AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży
zaktualizowano r.

  18 grudnia 2014 r.

Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
(Łk 1,46-47)

W najbliższą Niedzielę, 21 grudnia, wraz ze Wspólnotą Modlitwy Uwielbienia zapraszamy na godz. 19.00 na comiesięczny Wieczór Uwielbienia. Przyjdź adorować Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Koniecznie weź ze sobą różę!

  17 grudnia 2013 r.

papiez Franciszek
Ty jesteś Piotr [czyli Skała] i na tej Skale zbuduję Kościół mój [...].
(J 19,41-42)

W środę, 17 grudnia, kard. Jorge Mario Bergoglio – papież Franciszek obchodzi 78 Rocznicę Urodzin.
Gorąco módlmy się w intencji Ojca Św., by Dobry Bóg błogosławił mu w zdrowiu i siłach do pracy dla dobra całego Kościoła.

  17 grudnia 2014 r.  

33 rocznica ogłoszenia stanu wojennego
We wtorek, 16 grudnia, mieszkańcy Trzcianki, goście i przypadkowi przejezdni mieli okazję uczestniczyć w IV Jarmarku Bożonarodzeniowym. Tak, tak, to już po raz czwarty trzcianeckie Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas zapraszają wszystkich na radosną imprezę wprowadzającą w czarowną atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie, jak zawsze, ma charakter otwarty oraz integrujący nie tylko osoby niepełnosprawne, ale i całą społeczność Ziemi Trzcianeckiej.

  16 grudnia 2014 r.  

33 rocznica ogłoszenia stanu wojennego
W Niedzielę, 14 grudnia, po godz. 11.00 w ramach informacji parafialnych przekazanych podczas dziecięcej Mszy świętej, nastąpiło Ogłoszenie wyników II Międzyszkolnego Konkursu na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Szopki można zobaczyć w naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela — na bocznym ołtarzu świątyni w formie ekspozycji pokonkursowej. II Międzyszkolny Konkurs na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową, którego organizatorem jest Zespół Szkół Katolickich w Trzciance, odbył się jako element towarzyszący, zapowiadający odbycie się I Trzcianeckiego Orszaku Trzech Króli.

  15 grudnia 2014 r.  

33 rocznica ogłoszenia stanu wojennego
Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
(kard. Stefan Wyszyński)

W sobotę, 13 grudnia, w 33 rocznicę ogłoszenia stanu wojennego, o godz. 18.00 odprawiona została Msza św. w intencji ofiar tych tragicznych wydarzeń. W czasie mszy św. oddaliśmy również cześć relikwiom błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki — Patrona „Solidarności”, a po Mszy św. pod Krzyżem Misyjnym koło kościoła złożone zostały kwiaty i znicze.

  15 grudnia 2014 r.

I Niedziela Adwentu
Trwa III tydzień Adwentu – czasu przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
Serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych na Roraty. Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z Roratami przypominamy, że przez cały Adwent nie będzie Mszy św. o godz. 6.30 i 7.15, a na Modlitwę Brewiarzową, czyli Jutrznię, zapraszamy o godz. 6.25.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!
W naszej parafii trwa doroczna akcja Caritas „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Przez cały Adwent od poniedziałku do soboty w Księgarni La Salette, a w Niedziele przed kosciołem, będą rozprowadzane świece na stół wigilijny (duże w cenie 16 zł, małe – 6 zł). Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom i dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Również przez cały Adwent w naszym kościele wystawiony jest kosz św. Franciszka, do którego można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.
W imieniu Caritas składamy serdeczne Bóg Zapłać za hojność Waszych serc!

  14 grudnia 2014 r.

W czwartek, 18 grudnia, odwiedzimy Chorych.
Prosimy o zgłaszanie w kancelarii parafialnej, zakrystii lub telefonicznie osób, których nie odwiedzamy co miesiąc. Dzięki takiej informacji wszyscy chorzy będą mogli spotkać się z Jezusem Narodzonym i radośnie przeżywać Boże Narodzenie.

  13 grudnia 2014 r.

III Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - różowy
Dzień 14 grudnia – III Niedziela Adwentu.
Niedziela Gaudete (łac. radujcie się!)
Czytania mszalne: Iz 61,1-2a.10-11; Łk 1,46-50.53-54; 1 Tes 5,16-24; Iz 61,1; J 1,6-8.19-28.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jak ważne jest zrozumieć, kim jest świadek. On jedynie przekazuje to, co sam otrzymał. Podobnie jak Jan. On nie jest Światłością, lecz osobiście spotkał Światłość świata — Chrystusa i ma o Nim mówić, i ukazywać Go własnym życiem. Świadek to człowiek wybrany i posłany przez Boga.
Dzięki jego świadectwu każdy, kto go spotyka, ma szansę o Nim usłyszeć i poznać Go. Dzięki łasce chrztu świętego i bierzmowania każdy z nas jest świadkiem Chrystusa. Eucharystia jest źródłem Bożego światła, które nas zapala, i odwagi w niesieniu blasku Ewangelii wszystkim.
Jezu, proszę o łaskę wzrastania w świadomości, że jestem Twoim posłanym. Jednocześnie proszę o pokorę, abym ukazywał Światłość, którą Ty jesteś.

  13 grudnia 2014 r.

Betlejemska gwiazda złotym blaskiem świeci,
A w stajence mały Jezus na sianie
Małymi rączkami błogosławi dzieci,
Z niebios płynie piękne, anielskie śpiewanie.
(Tadeusz Wywrocki, „Betlejemska Szopka”)

W niedzielę 14 grudnia podczas Mszy świętej dla dzieci o godz. 11.00 odbędzie się w naszym kościele ogłoszenie werdyktu w II Międzyszkolnym Konkursie na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową. Pokonkursową wystawę szopek będzie można oglądać w kościele do 20 grudnia.

  13 grudnia 2014 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)

W Niedzielę, 14 grudnia od godz. 8.30 do 14.00 przed kawiarenką Domu Parafialnego najmłodsze harcerki będą sprzedawać ciasto.
Drodzy parafianie, wszystkie ofiary zebrane przy okazji tej akcji zostaną przeznaczone na zakup mundurów ZHR.
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  12 grudnia 2013 r.

