz 8,31b-34; Mt 17,7; Mk 9,2-10.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
To, czego doświadczyli apostołowie na Górze Przemienienia, wzmocniło ich wiarę, nawet jeśli w pierwszym odruchu czuli się tym wszystkim zaskoczeni i wydarzenia przerastały ich sposób pojmowania. Bóg czasem objawia się w naszym życiu w jakiś szczególny sposób.
Ważne jest, aby się nie przestraszyć się i nie zwątpić. Mamy po prostu przyjąć dary oraz dać się poprowadzić przez Pana. A On już o wszystko inne zadba.
Jezu, dziękuję Ci za to, że tak często zabierasz mnie ze sobą na Górę Przemienienia i dajesz odczuć tam Twoją obecność. Proszę Cię, Panie, o siłę i wytrwałość w codziennym naśladowaniu Ciebie.

  28 lutego 2015 r.  

III Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych
W ramach trwających w naszym regionie III Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych, w Trzciance w Oratorium Domu Parafialnego odbyło się spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”. Licznie zgromadzeni słuchacze mieli okazję zapoznać się z niezwykle interesującym i ważnym tematem we współczesnej historii Polski.

  27 lutego 2015 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)

W Niedzielę, 1 marca od godz. 8.30 do 14.00 przed kawiarenką Domu Parafialnego harcerki i harcerze ZHR będą sprzedawać ciasto.
Zapraszamy do skosztowania pysznych wypieków!
Drodzy parafianie, wszystkie ofiary zebrane przy okazji tej akcji zostaną przeznaczone na działalność trzcianeckiej drużyny ZHR.
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  26 lutego 2015 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci, w dniach 19 lutego — 6 marca trwają III Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych.
W piątek, 27 lutego, o godz. 16.30 w naszej parafii w Oratorium Domu Parafialnego odbędzie się spotkanie z Kajetanem Rajskim, autorem książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”.
W sobotę, 28 lutego, na godz. 18.00 zapraszamy do kościoła Świętej Rodziny w Pile na Mszę św. w intencji Ojczyzny, a po jej zakończeniu na II Wielki Pilski Marsz Żołnierzy Wyklętych.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!
W Trzciance odbędzie się jeszcze jeden punkt programu III Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych:
 • Dwugłos na temat antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej: ks. dr Jarosław Wąsowicz oraz mgr Andrzej Poniatowski.6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.
Szczegółowy program obchodów III Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych:

  25 lutego 2015 r.

1% na Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom
Powoli zbliża się czas rozliczeń z Urzędem Skarbowym za rok 2014.

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży prowadzony przez Zgromadzenie Księży Misjonarzy Saletynów w Zakopanem, jak co roku, zwraca się za naszym pośrednictwem o przekazywanie na ten cel 1% z podatków za rok 2014. Jednocześnie zaznaczamy, że nasza parafia również korzysta z tego funduszu, m.in. poprzez stypendia fundowane dla dzieci czy dofinansowanie wakacyjnych wyjazdów dzieci i młodzieży...

  24 lutego 2015 r.

Od 16 do 21 marca w naszej parafii odbędzie się KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI. Spotkania odbywać się będą w Domu Parafialnym o godz. 19.00.
Dla planujących w najbliższym czasie zawarcie związku małżeńskiego UKOŃCZENIE KURSU JEST OBOWIĄZKOWE!

  22 lutego 2015 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

Trwamy w Wielkim Poście — szczególnym czasie dla ludzi wiary. Modlitwa, post i jałmużna, mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • o godz. 16.00 dla dzieci,
  • o godz. 17.15 dla dorosłych,
  • o godz. 19.15 dla młodzieży;
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.
Za udział w Drodze Krzyżowej i „Gorzkich żalach” można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

  21 lutego 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 22 lutego – I Niedziela Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Rdz 9,8-15; Ps 25,4-9; 1 P 3,18-22; Mt 4,4b; Mk 1,12-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Pustynia jest zawsze szkołą pokory i wolności. Kiedy Bóg wyprowadza nas na pustynię, wówczas chce, abyśmy poznali samych siebie przez pryzmat naszych słabości i ograniczeń. Na pustyni uczymy się też w nowy sposób patrzeć na Boga, bo wtedy jesteśmy zdani tylko na Niego.
Pustynią w naszym życiu może być dla nas czas choroby, czas smutku związanego ze stratą kogoś bliskiego, czas, gdy poczuliśmy się zdradzeni, opuszczeni i poniżeni. W sposób instynktowny chcielibyśmy zazwyczaj uniknąć pustyni. Spróbujmy zatem tym razem przyjąć pustynię nie jako przekleństwo, ale jako dar Boga dla nas.
Jezu, który wyszedłeś na pustynię, aby pokazać nam, jak walczyć ze słabościami i pokusami złego ducha, proszę Cię, naucz mnie przeżywać moją życiową pustynię w łączności z Tobą.

