AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
zaktualizowano r.
Wakacje w Trzciance
Z przykrością informujemy, że z przyczyn technicznych, w najblizszym czasie nasza strona internetowa będzie aktualizowana nieregularnie. Bardzo przepraszamy.
Redakcja

  29 lipca 2014 r.

Pielgrzymka
Jestem twoim Bogiem! — tegoroczne przesłanie pielgrzymki.

W czwartek, 31 lipca, wyrusza z naszej parafii 32 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę:
  • od godz. 12.00 zbiórka i zapisy pielgrzymów, również do Grupy „Złotej”,
  • o godz. 14.00 Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę,
  • ok. godz. 15.00 pątnicy wyruszają na pielgrzymi szlak.


Módlmy się w intencji uczestników pieszej pielgrzymki, aby ich trud wędrowania
wydał błogosławione owoce dla nich, ich rodzin oraz całej parafii.

  27 lipca 2013 r.

Zzbliża się sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu. Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go NIE PIJĄC ALKOHOLU!!! Apeluje również o modlitwę w intencji trzeźwości naszego narodu.

W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, będzie wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.

  26 lipca 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
Dzień 27 lipca – XVII Niedziela Zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 3,5.7-12; Ps 119,57.72.76-77.127-130; Rz 8,28-30; Mt 11,25; Mt 13,44-52.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dążenie do poznania Jezusa Chrystusa
Każda dusza, która zaczyna wzrastać i dąży do „tego co doskonałe” (Hbr 6,1), potrzebuje nauki, wsparcia, kierownictwa, aż dojdzie do „pełni czasów” (Ga 4,4). Na końcu dojdzie do pełnoletności i otrzyma swoje dziedzictwo: drogocenną perłę. „Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe” (1 Kor 13, 10). Dusza otrzyma dobro, które przerasta wszystko: poznanie Chrystusa (Flp 3,8). Ale liczni są ci, którzy nie pojmują piękna licznych pereł Prawa i „częściowego poznania” u wszystkich proroków; błędnie wyobrażają sobie, że bez doskonałego zrozumienia Prawa i proroków znajdą drogocenną perłę: pełne zrozumienie Ewangelii i znaczenie słów oraz czynów Jezusa Chrystusa.

  25 lipca 2014 r.

Pielgrzymka
Jestem twoim Bogiem! — tegoroczne przesłanie pielgrzymki.

W Niedzielę, 27 lipca, po mszach świętych będzie można wesprzeć ofiarą do puszek pielgrzymów 32 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę, która wyrusza z naszej parafii w czwartek 31 lipca. Można będzie również powierzyć swoje intencje, w których pątnicy będą się modlili podczas swej wędrówki do Częstochowy.
Przypominamy, że w Księgarni La Salette trwają jeszcze zapisy do udziału w 32 Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, zarówno do Grupy VIII pieszej pielgrzymki, jak i Złotej Grupy.

  24 lipca 2014 r.

Dieric Bouts, Św. Krzysztof
O Panie, zwracam się do Ciebie
za posrednictwem św. Krzysztofa, wspomożyciela i orędownika,
naucz mnie, bym kierował pojazdem dla dobra drugich
i umiał opanować pokusę przekraczania granicy bezpieczeństwa i szybkości.
(...z Modlitwy Kierowcy)

W dniu 25 lipca Kościół obchodzi liturgiczne Wspomnienie św. Krzysztofa, męczennika. Jest on jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, jednak najczęściej wspominamy go jako patrona kierowców i podróżujących.W sobotę, 26 lipca, z okazji liturgicznego Wspomnienia św. Krzysztofa, zapraszamy wszystkich o godz. 16.00 do Stradunia na Mszę św. w int. kierowców i podróżujących. Po Mszy św. Rada Sołecka zaprasza na tradycyjny festyn.

  23 lipca 2014 r.  