Każda nienawiść, każda pięść wyciągnięta przeciw bratu – jest przegraną.
(kard. Stefan Wyszyński)
W piątek 13 grudnia 2013 roku przypada 32 Rocznica wprowadzenia w Polsce Stanu Wojennego.
Nasz ból jest bólem Narodu sterroryzowanego przez siłę wojskową. Wielu działaczy ruchu za-wodowego zostało internowanych [...] W wielu fabrykach ogłoszono strajk. Niepewność i bezsilność robotników sprawiają, że rośnie fala emocji, rozgoryczenia, oburzenia, skrajna nienawiść i zdeterminowanie. [...] Ogłoszenie stanu wojennego jest uderzeniem w oczekiwania i nadzieje społeczne w chwili, gdy myślało się o unormowaniu niezałatwionych spraw na drodze porozumienia narodowego[...] Jesteśmy przekonani, że Naród nie cofnie się i nie może zrezygnować z demokratycznej odnowy, która została ogłoszona Ojczyźnie.
(komunikat Episkopatu Polski z 15 grudnia 1981 r.)
W naszej parafii o godz. 18.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji poległych w obronie wolnej i niepodległej Polski. W czasie Mszy św. oddamy cześć relikwiom Patrona „Solidarności” błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Po Mszy św. pod Krzyżem Misyjnym koło kościoła złożone zostaną kwiaty i znicze.
Na zakończenie uroczystości zapraszamy do kościoła na program poetycki przygotowany przez młodzież z teatru Lotka.

  7 grudnia 2014 r.

Giovanni Battista Tiepolo, Niepokalnie Poczęta
Najświętsza Maryja Dziewica od pierwszej chwili swego poczęcia, przez łaskę i szczególny przywilej Boga wszechmogącego, na mocy przewidzianych zasług Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, została zachowana nienaruszona od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego.
(Pius IX, bulla Ineffabilis Deus A.D. 1854).

W poniedziałek, 8 grudnia, przypada uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Z Aktu oddania się Niepokalanemu Poczęciu:
Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu — za Jego łaską — odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim.

  6 grudnia 2014 r.

II Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 7 grudnia – II Niedziela Adwentu.
 
Czytania mszalne: Iz 40,1-5.9-11; Ps 85,9-14; 2 P 3,8-14; Łk 3,4.6; Mk 1,1-8.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jak trudno dotrzeć dokądś, używając samochodu, gdy droga jest w fatalnym stanie. Można ryzykować utratę sprawności pojazdu, a także wystawić na szwank własne zdrowie lub życie. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Jakże trudno dotrzeć do Boga i drugiego człowieka, kiedy drogi prowadzące „do” i „od” naszego serca są w feralnym stanie, pełne wybojów.
Dziś słyszymy zaproszenie Jana Chrzciciela, proroka i poprzednika Mesjasza: „Przygotujcie drogę Panu, wyprostujcie Jego ścieżki”. Kiedy droga do naszego serca jest prosta, wtedy my również stajemy się żywą Ewangelią o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym. Stajemy się nowym początkiem. Może warto zacząć już dziś...
Jezu, Ty przychodzisz, aby obdarzyć mnie mocą Ducha Świętego i zanurzyć w Jego miłości. Ile razy przyjmuję w moim życiu drugiego człowieka, tylekroć otwieram serce na przyjęcie Ciebie.

  6 grudnia 2014 r.

Św. Mikołaj - obraz w bielskiej katedrze
Święty Mikołaju, racz być moim opiekunem i przewodnikiem do nieba.
Wypraszaj mi światło i dar rady w wątpliwościach,
Siłę i męstwo w pokusach i przeciwnościach.
(...z modlitwy o wstawiennictwo św. Mikołaja)

6 grudnia to szczególny dzień w kalendarzu, patronuje mu św. Mikołaj – chyba najmilszy ze świętych, szczególnie dla naszych milusińskich, ponieważ przynosi... p r e z e n t y!
Św. Mikołaj, biskup i wyznawca, to jeden z bardziej czczonych świętych. W samej tylko Polsce pod jego wezwaniem jest aż 327 kościołów! Po św. Janie Chrzcicielu, a przed św. Piotrem i Pawłem najpopularniejszy jest właśnie św. Mikołaj...

  5 grudnia 2014 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)

W Niedzielę, 7 grudnia, po Mszach św. o godz. 9.30, 11.00 i 12.30 harcerki Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej będą rozprowadzały sianko przeznaczone na stół wigilijny.
Za tydzień zaś — w Niedzielę 14 grudnia od godz. 8.30 do 14.00 przed kawiarenką Domu Parafialnego najmłodsze harcerki będą sprzedawać ciasto.
Drodzy parafianie, wszystkie ofiary zebrane przy okazji obu akcji zostaną przeznaczone na zakup mundurów ZHR.
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  4 grudnia 2014 r.

sw. Barbara, patronka górników
Boże, święta Barbara, męczennica, dochowała wierności Tobie aż do śmierci, za jej wstawiennictwem broń nas od wszelkich niebezpieczeństw, a w godzinę śmierci umocnij nas sakramentem Ciała i Krwi Twojego Syna.
(modlitwa z Mszału)

W dniu 4 grudnia Kościół obchodzi święto św. Barbary, patronki m.in. górników, marynarzy, artylerzystów, saperów...
Św. Barbara urodziła się pod koniec III w.n.e. w stolicy Bitynii, jako córka bogatego i wpływowego obywatela rzymskiego. Około 305 r.n.e., pod wpływem nauk chrześcijan, Barbara przyjęła chrzest. Ojciec, fanatycznie nienawidzący nowej religii, uwięził ją. Skazana na śmierć zginęła z ręki ojca, który ściął ją mieczem...

  3 grudnia 2014 r.