  21 lutego 2015 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

W związku ze zbliżającym się Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w Niedzielę 22 lutego, przed kościołem odbędzie się kwesta na przeprowadzenie ekshumacji i identyfikacji żołnierzy wyklętych, którzy po wojnie nie zgodzili się na narzucony nam komunistyczny ustrój i walczyli o wolną i niepodległą Polskę, za co zapłacili najwyższą cenę. Teraz mamy okazję podziękować im za ich poświęcenie.
Zachęcamy z całego serca do wsparcia tej akcji
i za każdą ofiarę składamy Bóg zapłać!
W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci, w dniach 19 lutego — 6 marca trwają III Pilskie Dni Żołnierzy Wyklętych — w Trzciance odbędą się dwa punkty programu:
 • Spotkanie ze świadkiem historii Józefem Urbanowiczem z „Grunwaldu” (Młodzieżowej organizacji niepodległościowej w Trzciance)25 lutego 2015 r. (środa) o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance;
 • Spotkanie z Kajetanem Rajskim autorem książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”27 lutego 2015 r. (piątek) o godz. 16.30 w Oratorium Domu Parafialnego przy parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance;
 • Dwugłos na temat antykomunistycznego podziemia po II wojnie światowej: ks. dr Jarosław Wąsowicz oraz mgr Andrzej Poniatowski.6 marca 2015 r. (piątek) o godz. 17.00 w Muzeum Ziemi Nadnoteckiej w Trzciance.
Szczegółowy program obchodów III Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych:

  20 lutego 2015 r.

Alkoholizm oddala człowieka od prawdy i miłości. Oddala od Boga i od ludzi.
(św. Jan Paweł II)

Gorąco zachęcamy do składania i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych przez okres Wielkiego Postu. Księga do wpisywania zobowiązań abstynenckich jest wyłożona na bocznym ołtarzu.

  19 lutego 2015 r.

Droga Krzyżowa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,
Żeś przez krzyż i mękę Swoją świat odkupić raczył.
(...z Nabożeństwa Drogi Krzyżowej)

W okresie Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne:
 • w piątki — droga krzyżowa:
  • o godz. 16.00 dla dzieci,
  • o godz. 17.15 dla dorosłych,
  • o godz. 19.15 dla młodzieży;
 • w Niedziele o godz. 17.00 — Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym.

  18 lutego 2015 r.

Wielki Post
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i lament...
Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty!
(Jl 2,13)

Rozpoczęliśmy Wielki Post — szczególny czas dla ludzi wiary. Modlitwa, post i jałmużna, mają nam pomóc w głębszym przeżyciu Świąt Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.
[...] Zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci i ssących piersi! [...] Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami.»
(Jl 12,15-16.17)

  17 lutego 2015 r.

Popielec Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 18 lutego – Środa Popielcowa.
Rozpoczynamy okres Wielkiego Postu.
Czytania mszalne: Jl 2,12-18; Ps 51,3-6.12-14.17; 2 Kor 5,20-6,3; Jl 2,13; Mt 6,1-6.16-18.

W Środę Popielcową Msze św. będą odprawiane o godz.: 6.30, 7.15, 9.00, 16.00 i 18.00. Podczas każdej Mszy św. przyjmiemy na znak pokuty popiół posypany na głowę.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Czas 40 dni postu, jałmużny i modlitwy ma nas przygotować do głębszego przeżycia Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.
Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! (Jl 2,12-13).

  16 lutego 2015 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

W związku ze zbliżającym się Tygodniem Żołnierzy Wyklętych, w Niedzielę 22 lutego, przed kościołem młodzież rozprowadzać będzie książki o tej tematyce, oraz zbierać będzie fundusze na przeprowadzenie dalszych ekshumacji ofiar zamordowanych przez organa bezpieczeństwa publicznego i pochowanych w bezimiennych mogiłach na Łączce na Powązkach.
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!