Plebania
Choćbyśmy cały świat przemierzyli w poszukiwaniu Piękna,
nie znajdziemy go nigdzie, jeżeli nie nosimy go w sobie...
(Ralph Waldo Emerson, pisarz)

Nasze miasto zmienia się na naszych oczach, zmieniło się również otoczenie plebanii. Od marca trwały prace nad formą zagospodarowania terenu wokół budynku, który jest jednocześnie Domem Zakonnym Misjonarzy Saletynów, którzy jak wiemy, pełnią posługę duszpasterską w naszej parafii.

  22 lipca 2014 r.  

Koncert
Osoba upośledzona jest jednym z nas i w pełni uczestniczy
w naszym człowieczeństwie...
(św. Jan Paweł II)

W czerwcu trzcianeccy saletyni odwiedzili Ośrodek Pedagogiczno – Rehabilitacyjny „Nasz Dom” im. Błog. Marii Angeli Truszkowskiej, prowadzony w Gębicach (miejscowosci leżącej we wschodniej części gminy Czarnków) przez Siostry Felicjanki.

  19 lipca 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
Dzień 20 lipca – XVI Niedziela Zwykła.
Czytania mszalne: Mdr 12,13.16-19; Ps 86,5-6.9-10.15-16a; Rz 8,26-27; Mt 13,24-43.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg — Gospodarz, nie działa pochopnie
Możemy pytać, dlaczego Jezus w dzisiejszej perykopie mówi, że Bóg objawia swoje miłosierdzie w tym, że każdemu daje czas na nawrócenie, zmianę życia. My chcielibyśmy Boga poprawić, twierdzimy, że bylibyśmy lepszymi gospodarzami. Czasami pytamy, czy mamy iść i wyrwać chwasty, ale nie słuchamy Bożej odpowiedzi. Porządkujemy świat wokół siebie, czyniąc czasami więcej szkody, niż gdybyśmy poczekali na rozwój sytuacji. Krzywdzimy ludzi, myśląc, że im pomagamy, nawracajac ich „na siłę”, a oni przecież potrzebują czasu, by odnaleźć Boga. Nie umiemy czekać... Pęd współczesnego świata nie sprzyja bezczynności. Ale każdy, kto choć raz hodował jakąś roślinę, wie, że czasami trzeba długo czekać na owocowanie i wymaga to wiele troski i cierpliwości.

  18 lipca 2014 r.

  13 lipca 2014 r.  

Koncert
O jesteś znowu, święta łączności — Muzyko — Melodio — Muzyko!
Wywiedź ścieżkami w górę Miłości to granie od dolin — Muzyko!
(Karol Wojtyła)

Przełom czerwca i lipca, to muzyczny czas w naszej świątyni. Już od kilku lat wakacje w naszej parafii zaczynają się koncertami Nadnoteckiej Akademii Muzycznej oraz zespołów uczestniczących w Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej w Kaliszu Pomorskim.

  12 lipca 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
Dzień 13 lipca – XV Niedziela Zwykła.
Czytania mszalne: Iz 55,10-11; Ps 65,10-14; Rz 8,18-23; Mt 13,1-23.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Na polach bieleje już zboże, a dzisiejsze czytania liturgiczne przywołują w naszej wyobraźni obraz zasiewu i żniw. Warto podczas modlitwy przyjrzeć się temu obrazowi — Bóg-Siewca sieje ziarno Słowa, obficie, z radością i nadzieją, że będzie miał co zbierać. Część ziaren zostaje zniszczona, natomiast pozostałe wydadzą plon. Poznajemy tu cząstkę tajemnicy strategii Boga. Stwórca godzi się na to, by wiele ziaren zostało zniszczonych, ponieważ z jednego, wypielęgnowanego aż do żniwa, wysypie się sto innych ziaren — Zło musi rozpoczynać niszczenie od nowa. Jeżeli ktoś z nas otworzy się na Boga i przyjmie Jego Słowo, wyda w swym życiu owoc obfity. Jeśli nawet Zło go dosięgnie, gdy kłos jego serca będzie już pełen, wysypie się z niego nowe cenne ziarno, które w następnym pokoleniu będzie owocowało dobrem na ziemi.