Akcja Choinka 2014
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)

Od środy 3 grudnia w naszej parafii trwa
Akcja Choinka 2014 !!!
Z tyłu kościoła stoi choinka, na której w formie ozdób znajdą się informacje dotyczące dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących. Można sobie wybrać jedną z ozdób i zgodnie ze wskazówkami przygotować prezent dla konkretnego dziecka. Przygotowane upominki można będzie przynosić do 15 grudnia (poniedziałek) do Kancelarii Parafialnej.
W poprzednich 4 edycjach Akcji Choinka dzięki naszym Parafianom i ludziom dobrej woli już prawie 700 dzieci otrzymało świąteczne prezenty. Bardzo często był to jedyny upominek, jaki otrzymały one z okazji Bożego Narodzenia!

  2 grudnia 2014 r.

Rekolekcje Adwentowe 2014
Trwają rekolekcje adwentowe.
Spowiedź rekolekcyjna i zarazem pierwszopiątkowa odbędzie się w środę, 3 grudnia, od godz. 8.15 do 9.00 i od godz. 16.30 do 18.00.
Zapraszamy rodziców na spotkania w trakcie rekolekcji:
 • wtorek, godz. 18.00 — rodzice dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej,
 • środa, godz. 18.00 — rodzice i kandydaci do bierzmowania z klas pierwszych ponadgimnazjalnych.
Szczegółowy program rekolekcji jest zamieszczony na pierwszej stronie informatora parafialnego oraz w naszym serwisie internetowym:

  1 grudnia 2014 r.  

Rekolekcje Adwentowe - dzień 1.
W Niedzielę 30 listopada — pierwszą Niedzielę Adwentu — rekolekcjami adwentowymi rozpoczęliśmy nowy rok liturgiczny. W naszej wspólnocie parafialnej gosci rekolekcjonista ks. dr Radosław Siwiński, ewangelizator i egzorcysta, prowadzący w Koszalinie Dom Miłosierdzia. Niech Pan udziela mu swojego Ducha i obdarzy błogosławieństwem Bożym.

  1 grudnia 2014 r.  

II Kongres Wspólnot
W sobotę 29 listopada, u progu adwentu, II Kongres Wspólnot Parafialnych zainaugurował nowy rok liturgiczny. Wszystkie wspólnoty i grupy modlitewne działające w naszej parafii spotkały się w kościele o godz. 17.00. Słowo Boże głosił ks. dr Radosław Siwiński — rekolekcjonista rozpoczynający w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe.

  1 grudnia 2014 r.

I Niedziela Adwentu
W Niedzielę 30 listopada rozpoczął się Adwent – czas przygotowania na przyjście Zbawiciela, który jak niegdyś w stajence betlejemskiej, tak teraz rodzi się w naszych sercach.
Od poniedziałku, 1 grudnia, serdecznie zapraszamy dzieci oraz dorosłych na Roraty. Msza św. roratnia będzie odprawiana w dni powszednie o godz. 6.45.
W związku z Roratami przypominamy, że przez cały Adwent nie będzie Mszy św. o godz. 6.30 i 7.15, a na Modlitwę Brewiarzową, czyli Jutrznię, zapraszamy o godz. 6.25.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  1 grudnia 2014 r.

Od poniedziałku 1 grudnia, parafialna Caritas rozpoczyna doroczną akcję „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Jest to już XXI edycja akcji, a jej tegoroczne hasło, to Dziecko sercem rodziny.
Przez cały czas trwania Adwentu:
 • w Niedziele przed kościołem będą rozprowadzane świece wigilijne:
  • małe – 6 zł
  • duże – 16 zł
 • w ciągu tygodnia można je nabywać w Księgarni La Salette.
Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony na pomoc dzieciom oraz dofinansowanie świetlic środowiskowych.
Przez cały Adwent w kościele będzie wystawiony tzw. „kosz św. Franciszka”, do którego będzie można wkładać trwałe produkty żywnościowe przeznaczone dla potrzebujących z naszej parafii.

W imieniu Caritas parafii składamy serdeczne „Bóg Zapłać” za hojność Waszych serc!

  30 listopada 2014 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 30 listopada – I Niedziela Adwentu.
Początek roku liturgicznego.
W naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe.
Czytania mszalne: Iz 63,16b-17.19b; 64,3-7; Ps 80,2ac.3b.15-16.18-19; 1 Kor 1,3-9; Ps 85,8; Mk 13,33-37.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Co jest domem Boga powierzonym mojej trosce, uwadze i czuwaniu? Domem Boga i moim jest moje życie, czas, który został mi dany, osoby i wydarzenia. Domem Boga i moim jest moja osoba, moje serce, moja dusza, moje zdolności i możliwości.
Jezus pragnie, aby nasze oczekiwanie było uważne, a zarazem pełne ufności, nadziei i radości, a nie niepewności czy lęku. Oto powraca Pan i Przyjaciel, Zbawicieli Oblubieniec!
Oczekuję Cię, Jezu, z nadzieją i radością, z troską i cierpliwością. Pragnę być gotowy na spotkanie z Tobą w codzienności i w wieczności!

  29 listopada 2014 r.

Od I Niedzieli Adwentu – 30 listopada – rozpocznie się w naszej parafii roznoszenie opłatków.
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza. Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację naszego zabytkowego kościoła.

  29 listopada 2014 r.

Rekolekcje Adwentowe 2014
Niedziela 30 listopada jest I Niedzielą Adwentu i rozpoczyna w Kościele rok liturgiczny. Naszym duchowym przygotowaniem do czasu oczekiwania na Święta Narodzenia Pańskiego i do nowego roku liturgicznego będą rekolekcje adwentowe.
Witamy w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcjonistę ks. dra Radosława Siwińskiego, ewangelizatora i egzorcystę, prowadzącego Dom Miłosierdzia w Koszalinie. Niech Pan udziela mu swojego Ducha i obdarzy błogosławieństwem Bożym.
Szczegółowy program rekolekcji jest zamieszczony na pierwszej stronie informatora oraz w naszym serwisie internetowym:

  28 listopada 2014 r.