  14 lutego 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 15 lutego – VI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Kpł 13,1-2.45-46; Ps 32,1-2.5.11; 1 Kor 10,31-11,1; Mt 4,23; Mk 1,40-45.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Symbol trądu to choroba najcięższa, bo dotykająca istoty człowieka, stworzonego na obraz Boga, jako ciało i dusza. Trąd niszczy w nas to, co najintymniejsze, najpiękniejsze, nadające sens naszemu życiu, niszczy w nas Boga, pozbawia Jego obrazu. Zniekształca go.
Problem w tym, że my tego często nie widzimy, nie chcemy dostrzec, udajemy, że to nic, że to zwykła wysypka, która szybko minie. Nasze sumienie, znieczulone grzechem, nie rozpoznaje objawów, a tym samym nie jest zdolne do właściwej diagnozy. Tylko Jezus może pomóc zdiagnozować nas stan. I tylko On może i chce nas leczyć, robiąc to najlepiej, najskuteczniej, najszybciej. Ale czyni to przez Kościół, przez sakramenty — „idź pokaż się kapłanom, złóż ofiarę, przepisaną przez prawo”.
Panie, daj mi dobre sumienie, daj mi zdolność rozpoznania mojego osobistego trądu, a potem odwagę do przyznania się, iż jestem trędowaty w wielu sprawach. Wreszcie, daj mi łaskę uzdrowienia, w taki sposób, który uważasz za najlepszy. Chcę być posłuszny, chcę być uzdrowiony tylko przez Ciebie.
ks. Henryk K. MS

  

Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette

  11 lutego 2015 r.

W środę 11 lutego, w dniu wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy XXIII Światowy Dzień Chorego.
Nawet wówczas, gdy choroba, samotność i niepełnosprawność biorą górę nad naszym życiem, będącym darem, doświadczenie bólu może stać się uprzywilejowaną sposobnością przekazywania łaski i źródłem, z którego można czerpać i umacniać sapientia cordis (mądrość serca).
(...z Orędzia papieża Franciszka na XXIII Światowy Dzień Chorego)

  7 lutego 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 8 lutego – V Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Hi 7,1-4.6-7; Ps 147,1-6; 1 Kor 9,16-19.22-23; Mt 8,17; Mk 1,29-39.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus Chrystus przychodzi do człowieka. Ale powie ktoś: „Co mi z tego, że Bóg był kiedyś pośród ludzi? Gdzie jest dzisiaj?”. Dzisiejsze Słowo Boże daje odpowiedź na to pytanie. Jezus Chrystus nie pozostaje tylko w świątyni czy synagodze. Wyrusza do domu swoich pierwszych uczniów i zatrzymuje się pośród nich.
Popatrzmy, Jezus, Pan i Zbawiciel, wchodzi do domu swoich uczniów. Okazuje się, że jest tam chora kobieta, teściowa Szymona.
Dzisiaj Pan chce wejść do mojego życiowego domu. Wystarczy zaproszenie. Wystarczą otwarte drzwi. W Apokalipsie jasno mówi nam: „Oto stoję u drzwi i kołaczę... Jeśli kto usłyszy i otworzy, wejdę...”. Wchodzi osobiście i w różny sposób. Przez przepowiadane Słowo i sprawowane sakramenty, przez pośrednictwo wspólnoty wiary i naszą modlitwę, przez znaki i cuda, nawet w doświadczeniach kryzysów i chorób... Jest pośród nas dzisiaj.
ks. Andrzej Z. MS

  4 lutego 2015 r.

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance prowadzi rekrutację dzieci 5- i 6-letnich do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016. Zerówka jest zorganizowana w Katolickiej Szkole Podstawowej.
Nabór trwa od dnia 15 września 2014 r. do dnia 28 lutego 2015 r. Więcej informacji, oraz m.in. formularz do pobrania, zainteresowani znajdą w serwisie internetowym szkoły www.katolik.trzcianka.com.pl pod zakładką „Rekrutacja”
Ponadto informacje o naborze dzieci są udzielane w sekretariacie szkoły.
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich
Z życia Zespołu Szkół Katolickich:

Uczniowie i pedagodzy „katolika” w TV Trwam, modlitwa Maryjna w święto Matki Bożej Gromnicznej, obchody Dnia Babci i Dziadka, bogowie greccy na historii w kl. IV, sukces w walce z otyłością, sztukoteka Noworoczny orszak kolędników, a także inne wydarzenia...
... o których dowiecie się z serwisu internetowego ZSK:
www.katolik.trzcianka.com.pl

  2 lutego 2015 r.