  8 lipca 2014 r.  

Pustynia Miast
Tych to [...] wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Idźcie [...] do owiec, które poginęły z domu Izraela».
(Mt 10,5-6)

W dniach od 3 do 6 lipca gościliśmy w naszym mieście grupę ewangelizacyjną Pustynia Miast. Wspólnota ta już od 21 lat, podejmując wezwanie Jana Pawła II do tzw. nowej ewangelizacji, organizuje uliczne rekolekcje ewangelizacyjne.

  7 lipca 2014 r.  

Św. Ambroży, patron pszczelarzy
Święty Ambroży, naucz mnie jak mam odkrywać
bogactwo Jezusa Chrystusa.
Wypraszaj mi łaskę, bym przez dobre i ofiarne życie
pociągał innych do Chrystusa!
(...z modlitwy)

W niedzielę, 6 lipca, w naszym kościele o godz. 16.00, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS celebrował Mszę św. w intencji pszczelarzy oraz ich rodzin, a także leśników. Po zakończeniu Eucharystii, na tarasie „pod platanem” odsłonięto kapliczkę z rzeźbą św. Ambrożego, patrona pszczelarzy.

  5 lipca 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
Dzień 6 lipca – XIV Niedziela Zwykła.
Czytania mszalne: Za 9,9-10; Ps 145,1-2.8-11.13-14; Rz 8,9.11-13; Mt 11,25; Mt 11,25-30.
Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus nie obiecuje, że zdejmie z nas trud czy ciężar, obiecuje natomiast, że nas pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod wpływem życiowych doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed Bogiem za potrzebujących. Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań naszych problemów, zamiast zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić dogłębna zmiana w naszym życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który uzdolni nas do przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. Nie wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On czeka, aby nas pokrzepić.
o. Łukasz Kubiak OP,
„Oremus” lipiec 2005, s. 15

  1 lipca 2014 r.

Cokolwiek [...] czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie...
(1 Kor 10,31

W Niedzielę 22 czerwca w naszej parafii obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela, a razem z nim Festyn Parafialny, którego głównym organizatorem był Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance.
Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim, którzy choćby w najmniejszy sposób uczestniczyli w przygotowaniu i przebiegu parafialnego święta.

SPONSORZY I DARCZYŃCY FESTYNU — tu kliknij i zobacz...

Składamy serdeczne Bóg Zapłać!
Organizatorzy festynu

  30 czerwca 2014 r.

Pustynia Miast - logo
W dniach od 3 lipca do 6 lipca będziemy gościć w naszym mieście grupę ewangelizacyjną Pustynia Miast. Wspólnota ta już od 21 lat, podejmując wezwanie Jana Pawła II do tzw. nowej ewangelizacji, organizuje uliczne rekolekcje ewangelizacyjne.
Spotkania odbywać się będą na osiedlach, placach, w parku oraz w naszej świątyni. Prosimy o wyrozumiałość dla tych współczesnych misjonarzy, którzy z radością, odwagą i mocą Ducha głoszą Słowo Boże poprzez śpiew, teatr, modlitwę i świadectwo.
W Niedzielę, 6 lipca, z grupą ewangelizacyjną Pustynia Miast będziemy się też wspólnie modlić na Mszach św.
Niech ta nowa forma głoszenia Dobrej Nowiny będzie dla nas okazją do umocnienia naszej wiary.

  29 czerwca 2014 r.  

Zakończenie roku szk. i katechet.
W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości...
(2 Tm 4, 7-8)

W piątek, 27 czerwca, uczennice i uczniowie trzcianeckich placówek oświatowych, wraz ze swoimi pedagogami, rodzicami oraz pracownikami administracyjnymi szkół przezywali zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014.

  29 czerwca 2014 r.