Akcja Choinka 2014
Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnieście uczynili.
(Mt 25,40)

W naszej parafii w srodę 3 grudnia rozpocznie się
Akcja Choinka 2014 !!!
Z tyłu kościoła stanie choinka, na której w formie ozdób znajdą się informacje dotyczące dzieci i młodzieży z rodzin potrzebujących. Można sobie wybrać jedną z ozdób i zgodnie ze wskazówkami przygotować prezent dla konkretnego dziecka. Przygotowane upominki można będzie przynosić do 15 grudnia (poniedziałek) do Kancelarii Parafialnej.
W poprzednich 4 edycjach Akcji Choinka dzięki naszym Parafianom i ludziom dobrej woli już prawie 700 dzieci otrzymało świąteczne prezenty. Bardzo często był to jedyny upominek, jaki otrzymały one z okazji Bożego Narodzenia!

  28 listopada 2014 r.

Uwaga!

W sobotę, 29 listopada, na godz. 11.00 zapraszamy do kościoła na spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z klas ponadgimnazjalnych.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA!

  27 listopada 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W sobotę, 29 listopada, zapraszamy wszystkie wspólnoty działające w naszej parafii na II Kongres Wspólnot, który rozpocznie się w kościele o godz. 17.00.
Po zakończeniu kongresu zapraszamy koordynatorów poszczególnych wspólnot na spotkanie do kawiarenki.
Gorąco zachęcamy do licznego udziału!

  25 listopada 2014 r.

Cecyliada 2014
Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem,
śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem!
(św. Augustyn)

W poniedziałek, 24 listopada, w Hali Sportowo-Widowiskowej w Trzciance odbył się V Powiatowy Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2014. Eliminacje corocznie są organizowane przez Zespół Szkół Katolickich im. św. Siostry Faustyny w Trzciance.

  24 listopada 2014 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

W ramach akcji „Pomoc Polakom na Kresach”, organizowanej przez Stowarzyszenie Odra–Niemen, do piątku 28 listopada w naszym kościele za ławkami będzie ustawiony kosz przeznaczony na produkty, które dostarczone będą naszym rodakom żyjącym poza wschodnimi granicami Polski.
Prosimy o wkładanie do kosza produktów trwałych, a zwłaszcza różnych artykułów chemii gospodarstwa domowego.

  23 listopada 2014 r.

Przez cały listopad codziennie o godz. 17.30 (w środy po Mszy św. wieczornej wraz z nowenną do Matki Bożej Saletyńskiej) zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe — będziemy się modlić za zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.
W poniedziałki listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji wszystkich zmarłych parafian z Rodzin zamieszkałych przy poszczególnych ulicach i na osiedlach naszego miasta:
  w poniedziałek, 24 listopada, za zmarłych z Rodzin zamieszkałych:
  • przy ulicach: W. Sikorskiego, F. Chopina, Fabrycznej, Spokojnej, E. Orzeszkowej, A. Fredry, Rzecznej, I. Paderewskiego, J. Chełmońskiego i K. Tetmajera;
  • na osiedlach: J. Lelewela, K. Kasprowicza;
  • oraz w Teresinie.

  23 listopada 2014 r.

Uwaga!

Roznoszenie opłatków w tym roku rozpocznie się od pierwszej Niedzieli Adwentu (30 listopada). Podobnie jak w poprzednich latach, opłatki do naszych domów będą przynosić osoby skierowane przez parafię, legitymujące się specjalnym identyfikatorem i upoważnieniem księdza proboszcza.
Ofiary zbierane z tej okazji będą przeznaczone na renowację naszego zabytkowego kościoła.
Pragnę podkreślić, że z osobami, które obecnie roznoszą opłatki po domach, lub też nie wylegitymują się odpowiednim upoważnieniem, parafia nie ma nic wspólnego! Proszę więc o czujność w tej sprawie.

ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii

  22 listopada 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 23 listopada – XXXIV Niedziela Zwykła.
Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
W naszej parafii Straż Honorowa obchodzi 57 rocznicę swego powstania.
Czytania mszalne: Ez 34,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mk 11,10; Mt 25,31-46.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus dziś zaprasza nas: „Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od początku świata”. Jestem zaproszony do królowania! Ale jak mam to czynić? Jezus jest prawdziwym Królem królów i Panem panujących.
On króluje w moim życiu, bo: zaspokaja mój głód prawdy i sensu życia, moje pragnienie miłości, gości mnie w swoim sercu, ilekroć tego potrzebuję, przyodziewa łaską moje ubóstwo, troszczy się o mnie w chorobach i cierpieniach, uwalnia mnie z mojego więzienia grzechu.
Królować z Jezusem to kochać jak On: karmić, poić, przyodziewać, gościć, troszczyć się, obdarzać wolnością.
Jezu, pragnę kochać bliźnich poprzez konkretne fakty, wybory, słowa, czyny. Wierzę, że wszystko, co dla nich czynię, czynię dla Ciebie. Bądź Panem mojego życia!

  21 listopada 2014 r.

W sobotę, 22 listopada, Kościół obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, patronki śpiewu kościelnego, chórzystów i organistów.

W dniu wspomnienia swojej patronki Chór TDK Pasjonata serdecznie zaprasza wszystkich parafian na Mszę św. o godz. 18.00 oraz na koncert, który odbędzie się bezpośrednio po Mszy św.

  18 listopada 2014 r.

Uwaga!

W środę, 19 listopada, na godz. 19.00 zapraszam Radę Parafialną na spotkanie w kawiarence Domu Parafialnego.
ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii

  17 listopada 2014 r.

Wybory
Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić w ten sposób swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. — kard. Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia.

Zakończyły się Wybory Samorządowe 2014 r.
Panu Krzysztofowi Czarneckiemu gratulujemy reelekcji na stanowisko burmistrza Miasta i Gminy Trzcianka, a nowowybranym radnym miejsko–gminnym, powiatowym i wojewódzkim — sukcesu wyborczego. Życzymy wszystkim, aby za wstawiennictwem św. Jana Chrzciciela oraz Płaczącej Pani z La Salette — szczególnych patronów Trzcianki, dobry Bóg błogosławił im w pracy dla dobra całej społeczności miasta i gminy. Szczęść Boże!

  17 listopada 2014 r.