Fundacja Wyobraźnia Miłosierdzia
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5,7)

Z radością informujemy, że przy Zespole Szkół Katolickich w Trzciance działa fundacja wspierająca działalność oświatowo-wychowawczą „Wyobraźnia Miłosierdzia”. Została ona ustanowiona przez Parafię Rzymskokatolicką pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance reprezentowaną przez księdza Proboszcza Wawrzyńca Skrabę MS, który jest przedstawicielem organu prowadzącego szkołę.
W dniu 30 grudnia 2014 r. naszą Fundację wpisano pod numerem 0000536723 do Krajowego Rejestru Sądowego do zasobów Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Cieszymy się, że są osoby, dla których los naszych uczniów jest bardzo ważny.
Dyrekcja Zespołu Szkół Katolickich

  1 lutego 2015 r.

Piotr Stachiewicz, „Matka Boża Gromniczna” Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 lutego – Święto Ofiarowania Pańskiego.
Czytania mszalne: Ml 3,1-4 (Hbr 2,14-18); Ps 24,7-10; Łk 2,32; Łk 2,22-40 (Łk 2,22-32).

[...] Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego.
(Łk 2,30-32)

W naszym kraju Święto Ofiarowania Pańskiego zwane jest też Świętem Matki Bożej Gromnicznej ponieważ w kościołach poświęca się świece — gromnice, symbolizujące Pana Jezusa — „Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Bożego”. Są znakiem Bożej jasności, która jako jedyna, skutecznie rozjaśnia ciemność każdej nocy — nocy grzechu, lęku, nieszczęścia, zagrożenia i niepewności.
Nazwę gromnica Władysław Kopaliński w „Słowniku mitów i tradycji kultury” wywodzi od słowa gromny, czyli grzmiący, huczny i wiąże ze zwyczajem stawiania w oknie podczas burzy zapalonych świec, aby za wstawiennictwem Matki Bożej Gromnicznej chronić dom przed uderzeniem pioruna.

Święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia Konsekrowanego ustanowionym przez papieża Jana Pawła II. W tym dniu naszą modlitwą ogarniamy osoby oddane w szczególny sposób na wyłączną służbę Bożą w licznych zgromadzeniach zakonnych męskich i żeńskich. Prośmy dobrego Boga o liczne i święte powołania do życia konsekrowanego.

  31 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 1 lutego – IV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Pwt 18,15-20; Ps 95,1-2.6-9; 1 Kor 7,32-35; Mt 4,16; Mk 1,21-28.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Na widok cudów, jakie czynił Syn Boży, wielu ludzi ogarniało zdziwienie. Nie spodziewali się, że działanie Boga dokonujące się przez Jezusa i w Jego osobie może być aż tak znaczne. Część z ludzi pod wpływem tych doświadczeń przyjmowało naukę Mesjasza i przemieniało swoje życie.
Byli i tacy, którzy zatrzymywali się jedynie na sensacyjnej stronie wydarzeń, a ich życie biegło dalej dotychczasowym torem. Bóg nikogo nie zmusza do nawrócenia. Proponuje jedynie, że może nam pomóc zmienić życie. Jednak to każdy z nas musi podjąć decyzję co do przyjęcia Ewangelii. Samo bycie obserwatorem, nawet cudownych zdarzeń, nie gwarantuje zbawienia.
Panie, który dokonywałeś tak wielu cudów, proszę, dodaj mi odwagi, abym szedł za Tobą i mógł zmienić to, co w moim życiu jest niedoskonałe. Nie chcę jedynie patrzeć na Ciebie, ale pragnę Cię naśladować.

  31 stycznia 2015 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)

W Niedzielę, 1 lutego od godz. 8.30 do 14.00 przed kawiarenką Domu Parafialnego harcerki i harcerze ZHR będą sprzedawać ciasto.
Drodzy parafianie, wszystkie ofiary zebrane przy okazji tej akcji zostaną przeznaczone na działalność trzcianeckiej drużyny ZHR.
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  30 stycznia 2015 r.

W Niedzielę, 1 lutego, zapraszamy rodziców dzieci z klas drugich przygotowujących swoje dzieci do Pierwszej Komunii Świętej na Mszę św. o godz. 11.00, podczas której nastąpi poświęcenie świec.
Obecność obowiązkowa!

  26 stycznia 2015 r.

27 stycznia 1945 - 27 stycznia 2011
We wtorek, 27 stycznia b.r. Trzcianka obchodzi 70 Rocznicę powrotu Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy.
Mija już siedemdziesiąt lat od tych mroźnych, styczniowych dni gdy powróciła tu Polska. Wjechała na gąsienicach sowieckich czołgów, może nie ta wyśniona, ale przecież nasza, własna, wołająca głosem polskiego papieża:
»Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.«

O godz. 18.00, w kościele pw. św. J. Chrzciciela zostanie odprawiona uroczysta Msza św. w intencji wszystkich mieszkańców Trzcianki — tych, którzy tu dziś żyją, jak i tych, którzy już od nas odeszli...