Nadnotecki Festiwal Muzyczny
W poniedziałek 30 czerwca o godz. 21.00, w imieniu Stowarzyszenia Przyjaciół Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego — organizatora IV Nadnoteckiego Festiwalu Muzycznego „Piękny śpiew w starym Czarnkowie” — zapraszamy wszystkich miłośników muzyki klasycznej do naszego kościoła na koncert pt. „Antonio Vivaldi — witamy w Trzciance”. Koncert jest współorganizowany przez Miasto i Gminę Trzcianka, przy współpracy z Trzcianeckim Domem Kultury. Dyrektor artystyczny festiwalu — Tomasz Zagórski.
Wstęp jak zwykle dla wszystkich jest wolny!

  28 czerwca 2014 r.

El Greco, Św. Piotr i Św. Paweł
Dzień 29 czerwca – XIII Niedziela Zwykła.
Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła
odpust w kościele filialnym w Nowej Wsi

Czytania mszalne: Dz 12,1-11; Ps 34,2-9; 2 Tm 4,6-9.17-18; Mt 16,18; Mt 16,13-19.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Apostołowie Piotr i Paweł są filarami, na których Chrystus zbudował Kościół. Piotr jest „Opoką” i pierwszym wśród uczniów. Paweł, choć nie należał do grona Dwunastu, to jednak został wybrany przez Pana, aby zanieść Ewangelię poganom. Piotr — mimo ludzkiej słabości — przez całe życie, aż do męczeńskiej śmierci, potwierdzał wyznanie złożone pod Cezareą Filipową: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”. Paweł, świadom łaski, jakiej doświadczył od zmartwychwstałego Pana, pragnął, aby przez niego „dopełniło się głoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały”. Dziękujemy dzisiaj Bogu za tych Bożych „szaleńców”, którzy bez wahania oddali życie za Chrystusa i dzięki którym także my w Niego wierzymy.
Jakub Kruczek OP, „Oremus” czerwiec 2008, s. 124

  27 czerwca 2014 r.

Kalwaria Saletyńska
Zbliżcie się moje dzieci, nie bójcie się!
Jestem tutaj, aby przekazać wam ważne Orędzie.
(słowa Maryi na La Salette)

W Niedzielę, po Mszach św. przed kościołem będą zbierane do puszek ofiary przeznaczone na Kalwarię Saletyńską, która będzie zlokalizowana przed naszym kościołem parafialnym.
Orientacyjną wizualizację projektu możemy zobaczyć na plakacie — wchodząc do kościoła, lub na naszej stronie internetowej.

  27 czerwca 2014 r.

Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego. Amen.

W piątek, 27 czerwca, będziemy przeżywać uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu zapraszamy na Msze św. o godz. 6.30, 7.15, i 18.00.
Jeszcze do końca miesiąca zapraszamy na Nabożeństwa do Serca Pana Jezusa:
  • w tygodniu — codziennie o godz. 17.30,
  • w Niedzielę — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  26 czerwca 2014 r.

Boże Ciało
W czwartek, 26 czerwca, kończymy oktawę Bożego Ciała.
Po Mszy św. wieczornej odbędzie się procesja eucharystyczna i poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo małych dzieci.
Gorąco zapraszamy dzieci do sypania kwiatów!

  26 czerwca 2013 r.

W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem.
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości...
(2 Tm 4, 7-8)

W piątek, 27 czerwca, zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2013/2014.
Msze św. kończące rok szkolny i katechetyczny:
      • godz. 8.00 – szk. podstawowe, gimnazja i szk. ponadgimn.,
      • godz. 10.00 – Zespół Szkół Katolickich.
Gorąco zapraszamy uczniów, katechetów,
nauczycieli oraz rodziców!

  25 czerwca 2014 r.