Jeśli my zapomnimy o nich, to niech Bóg zapomni o nas!
(Adam Mickiewicz)

Od poniedziałku, 17 listopada, w ramach akcji „Pomoc Polakom na Kresach”, organizowanej przez Stowarzyszenie Odra–Niemen, w naszym kościele za ławkami ustawiony zostanie kosz przeznaczony na produkty, które dostarczone będą naszym rodakom żyjącym poza wschodnimi granicami Polski.
Prosimy o wkładanie do kosza produktów trwałych, a zwłaszcza różnych artykułów chemii gospodarstwa domowego.

  16 listopada 2014 r.

Przez cały listopad codziennie o godz. 17.30 (w środy po Mszy św. wieczornej wraz z nowenną do Matki Bożej Saletyńskiej) zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe — będziemy się modlić za zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.
W poniedziałki listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji wszystkich zmarłych parafian z Rodzin zamieszkałych przy poszczególnych ulicach i na osiedlach naszego miasta:
  w poniedziałek, 17 listopada, za zmarłych z Rodzin zamieszkałych:
  • przy ulicach: 27 Stycznia, Grunwaldzkiej, B. Prusa, Łomnickiej, Koszykowej, Azaliowej, Kwiatowa Droga, Fiołkowej, Krokusowej, Różanej, Żurawinowej, Za Jeziorem, A. Grottgera, Parkowej, H. Moniuszki, S. Konarskiego, Powstańców Wielkopolskich, Sadowej, Polnej i Ogrodowej;
  • na osiedlach: A. Grottgera i Zacisze;
  • oraz w Sarczu.

  15 listopada 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 16 listopada – XXXIII Niedziela Zwykła.
Czytania mszalne: Prz 31,10-13.19-20.30-31; Ps 128,1-5; 1 Tes 5,1-6; J 15,4.5b; Mt 25,14-30.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Za czasów życia Jezusa talent oznaczał około 34 kilogramów złota lub srebra. Otrzymane dary były więc bardzo hojne. Oto dwa możliwe scenariusze tej historii: „Talent — ryzyko — zysk — radość” lub: „Talent — lęk — strata — smutek i zgrzytanie zębów”. Od czego zależy powodzenie lub niepowodzenie? Jest to związane z tym, jak sługa widzi swojego pana.
Jeśli pan jest dawcą dobrym i hojnym oraz jednocześnie ufa i raduje się dziełem sługi, on ma siłę wewnętrzną, aby dla niego ryzykować. Jeśli pan jest tyranem twardym i skąpym, który chce sługę jedynie wykorzystać, w lęku swoim sługa nawet nie otwiera daru, lecz go ukrywa, aby zwrócić nieużywany i przez przypadek nic nie stracić, i nie narazić się właścicielowi.
Jezu, dziękuję Ci za hojność Twoich darów. Przepraszam, że nie wszystkie zauważam, wykorzystuję, rozwijam. Przepraszam za wszystkie możliwości dotąd niewykorzystane, zakopane. Dziś pragnę zaryzykować z Tobą.

  15 listopada 2014 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)

W Niedzielę, 16 listopada, po Mszach św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30 harcerki oraz harcerze ZHR będą sprzedawać pyszne ciasta jako niezastąpiony dodatek do niedzielnej kawy.
Drodzy parafianie, jest to kontynuacja działań mających na celu dofinansowanie szkoleń i obozów przeznaczonych dla młodzieży.
Gorąco zapraszamy do skosztowania naszych wypieków!
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  14 listopada 2014 r.

Uwaga!

W sobotę, 15 listopada, na godz. 10.00 zapraszamy do kościoła na spotkanie formacyjne kandydatów do bierzmowania z klas trzecich szkół gimnazjalnych.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA!

  12 listopada 2014 r.  

Narodowe Święto Niepodległości
We wtorek, 11 listopada, obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Obchody 96 Rocznicy Odzyskania Niepodległości rozpoczęły się w naszym mieście o godz. 12.30 w kościele parafialnym pw. św. Jana Chrzciciela uroczystą Mszą św. w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy św., jako dalsza część manifestacji patriotycznej społeczeństwa Trzcianki, z placu kościelnego wyruszył barwny pochód ulicami miasta, prowadzony przez kawalerzystów w historycznych mundurach.

  10 listopada 2014 r.

We wtorek, 11 listopada, przypada 96 rocznica odrodzenia się Państwa Polskiego po 123 latach niewoli – obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości.
Trzcianeckie uroczystości rozpoczną się o godz. 12.30 Mszą św. w intencji Ojczyzny celebrowaną w naszym kościele. Potem nastąpi złożenie kwiatów pod obeliskiem upamiętniającym 250 rocznicę Nadania Trzciance Praw Miejskich oraz pod krzyżem upamiętniającym Powrót Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy. Dalsze uroczystości odbędą się w parku 1 Maja.

  9 listopada 2014 r.

Przez cały listopad codziennie o godz. 17.30 (w środy po Mszy św. wieczornej wraz z nowenną do Matki Bożej Saletyńskiej) zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe — będziemy się modlić za zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.
W poniedziałki listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji wszystkich zmarłych parafian z Rodzin zamieszkałych przy poszczególnych ulicach i na osiedlach naszego miasta:
  w poniedziałek, 10 listopada, za zmarłych z Rodzin zamieszkałych:
  • przy ulicach: T. Kościuszki, M. Mochnackiego, Wiosny Ludów, M. Kopernika, Prostej, W. Stwosza, S. Żeromskiego, Krętej, Bocznej, Rzemieślniczej, Żwirowej, Z. Herberta, C. Miłosza, M. Skłodowskiej-Curie, M. Konopnickiej, S. Batorego, B. Chrobrego, Mieszka I, Kazimierza Wielkiego, B. Krzywoustego, Zygmunta Starego, J. Sobieskiego, W. Reymonta, M. Reja i ks. P. Skargi;
  • oraz na placu Pocztowym.

  9 listopada 2014 r.

W lipcu 2016 roku odbędą się w Krakowie Światowe Dni Młodzieży.
W trosce o to, by przygotowania do Światowych Dni Młodzieży były dla każdego czasem odkrywania swojego miejsca we wspólnocie Kościoła, już dziś zachęcamy młodych ludzi w całej Polsce do osobistego zaangażowania w to dzieło i służące mu programy duszpasterskie.