  25 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W naszej parafii kończy się się wizyta duszpasterska zwana popularnie kolędą. Składamy Bóg zapłać za serdeczne przyjęcie w domach, również za podzielenie się swoimi problemami, uwagami i radościami. Dziękujemy również za ofiary składane podczas tych spotkań z naszymi Parafianami.
Podajemy plan kolędy na dzień ostatni — poniedziałek 26 stycznia:
(rozpoczynamy od godziny 16.00)
 • osiedle: XXV-lecia bloki nry 12, 13, 14;
 • od godz. 16.00 będą również odwiedzane rodziny wcześniej pominięte lub nieobecne podczas kolędy (zgłoszenia telefoniczne lub osobiste przyjmowane są w kancelarii parafialnej do poniedziałku, 26 stycznia, do godz. 12.00).

  24 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 25 stycznia – III Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jon 3,1-5.10; Ps 25,4-9; 1 Kor 7,29-31; Mk 1,15; Mk 1,14-20.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Każdy chrześcijanin otrzymuje od Jezusa zaproszenie do pójścia za Nim. Wyraża się ono na różne sposoby, w zależności od osobistego powołania. Ktoś zostaje zaproszony do kapłaństwa, ktoś inny realizuje swoją życiową drogę w małżeństwie lub w życiu samotnym.
Jedno jest pewne — aby poczuć się spełnionym, należy odpowiedzieć „tak” na propozycję Jezusa. Nie oznacza to, że nasze życie będzie odtąd usłane różami. Życie apostołów takie nie było. Było pełne doświadczeń, także trudnych. Pójście za Jezusem to nie obietnica lekkiego życia, ale życia pełnego miłości i dającego szczęście. To jest pewne!
Panie, zdecydowałem się pójść za Tobą. Wiem, że ta droga nie jest łatwa, choć prowadzi do pełni miłości. Umocnij mnie na niej. Ty wiesz, że chcę iść za Tobą. Dodaj mi siły.

  21 stycznia 2015 r.

Zachęcamy do wykonania prac przeznaczonych na Konkurs Twórczości Artystycznej o Motywach Religijnych. Prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w dniach od 19 do 26 kwietnia 2015 r. w ramach XXXII Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Prace należy dostarczać do Biblioteki Parafialnej do dnia 11 kwietnia br.

  20 stycznia 2015 r.

Oddając własną krew, dobrowolnie i bezinteresownie, to gest wysokiej wartości moralnej i obywatelskiej. To Dar Życia...
(św. Jan Paweł II, Światowy Dzień Krwiodawców 2004 r.)

W środę, 21 stycznia, rusza kolejna edycja akcji „Gorąca krew”.
W tym dniu
, przy Liceum Ogólnokształcącym w Trzciance od godz. 9.00 do godz. 13.00 odbędzie się pobór krwi. Twoja krew darem życia! Pamiętaj!

  19 stycznia 2015 r.

We wtorek, 20 stycznia, uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance wezmą udział w programie realizowanym przez TV Trwam pt. „Ze szkolnej ławki”.
Program rozpocznie się o godz. 18.00.
Zapraszamy zainteresowanych Parafian do jego obejrzenia!

  18 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska (tzw. kolęda). Przez cały czas jej trwania Kancelaria Parafialna będzie czynna po południu w godz. 16.00–17.00.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów jest zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Podajemy plan kolędy na najbliższy tydzień:
  (w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00)

  17 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 18 stycznia – II Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Sm 3,3b-10.19; Ps 40,2.4.7-10; 1 Kor 6,13c-15a.17-20; J 1,41.17b; J 1,35-42.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Gdy ktoś zaprasza cię do swojego domu, oznacza to, że darzy cię zaufaniem. Nie jesteś dla niego anonimowym przechodniem, ale kimś, komu warto poświęcić czas i uwagę.
Gdy poznajesz imię drugiego człowieka, to ten ktoś przestaje być dla ciebie anonimowym przechodniem, ale staje się kimś, kto ma określoną tożsamość. Jezus zaprosił uczniów do siebie. Niektórym nadał nowe imię, chcąc tym samym pokazać, że rozpoczynają u Jego boku nowe życie. Jezus traktuje każdego z nas bardzo osobiście. On po to stał się człowiekiem, aby relacjom międzyludzkim nadać nową jakość. Mówisz, że spotkałeś Jezusa. Jeśli tak jest, to teraz każdy spotkany człowiek staje się twoim bratem lub siostrą w Chrystusie. Nigdy wrogiem albo konkurentem.
Panie, pozwól mi patrzeć na każdą spotkaną osobę z taką wrażliwością, jaką Ty miałeś, gdy chodziłeś po ziemi. Uchroń mnie od traktowania innych instrumentalnie lub wrogo.