Informujemy o nowej Wspólnocie DDA/DDD.
Dorosłe Dzieci Alkoholików i Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych
, to wspólnota skupiająca mężczyzn i kobiety, którzy wyrośli w alkoholowym lub na inny sposób dysfunkcyjnym otoczeniu domowym. Spotykamy się, aby w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa dzielić się doświadczeniem podobnych przeżyć. Odkrywamy, w jaki sposób dzieciństwo wpłynęło na nas w przeszłości i jaki ma na nas wpływ dzisiaj.
Pierwsze spotkanie Wspólnoty odbędzie się w czwartek, 3 lipca, o godz. 19.00 w Centrum Pomocy Kryzysowej na os. Słowackiego 24.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

  23 czerwca 2014 r.  

Odpust Parafialny
Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: [...] «On jest tym, o którym napisano: Oto posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana.» [...]
(Łk 7, 24.27-28)

W Niedzielę, 22 czerwca, w naszej parafii obchodziliśmy Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
Święto parafii rozpoczął o godz. 11.00 koncert chórów: Pasjonata TDK oraz dzieci z trzcianeckiego Zespołu Szkół Katolickich. Następnie odprawiona została uroczysta Suma Odpustowa, po której wokół kościoła wyruszyła procesja eucharystyczna. Po jej zakończeniu na podwórzu plebanii rozpoczął się rodzinny festyn parafialny, którego organizatorem był Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance.

  22 czerwca 2014 r.

Boże Ciało
Do czwartku, 26 czerwca, trwa oktawa Bożego Ciała.
Codziennie po Mszy św. wieczornej
zachęcamy do licznego udziału w procesji eucharystycznej wokół kościoła. Gorąco zapraszamy dzieci do sypania kwiatów!
W czwartek, 26 czerwca, na zakończenie oktawy — po Mszy św. wieczornej: procesja eucharystyczna i poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo małych dzieci.

Przez cały czas trwania oktawy Nabożeństwo Czerwcowe odbywa się po Mszy św. wieczornej przed procesją.

  21 czerwca 2014 r.

Św. Jan Chrzciciel
Dzień 22 czerwca – XII Niedziela Zwykła.
Odpust parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
Czytania mszalne: Iz 49,1-6; Ps 139,1-3.13-15; Dz 13,22-26; Łk 1,76; Łk 1,57-66.80.

Ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogę.
(Łk 1,76)

Kazania odpustowe głosi i Sumę Odpustową odprawi ks. Adam Paź — proboszcz z Róży Wielkiej. Z okazji odpustu o godz. 11.00 zapraszamy na koncert chórów: Pasjonata TDK oraz dzieci szkoły katolickiej.
Suma Odpustowa rozpocznie się o godz. 12.00, po niej nastąpi procesja wokół kościoła. Pozostałe Msze św. odbędą się o godz. 16.00 i 18.00.
Zapraszamy wszystkich parafian do uczestniczenia w rodzinnym festynie parafialnym, który rozpocznie się po zakończeniu procesji odpustowej. Losy loterii fantowej będą rozprowadzane w dniu odpustu od godz. 9.00.
Szczegółowy program odpustu i atrakcje festynu znajdują się na plakatach.

  21 czerwca 2014 r.

Koło Przyjaciół Radia Maryja przy parafii św. Jana Chrzciciela organizuje pielgrzymkę autokarową do Częstochowy na uroczystości rocznicowe Radia Maryja.
Wyjazd nastąpi w dniu 12 lipca o godz. 22.00 z dworca PKS Trzcianka. Koszt wynosi 85 zł od osoby, zapisy odbywają się w księgarni La Salette.

  20 czerwca 2014 r.

Cokolwiek [...] czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie...
(1 Kor 10,31

W Niedzielę 22 czerwca w naszej parafii obchodzimy Odpust Parafialny ku czci św. Jana Chrzciciela.
Wzorem lat ubiegłych uroczystości tej towarzyszy Festyn parafialny, którego organizatorem jest Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance. Pośród atrakcji Festynu jest m.in. „Odpustowa Loteria Fantowa” (każdy los wygrywa!), oraz kiermasz pysznych ciast.
W związku z festynem zwracamy się z prośbą o przygotowanie ciast,
które można będzie przynosić do Domu Parafialnego
w sobotę (21 czerwca) w godz. 16.00–18.00
lub w Niedzielę (22 czerwca) od godz. 9.00.