  9 listopada 2014 r.

W XXX II Niedzielę Zwykłą, 9 listopada, obchodzimy VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym, organizowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Hasło tegorocznego Dnia brzmi „Ocalmy chrześcijan w Syrii”.
Proszę Was, abyście w Waszym kraju byli solą, światłem i zaczynem, który sprawi, że chrześcijaństwo w Polsce i w Europie uniknie naszego losu — te słowa skierował do Polaków patriarcha Syrii Grzegorz III, prosząc o włączenie się w dzieło niesienia pomocy mieszkańcom Syrii.

  8 listopada 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - biały
Dzień 9 listopada – XXXII Niedziela Zwykła.
Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
Czytania mszalne: Ez 47,1-2.8-9.12; Ps 46,2-3.5-6.8-9; 1 Kor 3,9b-11.16-17; 2 Krl 7,16; J 2,13-22.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Życie chrześcijanina to nie oczekiwanie na śmierć czy ucieczka przed nią za wszelką cenę. Życie chrześcijanina to oczekiwanie na Oblubieńca! Moment naszej śmierci będzie chwilą spotkania z Tym, który do końca nas umiłował. Czy naprawdę tak myślimy? Czy tego oczekujemy?
Chrześcijanin nie tylko czeka na Jezusa, ale też przygotowuje się do tego spotkania. Przeżywa swoje życie tu i teraz, lecz nie zapomina, że jego prawdziwy dom jest w sercu Ojca, że Jego ojczyzna jest w niebie, i potrafi myśleć perspektywicznie. Dziś wybieramy i przygotowujemy nie tylko nasze jutro, ale także naszą wieczność!
Jezu, pragnę, aby każdy nowy dzień mojego życia był nowym, coraz bardziej świadomym wychodzeniem ku miłości, ku Tobie spotykanym w drugim człowieku.

  8 listopada 2014 r.

Składamy serdeczne podziękowania dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Trzciance panu Robertowi Ziółkowskiemu oraz młodzieży klas pierwszych działającej pod opieką pana Dariusza Kolonisty-Kujawskiego za uporządkowanie cmentarza parafialnego przed uroczystością Wszystkich Świętych.
Ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS
wraz z całą wspónotą parafialną

  7 listopada 2014 r.

„Światło z La Salette” LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2014
OD NIEDZIELI 9 LISTOPADA,
BĘDZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesięcznika towarzyszącego „Posłańcowi Matki Bożej Saletyńskiej”.
Mamy nadzieję, że kolejny numer w atrakcyjnej formie przybliża Wam życie naszej parafii.
jednocześnie informujemy, że na naszej stronie internetowej,
w prawym menu – winietka „Światło z La Salette”,
są dostępne archiwalne numery gazety parafialnej
w formie plików .pdf

  6 listopada 2014 r.

Z życia Zespołu Szkół Katolickich:

O „Tęczowej Szkole”, wysokich miejscach uczennic i uczniów ZSK w powiatowych konkursach o św. Janie Pawle II, porządkach na cmentarzu, smerfnym pasowaniu na ucznia...,
...a także o spotkaniu z psychologiem Paulem Cameronem i innymi ciekawymi gośćmi, niecodziennych lekcjach, gimnazjalnych otrzęsinach, saletyńskim konkursie plastycznym i innych wydarzeniach...
...dowiecie się na Stronie Internetowej Szkoły:
www.katolik.trzcianka.com.pl

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w II Międzyszkolnym Konkursie na Najładniejszą Szopkę Bożonarodzeniową! Więcej informacji oraz regulamin konkursu również na Stronie Internetowej Szkoły.

  5 listopada 2014 r.

Uwaga!

W czwartek, 6 listopada, duszpasterstwo nauczycieli zaprasza na godz. 17.00 nauczycieli czynnych i emerytowanych na spotkanie w szkole katolickiej.

  4 listopada 2014 r.

Pamięć o tych, którzy odeszli...
W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.
Idę przecież przygotować wam miejsce.
(J 14,2)
Listopad — miesiąc pamięć o tych, którzy odeszli, poprzedzając nas w drodze do Domu Ojca.
Przypominamy, że w dniach 1–8 listopada można uzyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Do warunków jego uzyskania należą: pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i trwanie w stanie łaski uświęcającej.

  3 listopada 2014 2014 r.

Dzień Zaduszny
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana w krainie żyjących.
(Ps 27,13)

W Niedzielę, 2 listopada, obchodziliśmy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli tzw. „Dzień Zaduszny”.
Jak co roku, na cmentarzu komunalnym podczas Mszy św. i procesji cmentarnymi alejami, modliliśmy się wspominając tych wszystkich, którzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca...

  2 listopada 2014 r.  

Uroczystość Wszystkich Świętych
Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.
(Łk 24,5-6)

W sobotę, 1 listopada, wraz z całym Kosciołem w Polsce, obchodziliśmy Uroczystość Wszystkich Świętych.
Jeżeli bowiem przez śmierć, podobną do Jego [Chrystusa] śmierci, zostaliśmy z Nim złączeni w jedno, to tak samo będziemy z Nim złączeni w jedno przez podobne zmartwychwstanie. (Rz 6,5)

  2 listopada 2014 r.

Przez cały listopad codziennie o godz. 17.30 (w środy po Mszy św. wieczornej wraz z nowenną do Matki Bożej Saletyńskiej) zapraszamy na nabożeństwo wypominkowe — będziemy się modlić za zmarłych, których imiona zostały wypisane na kartkach wypominkowych.
W poniedziałki listopada podczas Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić w intencji wszystkich zmarłych parafian z Rodzin zamieszkałych przy poszczególnych ulicach i na osiedlach naszego miasta:
  w poniedziałek, 4 listopada, za zmarłych z Rodzin zamieszkałych:
  • przy ulicach: J. Dąbrowskiego, A. Mickiewicza, Strażackiej, Wł. Broniewskiego, J. Słowackiego, Słonecznej, J. Matejki, J. Malczewskiego, St. Staszica, Łąkowej, F. D. Roosevelta, Kolejowej;
  • na osiedlach: 25-lecia, 30-lecia, Modrzewiowym, Leśnym, Słowackiego;
  • oraz w Dłużewie i Kadłubku.