  17 stycznia 2015 r.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
(Łk 1,46-47)

W najbliższą Niedzielę, 18 stycznia, o godz. 19.00 odbędzie się comiesięczny Wieczór Uwielbienia. Przyjdź uwielbiać Boga, dziękując Mu za Jego niewysłowione poświęcenie dla człowieka w Tajemnicy Wcielenia.
Przyjdź koniecznie!

  16 stycznia 2015 r.  

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

W Niedzielę, 18 stycznia, Msza św. rozpoczynająca się o godz. 12.30 będzie celebrowana w intencji sybiraków — tych, którzy pozostali na nieludzkiej ziemi, którzy powrócili i dzisiaj są z nami, oraz w intencji tych, którzy odeszli do Pana.
Po zakończeniu Mszy św. Zarząd Związku serdecznie zaprasza do sali Domu Parafialnego, gdzie odbędzie się spotkanie opłatkowe.

  15 stycznia 2015 r.  

Okres Bożego Narodzenia
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy budowali z nami szopkę bożonarodzeniową w kościele. Szczególne wyrazy wdzięczności dla: Mariusza Wargina, Aleksandra Stacheckiego, Tadeusza Jadczaka, Piotra Drozdowicza, Jerzego Drozdowicza, Marcina Drozdowicza, Henryka Grzelczaka, Tomasza Grzelczaka, Jana Frątczaka, Rafała Werte, Kazimierza Wiśniewskiego, Antoniego Rogowskiego.
Gorąco zapraszamy, zwłaszcza najmłodszych parafian, do odwiedzania naszej wspaniałej szopki, która zamieniła prezbiterium kościoła w prawdziwą Stajenkę Betlejemską!

  13 stycznia 2015 r.

Kurs finansowy
Jakoś nie mamy przekonania do tego, że także portfel może być na służbie Królestwa Bożego. Portfel w chrześcijaninie nawraca się jako ostatni.
(ks. Rafał Jarosiewicz, dyrektor SNE)

W środę, 14 stycznia, o godz. 19.00 w sali Domu Parafialnego odbędzie się kurs finansowy pt. „Jak być bogatym po Bożemu”, organizowany przez Szkołę Nowej Ewangelizacji z Koszalina. Serdecznie zapraszamy!

  12 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska (tzw. kolęda). Przez cały czas jej trwania Kancelaria Parafialna będzie czynna po południu w godz. 16.00–17.00.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów jest zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Podajemy plan kolędy na najbliższy tydzień:
  (w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00)
   • poniedziałek 12 stycznia 2015:
    • ulice: Kościuszki, Mochnackiego, Orzeszkowej, Żwirowa, Reja;

   • wtorek 13 stycznia 2015:
    • ulica: 27 Stycznia nry 1/4–46 (włącznie);

   • środa 14 stycznia 2015:
    • ulice: 27 Stycznia nry 49–103a (włącznie), Spokojna, Kręta, Staszica, Grottgera;

   • czwartek 15 stycznia 2015:
    • ulice: Konopnickiej, Boczna;

   • piątek 16 stycznia 2015:
    • ulica: Sikorskiego nry 17–46 (włącznie) i blok nr 48;

   • sobota 17 stycznia 2015:
    • ulica: Sikorskiego nry 50–99 (włącznie);
    • osiedle: Grottgera.

  11 stycznia 2015 r.  

Okres Bożego Narodzenia
Niedziela Chrztu Pańskiego, 12 stycznia, w kalendarzu liturgicznym kończy okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie jednak kolędy będziemy śpiewać do Święta Ofiarowania Pańskiego, czyli tzw. Matki Bożej Gromnicznej, które obchodzimy 2 lutego. Podobnie dekoracje świąteczne pozostaną w naszej świątyni do wspomnianego święta.
Serdecznie zapraszamy, zwłaszcza najmłodszych parafian, do odwiedzania naszej wspaniałej szopki, która zamieniła prezbiterium kościoła w prawdziwą Stajenkę Betlejemską!

  11 stycznia 2015 r.