  20 czerwca 2014 r.  

Boże Ciało
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)

W czwartek, 19 czerwca, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 w Parku 1. Maja została odprawiona uroczysta Msza św. polowa, po której ulicami miasta wyruszyła Procesja Eucharystyczna...

  19 czerwca 2014 r.

Procesja Bożego Ciała
Od piątku, 20 czerwca, będzie trwała oktawa Bożego Ciała.
Przez cały tydzień codziennie po Mszy św. wieczornej, zapraszamy na procesje eucharystyczne wokół kościoła
. Jedynie w Niedzielę 22 czerwca procesja odbędzie się po Mszy św. o godz. 12.00.
W czwartek, 20 czerwca, zakończenie oktawy — po Mszy św. wieczornej: procesja eucharystyczna i poświęcenie wianków oraz błogosławieństwo małych dzieci.
Przez cały czas trwania oktawy Nabożeństwo Czerwcowe odbywa się po Mszy św. wieczornej przed procesją.

  18 czerwca 2014 r.

Procesja Bożego Ciała
Dzień 19 czerwca – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.
tzw. Boże Ciało
Czytania mszalne: Pwt 8,2-3.14b-16a; Ps 147,12-15.19-20; 1 Kor 10,16-17; J 6,51; J 6,51-58.
Czytania podczas procesji: Mt 26,17-19.26-29; Mk 8,1-9; Łk 24,13-16.28-35; J 17,20-26.

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. [...] Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.
(J 6,51.54)
W tym dniu Msze św. w kościele będą odprawiane o godz. 6.30, 8.00, 9.30 i 18.00.
O godz. 11.00 w parku 1 Maja zostanie odprawiona uroczysta Msza św., po której wyruszy Procesja Eucharystyczna ulicami: Sikorskiego, Żeromskiego, Fałata i Witosa. Procesja zakończy się przy kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe oraz członków wspólnot i grup parafialnych, a także organizacji społecznych. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne do uczestniczenia w procesji w uroczystych strojach, dzieci — do sypania kwiatów, oraz wszystkich mieszkańców parafii. Prosimy mieszkańców Trzcianki o świąteczne udekorowanie okien i domów, przede wszystkim znajdujących się na trasie procesji.
Po procesji Bożego Ciała Zarząd Hospicjum zaprasza na festyn, który odbędzie się na placu przy kaplicy Matki Bożej Saletyńskiej.


Zachęcamy do licznego udziału i wsparcia działalności trzcianeckiego Hospicjum!

  16 czerwca 2014 r.

We wtorek i środę, 17 i 18 czerwca, o godz. 16.00 zapraszamy na próbę wszystkie dzieci chętne do sypania kwiatów podczas procesji Bożego Ciała.

Spotkanie rozpocznie się na placu przed kościołem św. Jana Chrzciciela.

  14 czerwca 2014 r.

Hendrick van Balen, Trójca Święta
Dzień 15 czerwca – Niedziela Trójcy Przenajświętszej.
Czytania mszalne: Wj 34,4b-6,8-9; Ps: Dn 3,52-56; 2 Kor 13,11-13; Ap 1,8; J 3,16-18.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
(Ap 1,8)

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Najświętsza Trójca nie jest wytworem ludzkiego umysłu: jest obliczem, którym sam Bóg się objawił, nie z wysokości katedry, ale krocząc razem z ludzkością. To właśnie Jezus objawił nam Ojca i obiecał nam Ducha Świętego. Bóg kroczył z nami w dziejach ludu Izraela, a Jezus kroczy z nami zawsze, obiecał nam Ducha Świętego, »ogień« nauczający nas tego wszystkiego, czego nie wiemy. Jest on w naszym wnętrzu, prowadzi nas. Daje nam dobre pomysły i natchnienia. Dzisiaj chwalimy Boga nie z powodu jakiejś szczególnej tajemnicy, ale dla niego samego, »dla jego niezmiernej chwały«, jak mówi hymn liturgiczny.
Papież Franciszek
rozważania przed modlitwą „Anioł Pański”
w Watykanie w dniu 25 maja 2013 r.