  1 listopada 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzień 2 listopada – XXXI Niedziela Zwykła.
Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych
Czytania mszalne: Mdr 3,1-6.9; Ps 103,8,10.13-18; 2 Kor 4,14--5,1; J 6,40; J 14,1-6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Oczekiwani z miłością
Ze wszystkich stworzeń na ziemi jedynie człowiek ma świadomość własnej skończoności i śmierci. Jest ona rzeczywistością tajemniczą, która budzi lęk i niepewność. Jezus, przychodząc na świat, ukazał nam miłość Ojca, a jednocześnie prawdę o naszej wieczności.
Jest takie miejsce, gdzie jestem oczekiwany z miłością. Tam Ktoś przygotowuje pieczołowicie mój pobyt. To miejsce to niebo — czyli serce Boga. Jezus obiecuje nam, że w tym najtrudniejszym, decydującym momencie naszego przejścia do wieczności On sam przyjdzie po nas i zabierze do siebie. Od nas tylko zależy, czy pozwolimy Mu na to i powierzymy się Jego miłosiernej trosce.
Dziś powierzam Ci, Jezu, tych wszystkich, którzy już mnie poprzedzili w pielgrzymce życia. Proszę, aby jak najprędzej doświadczyli, że dom Ojca, Jego ramiona, to ich miejsce przebywania, bo tam tak naprawdę są u siebie.

  31 października 2014 r.

W sobotę, 1 listopada, będziemy obchodzić uroczystość Wszystkich Świętych.
 • Msze św. w kościele: o godz. 6.30, 8.00, 18.00.
 • Msza św. na cmentarzu komunalnym: o godz. 10.00
  (wypominki od godz. 9.30).
 • Msza św. na cmentarzu parafialnym: o godz. 14.00
  (wypominki od godz. 13.45)
 • Msza św. na cmentarzu w Niekursku: o godz. 13.00
  (wypominki od godz. 12.30).
Urząd Miejski w Trzciance informuje, że w dniu 1 listopada 2014 roku w godzinach 7.00 ÷ 13.00 uruchomiona będzie bezpłatna komunikacja autobusowa na cmentarz komunalny. Od god. 7.00 do godz. 10.00 kursować będą dwa autobusy: odjazd pierwszego autobusu — godz. 7.00, odjazd drugiego autobusu — godz. 7.15. Autobusy kursować będą co 20 — 30 minut. (czytaj więcej... →)

Komunikat Komisariatu Policji na dzień 1 listopada – Wszystkich Świętych.
W dniu 1 listopada, w związku z zabezpieczeniem ruchu drogowego w okolicy cmentarza komunalnego w Trzciance, Policja apeluje aby osoby, które mogą przyjść na cmentarz pieszo – skorzystały z takiej możliwości lub ze środków komunikacji miejskiej, która tego dnia będzie funkcjonowała w Trzciance. W tym dniu, przy cmentarzu planowane są zmiany w organizacji ruchu w godzinach jego szczytu, czyli przed Mszą św. i po jej zakończeniu.

W Niedzielę, 2 listopada, będziemy obchodzić wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych (tzw. Dzień Zaduszny).
 • Msze św. w kościele: według porządku niedzielnego, nie będzie tylko Mszy św. o godz. 16.00.
 • Msza św. na cmentarzu komunalnym: o godz. 15.00.
 • Po zakończeniu Mszy św.: procesja alejami cmentarza.

  30 października 2014 r.

Sakrament Pojednania
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni,
a Ja was pokrzepię.
(Mt 11,28)

W piątek, 31 października, od godz. 16.30 zapraszamy do odbycia Spowiedzi św. przygotowującej do uroczystości Wszystkich Świętych.
Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać Odpust Zupełny. Warunkiem uzyskania tego odpustu jest pobożne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmarłych i trwanie w stanie łaski uświęcającej.

  29 października 2014 r.

Policja
W dniu Wszystkich Świętych, 1 listopada, związku z zabezpieczeniem ruchu drogowego w okolicy cmentarza komunalnego w Trzciance, Policja apeluje aby osoby, które mogą przyjść na cmentarz pieszo pozostawiły pojazdy w rejonach oddalonych od cmentarza i skorzystały z takiej możliwości lub ze środków komunikacji miejskiej, która tego dnia będzie funkcjonowała w Trzciance.
W tym dniu przy cmentarzu planowane są zmiany w organizacji ruchu w godzinach najbardziej wzmożonego ruchu, czyli przed Mszą św. i po jej zakończeniu.

  27 października 2014 r.

Uwaga!

W dniach 27–31 października, w ramach akcji „Bezpieczna jesień”, warsztaty Zespołu Szkół Technicznych będą dokonywały bezpłatnego ustawiania ustawienia świateł w pojazdach.

Zapraszamy do korzystania z usług!

  26 października 2014 r.

Seniorzy Północnej Wielkopolski 2014
Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to, kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
św. Jan Paweł II

W piątek, 24 października, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pile nastąpiło wręczenie listów gratulacyjnych, publikacji „Seniorzy Północnej Wielkopolski 2014” oraz drobnego upominku wyróżnionym przez pilskie Stowarzyszenie „Pro–Senior” aktywnym i zasłużonym seniorom północnej Wielkopolski. Jednym z wyróżnionych został ks. Zbigniew Welter MS, który większość swego kapłańskiego życia spędził w naszej parafii.