Bartolomé Esteban Murillo, Chrzest Jezusa (ok. 1655), Staatliche Museen, Berlin
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: »Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie«.
(Łk 3,21-22)

Niedzielę 11 stycznia obchodzimy jako Niedzielę Chrztu Pańskiego.
       Poznaj, kim jesteś!
Św. Leon Wielki nauczał: „Chrześcijaninie! Poznaj swoją godność. Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc niegodne obyczaje przeszłego życia i już do nich nie wracaj. Pomnij, do jakiej należysz Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem. Pamiętaj, że zostałeś wyrwany z mocy ciemności i przeniesiony do światła i Królestwa Bożego”.
       Czy pamiętam dzień i miejsce mojego chrztu?
       Czy modlę się za rodziców chrzestnych?

  10 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 11 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego.
Zakończenie okresu Bożego Narodzenia
Czytania mszalne: Iz 42,1-4.6-7; Ps 29,1-4.9-10; Dz 10,34-38; Mk 9,7; Mk 1,6b-11.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Każdego dnia nasi najbliżsi, znajomi, przyjaciele zwracają się do nas po imieniu. To imię jest utożsamiane z naszą osobą, a my właśnie z nim. Jest to wyraz przedziwnego przymierza między imieniem i osobą a Bogiem. W istocie jednak w tym powiązaniu jest zawarta łaska chrztu świętego.
Ponadto w tym sakramencie został zgładzony grzech pierworodny, a my staliśmy się dziećmi Bożymi w Kościele Jezusa Chrystusa. Słowa, które rozległy się nad Jordanem, dopełniają to przymierze w Duchu Świętym, a brzmią one: „Ty jesteś moim Synem umiłowanym, Ciebie upodobałem sobie”. My też jesteśmy umiłowani przez Boga, a On sam jest naszą Miłością i całym sobą dzieli się z nami.

  9 stycznia 2015 r.

W sobotę i Niedzielę, 10 i 11 stycznia, przed kościołem po wszystkich Mszach św. będzie można nabyć zbiór Ewangelii, komentarzy biblijnych, wspomnień liturgicznych oraz różnych okolicznościowych modlitw pt. „Słowo na każdy dzień. Ewangelia 2015. Droga, Prawda i Życie”. Koszt jednego egzemplarza wynosi 10 zł.
Ta praktyczna pozycja książkowa, którą wzorem poprzednich lat przygotowało na 2015 rok wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, umożliwia nam przez cały rok żywy kontakt ze Słowem Bożym.

  8 stycznia 2015 r.

Z życia Zespołu Szkół Katolickich:

W dniu 6 stycznia 2015 r. odbył się I Trzcianecki Orszak Trzech Króli. Było to wielkie wydarzenie dla Trzcianki i okolicznych miejscowości. Wspólnie świętowaliśmy i radośnie głosiliśmy światu Dobrą Nowinę, którą za pośrednictwem Mędrców mogliśmy zanieść do wszystkich naszych domów. Tak wspaniale włączyliśmy się w przeżywanie uroczystości Objawienia Pańskiego.
Drodzy Rodzice, dziękujemy Wam za zaangażowanie związane z uczestnictwem Państwa i Państwa dzieci w Orszaku. Dzięki Państwa pomocy nasi uczniowie byli barwnie przebrani i mogli znakomicie reprezentować szkołę, tworząc orszak afrykański. Jesteśmy dumni, że mogliśmy liczyć na Waszą obecność oraz wspólne dzielenie się wiarą w moc Zbawiciela, dziękując Mu za Jego niewysłowione poświęcenie dla człowieka w Tajemnicy Wcielenia.
Dyrekcja
Zespołu Szkół Katolickich

  7 stycznia 2015 r.  

I Trzcianecki Orszak Trzech Króli
We wtorek, 6 stycznia, w uroczystość Objawienia Pańskiego o godz. 12.00 wyruszył I Trzcianecki Orszak Trzech Króli. Na trasie marszu odegrano krótkie przedstawienia teatralne przygotowane przez uczniów i nauczycieli szkół. Wreszcie Orszak dotarł do szopki, w której oczekiwała go Święta Rodzina. Wśród dźwięków werbli i rogu nastąpił moment wręczenia darów Synowi Bożemu — złota, kadzidła i mirry. Szacuje się, że w Orszaku uczestniczyło ok. 1500 osób z miasta i gminy Trzcianka oraz okolicznych miejscowości.

  6 stycznia 2015 r.  

Spotkanie opłatkowe Wspólnot
W Niedzielę, 4 stycznia, po Mszy św. o godz. 16.00, członkowie wszystkich Grup i Wspólnot działających przy naszej parafii spotkali się w auli Domu Parafialnego na uroczystości opłatkowej. Spotkanie rozpoczął ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS modlitwą i fragmentem Ewangelii. Złożył również wszystkim życzenia świąteczno-noworoczne.