  10 czerwca 2014 r.  

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Św.
Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)

W Niedzielę, 8 czerwca, ks. Zbigniew Welter MS obchodził swój złoty jubileusz kapłaństwa! O godz. 12.30 dostojny Jubilat w naszym kościele odprawił uroczystą Mszę św. i udzielił okolicznościowego błogosławieństwa.
Dziękując Bogu za dar 50 lat kapłaństwa i posługi ks. Zbigniewa, życzymy naszemu duszpasterzowi wielu łask za pośrednictwem Pięknej Pani z La Salette, szczególnej patronki Księży Misjonarzy Saletynów.

  9 czerwca 2014 r.  

Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Św.
Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
(Ps 104,30)

W nocy z soboty na Niedzielę, 7 na 8 czerwca, w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, przeżywaliśmy w naszym kościele Czuwanie Modlitewne. Uczestniczyli w nim członkowie parafialnych Wspólnot i Grup Modlitewnych, duszpasterze oraz wszyscy spragnieni Jezusa.

  9 czerwca 2014 r.  

Wernisaż wystawy pt. Warto być Polakiem
Lech Kaczyński był prawdziwym orędownikiem interesów swego państwa, kochał swój kraj i był Europejczykiem z pasją.
Angela Merkel, kanclerz Niemiec

We wtorek, 3 czerwca, w auli Domu Parafialnego odbyło się uroczyste otwarcie wystawy zatytułowanej „Warto być Polakiem”. Wystawę zorganizowało Trzcianeckie Koło Prawa i Sprawiedliwości wraz z Biblioteką Parafialną. W otwarciu wystawy udział wzięło kilkadziesiąt osób.
Po powitaniu zebranych przez radnego Rady Miasta Witolda Perskiego głos zabrał szczególny gość — poseł PIS Maks Kraczkowski, następnie Burmistrz Krzysztof Czarnecki oraz proboszcz ks. Wawrzyniec Skraba MS.

  9 czerwca 2014 r.

Andrea del Sarto, Najśw. Maryja Panna, Matka Kościoła
Obok krzyża Jezusa stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. (J 19,25-27)

W poniedziałek, 9 czerwca, przypada Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła.

W ogniach miłości Ducha Świętego, rządzącego Kościołem, głosimy Wam, Bracia i Siostry, radość bardzo wielką: Kościół ma Matkę! Dzieci Kościoła mają Matkę! Wołajmy więc do Maryi: Okaż się nam Matką. Okaż się Matką Kościoła w Ojczyźnie naszej i w całym świecie! Amen.
+ Stefan Kardynał Wyszyński, Prymas Polski
i wszyscy Biskupi obecni na 125 Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, dnia 4 maja 1971 r.

  8 czerwca 2014 r.

Duch Święty
Dzień 8 czerwca – Niedziela Zesłania Ducha Świętego.
Czytania mszalne: Dz 2,1-11; Ps 104,1.24.29-31.34; 1 Kor 12,3b-7.12-13; J 20,19-23.

Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
(Ps 104,30)

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: „Panem jest Jezus”. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla [wspólnego] dobra.
(1 Kor 12,3b-7)

  7 czerwca 2014 r.

Warto byc Polakiem
Trzcianeckie koło Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na wystawę pt. „Warto być Polakiem” poświęconą pamięci Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej prof. śp. Lecha Kaczyńskiego. Uroczyste otwarcie wystawy odbyło się we wtorek, 3 czerwca, o godz. 17.00 w auli Domu Parafialnego.
Wystawa jest czynna w auli Domu Parafialnego do wtorku 10 czerwca:
  • w dni powszednie: w godz. 16.30-19.00;
  • w Niedzielę: w godz. 9.00-19.00.