  6 stycznia 2015 r.

Ikona Bożego Narodzenia
W dniu 6 stycznia (wtorek) Kościół Wschodni, który posługuje się kalendarzem juliańskim, rozpoczyna uroczystą Wieczerzą Wigilijną Święta Bożego Narodzenia.
Szczególnie bogata Liturgia obejmuje trzy świąteczne dni — 7, 8 i 9 stycznia.
Życzymy naszym Braciom wesołych świąt, błogosławieństwa Bożego i szczęśliwego Nowego Roku!

  5 stycznia 2015 r.

Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego.

Czytania mszalne: Iz 60,1-6; Ps 72,1-2.7-8.10-13; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,3; Mt 2, 1-12.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
„Ujrzeliśmy gwiazdę Jego na Wschodzie i przybyliśmy złożyć pokłon Panu” — tak śpiew przed ewangelią dzisiejszej Mszy św. streszcza zachowanie się mędrców. Również i na widnokręgu każdego wierzącego zjawia się często gwiazda, a jest nią wewnętrzne natchnienie Boże, które wzywa do wielkodusznego czynu, do oderwania się, do życia w ściślejszym zjednoczeniu z Panem. Trzeba iść za tą gwiazdą z wiarą i gotowością mędrców. Wówczas na pewno poprowadzi nas ona na spotkanie z Bogiem, pozwoli znaleźć Tego, którego serce szuka ze szczerą miłością.
(O. Gabriel od św. Marii Magdaleny, karmelita bosy)
W tym dniu przed kościołem członkowie III Zakonu Świętego Franciszka będą rozprowadzali kadzidło i kredę. Błogosławieństwo kadzidła i kredy odbędzie się po każdej Mszy św.

  4 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska (tzw. kolęda). Przez cały czas jej trwania Kancelaria Parafialna będzie czynna po południu w godz. 16.00–17.00.
Plan odwiedzin Parafian przez kapłanów był wydrukowany w dodatku do informatora parafialnego, dzięki czemu można go było zabrać do domu, aby się z nim zapoznać.
Jest on również zamieszczony w naszym serwisie internetowym:
Podajemy plan kolędy na najbliższy tydzień:
  (w soboty rozpoczynamy od godziny 10.00, w pozostałe dni tygodnia — od godz. 16.00)

  3 stycznia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 4 stycznia – II Niedziela po Narodzeniu Pańskim.
Czytania mszalne: Syr 24,1-2.8-12; Ps 147,12-15.19-20; Ef 1,3-6,15-18; 1 Tm 3,16; J 1,1-18.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
«Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga.» (J 1, 1) Wszystkim, którzy je przyjęli, Słowo dało moc stania się dziećmi Boga. Pan Bóg nas sobie wybrał, abyśmy byli Jego dziećmi, świętymi tak jak On jest święty. Chodzi zatem tylko o przyjęcie Jego wielkoduszności.
Módlmy się, abyśmy tego daru nie zmarnowali. Prośmy o taką mądrość, która pozwala poznać, kim jest Bóg, co nam ofiarowuje i czego w nas dokonuje.

  3 stycznia 2015 r.

„Światło z La Salette” STYCZEN/LUTY 2015
OD NIEDZIELI 4 STYCZNIA,
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”. Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii. Jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „Światło z La Salette” →, są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plików PDF.

  2 stycznia 2015 r.

W Niedzielę 4 stycznia, po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00 zapraszamy wszystkie grupy parafialne na wspólne spotkanie opłatkowe w Domu Parafialnym.

  2 stycznia 2015 r.

Śpiew to wyraz radości, a ściśle mówiąc — wyraz miłości!
(św. Augustyn)

W Niedzielę 4 stycznia, wraz z Domowym Kościołem i Wspólnotą Modlitwy Uwielbienia, zapraszamy na IV Wspólne Śpiewanie Kolęd. Przyjdźcie ze swoimi dziećmi, powiedzcie przyjaciołom! Zabierzcie ze sobą śpiewniki, a jeśli ktoś chciałby zagrać na swoim instrumencie, to niech też weźmie go ze sobą!
  1 stycznia 2015 r.  •  NOWY ROK — Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

32 TKCH - Konkurs

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSKOLNEGO ZESP. SZK. KATOLICKICH

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Akcja GORACA KREW

Komunikat policji dla seniorow
hosting
consultation