W Bibliotece Parafialnej można nabyć towarzyszący wystawie album (w cenie 20,00 zł).

  6 czerwca 2014 r.

kaplanstwo
Ty jesteś kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)

W Niedzielę, 8 czerwca, będziemy obchodzić Złoty Jubileusz ks. Zbigniewa Weltera MS!
Uroczysta Msza św. sprawowana przez Jubilata odbędzie się o godz. 12.30. Serdecznie zapraszamy Parafian do składania dziękczynienia Bogu za dar 50 lat kapłaństwa i posługi ks. Zbigniewa.

  5 czerwca 2014 r.

Zesłanie Ducha Św.
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi. ...Tej Ziemi!
(Jan Paweł II, papież)

W Niedzielę, 8 czerwca, Kościół obchodzi Uroczystość Zesłania Ducha Świętego (tzw. „Zielone Świątki”).
W sobotę, 7 czerwca, od godz. 21.00 zapraszamy wszystkich Parafian, Członków Wspólnot i wszystkich spragnionych Jezusa do wspólnego Czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
W programie czuwania: nieszpory, konferencja, uwielbienie Boga, modlitwa wstawiennicza, Eucharystia i agapa.

Uroczystość kończy w Roku Liturgicznym Okres Wielkanocny. Czas ten przypomina nam, że pozostał tylko tydzień na wypełnienie przykazania kościelnego o „Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej”.

  4 czerwca 2014 r.

Z życia Zespołu Szkół Katolickich:

Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance prowadzi rekrutację kandydatów na uczniów do klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum Katolickiego na rok szkolny 2014/2015. Nabór trwa od dnia 3 marca 2014 r. do dnia 7 lipca 2014 r.
Zainteresowani rodzice i uczniowie mogą zapoznać się z odpowiednimi informacjami zgromadzonymi w serwisie internetowym szkoły pod zakładką Rekrutacja...
Wyniki sprawdzianu 2014, sukcesy matematyczne przedszkolaków, zielona szkoła gimnazjalistów, spotkanie integracyjne z nowym rocznikiem przedszkolnym, zerówka u strażaków, projekt edukacyjny w gimnazjum, kryminał z internetem w tle, a także inne wydarzenia...
... o których dowiecie się z serwisu internetowego Zespołu:
www.katolik.trzcianka.com.pl

  2 czerwca 2014 r.

Jezu cichy i pokornego serca,
uczyń serca nasze według Serca Twego.
Amen.

Rozpoczyna się czerwiec – miesiąc poświęcony czci Najśw. Serca Pana Jezusa. Przez cały miesiąc zapraszamy wszystkich do kościoła na Nabożeństwo Czerwcowe:
  • w tygodniu — codziennie o godz. 17.30,
  • w Niedziele — po Mszy św. rozpoczynającej się o godz. 16.00.

  1 czerwca 2014 r.

Sw. Opatrznosci 2014
W Niedzielę, 1 czerwca, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, w Warszawie i we wszystkich parafiach w Polsce obchodzimy VII Dzień Dziękczynienia — duchowe wotum wdzięczności za niepodległość i wolność. W tym roku przeżywamy tą uroczystość pod hasłem „Dziękujemy za św. Jana Pawła II”.
Przy wznoszonej świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie-Wilanowie chcemy dziękować Bogu za dar papieża Jana Pawła II i za jego kanonizację. Pragniemy też owierzyć Bożej Opatrzności wszystkie polskie rodziny, od których tak wiele zależy w życiu Kościoła i całego społeczeństwa. — kard. Kazimierz Nycz, Arcybiskup Metropolita Warszawski.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

32 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Festyn sw. Krzysztofa

Pomaluj kościół

Pielgrzymka do św. Jana Pawła II

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance - rekrutacja

Akcja GORACA KREW

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA
hosting
consultation