  26 października 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W XXX Niedzielę Zwykłą, 26 października, Kościół Święty daje nam okazję do przeżywania rocznicy poświęcenia kościoła własnego.
Budowę naszej świątyni rozpoczęto w 1914 roku. Uroczystej konsekracji dokonano w I Niedzielę Adwentu roku 1917. Zapoznajmy się dokładniej z historią naszej światyni: zobacz...
Pamiętajmy w modlitwach o tych wszystkich, którzy budowali kościół pw. św. Jana Chrzciciela, aby Bóg dał im szczęście wieczne. Nie zapominajmy także o tych, którzy w tej świątyni odkrywają piękno samego Boga i wzrastają w wierze chrześcijańskiej oraz miłości.
Zbliża się 100 rocznica konsekracji naszego kościoła. Możemy ją uczcić przyczyniając się do tego, by powróciło jego pierwotne piękno, by stał się bardziej funkcjonalny i jeszcze wspanialszy.
Przyłączmy się do zbiórki mającej na celu sfinansowanie renowacji naszej świątyni!
Ofiara na remont kościoła:
 • zbiórka do puszek w każdą III niedzielę miesiąca,
 • ofiary na konto parafii:

  25 października 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 26 października – XXX Niedziela Zwykła.
uroczystość Rocznicy poświęcenia kościoła własnego
Czytania mszalne: Wj 22.20-26; Ps 18,2-4.47.51ab; 1 Tes 1,5c-10; J 14,23; Mt 22,34-40.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Izraelici oprócz 10 przykazań otrzymanych od Boga w ramach ich tradycji mieli 613 innych przepisów, które czyniły ich życie bardzo uciążliwym. Stąd też pojawiały się z ich strony częste pytania dotyczące tego, które z przykazań są ważniejsze i na które trzeba najbardziej zwracać uwagę. Uczonemu w Prawie Jezus odpowiada, że najważniejsza jest miłość.
Najistotniejsza jest zatem miłość do Boga, a następnie — wynikająca z niej — miłość do bliźnich. Chodzi tutaj o miłość, która według Pisma wyraża się kochaniem całym sercem, duszą, ze wszystkich sił. Jezus dodaje także, aby miłować Ojca Niebieskiego i drugiego człowieka całym swoim umysłem. Chrystus dlatego to dopowiada, ponieważ wszystko w człowieku zaczyna się od myśli.
Jezu, proszę Cię o łaskę kochania Ciebie i człowieka będącego obok mnie całą swoją osobą. Proszę, abym umiał dobrze myśleć, dobrze mówić, dobrze czynić.

  24 października 2014 r.

Uwaga!

W sobotę, 25 października, o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas pierwszych ponadgimnazjalnych.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA!

  23 października 2013 r.

Zbliża się listopad i uroczystość Wszystkich Świętych.

Kartki wypominkowe są wyłożone w kościele na bocznych ołtarzach. Można je zabrać do domu i po  c z y t e l n y m  wypełnieniu, w kopercie, złożyć na tacy w kościele, w kancelarii Biura Parafialnego lub w zakrystii.
Wypominki roczne będą przyjmowane dopiero w listopadzie!

Zachęcamy do troski o stan grobów naszych bliskich i do porządkowania cmentarzy. Niech ta postawa będzie wyrazem naszej wiary a także miłości i pamięci o tych, którzy poprzedzili nas na drodze do Domu Ojca.

  22 października 2014 r.

Uwaga!

Drodzy Uczniowie, Nauczyciele muzyki, Katecheci i Wychowawcy klas I–III i IV–VI szkół podstawowych, pragniemy poinformować, że w dniu 24 listopada 2014 r. w godz. 11.00–15.00 w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. S. Żeromskiego 28 w Trzciance odbędzie się V Powiatowy Konkurs Piosenki Chrześcijańskiej Cecyliada 2014. Czekamy na solistów i zespoły z klas I–III i IV–VI szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu i przesłanie do dnia 15 listopada br. zgłoszenia konkursowego.
Regulamin, formularz zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie internetowej Zespołu Szkół Katolickich www.katolik.trzcianka.com.pl

Dyrekcja
Zespołu Szkół Katolickich

  21 października 2014 r.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej 2014 r.
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Andrzej Frycz Modrzewski

W Niedzielę, 19 października, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS, zaprosił wszystkich pracowników oświaty — czynnych oraz emerytowanych, na Mszę św. celebrowaną w ich intencji, a po jej zakończeniu — na spotkanie w auli Domu Parafialnego.

  20 października 2014 r.

Uroczyste wprowadzenie relikwii błog, ks. Jerzego Popiełuszki
Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się jakby zwornikiem tych wszystkich, co swe życie oddali za prawdę, za wolność, za sprawiedliwość. — św. Jan Paweł II.

W Niedzielę, 19 października, dokładnie w 30 rocznicę śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, podczas Mszy św. o godz. 9.30 nastąpiło uroczyste wprowadzenie relikwii kapelana warszawskiej „Solidarności” do naszej parafii.

  20 października 2014 r.

Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
Która w różańcowej królujesz koronie.
Święta nad Świętymi, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)

W ostatnim kwartale roku pragniemy w modlitwie różańcowej powierzyć Bożemu Miłosierdziu wszystkie rodziny, szczególnie te przeżywające różnorodne trudności.
We wtorki, na godz. 17.30, zapraszamy na modlitwę rodziny z różnych rejonów parafii:
 • w najbliższy wtorek, 21 października, zapraszamy parafian z osiedli:
  • 25-lecia, 30-lecia, Modrzewiowego i Leśnego.

  19 października 2014 r.

XX Walne Zgromadzenie Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES
Niedawno otrzymaliśmy ciekawy materiał o jubileuszowym XX Walnym Zgromadzeniu Federacji Bibliotek Kościelnych FIDES, które odbyło się w dniach 15–17 września, w nieodległym od Dębowca Tarnowie. FIDES skupia prawie 90 dużych i znaczących bibliotek kościelnych: Uniwersytetu Jana Pawła II, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, dużych zakonów i wyższych seminariów duchownych. Wśród nich są tylko dwie biblioteki parafialne. Nasza biblioteka z Trzcianki może się nawet szczycić tytułem członka-współzałożyciela.

  18 października 2014 r.

36 rocznica wyboru Jana Pawła II
Choć z chwilą śmierci zamknęła się księga życia Jana Pawła II,
to obecnie pisze On nową księgę swej duchowej obecności
w społeczeństwie i Kościele.
(ks. kard. Stanisław Dziwisz)

W czwartek, 16 października, przeżywaliśmy 36. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.
Po Mszy św. wieczornej udaliśmy się procesyjnie pod pomnik Papieża, aby złożyć kwiaty i odmówić wspólnie Modlitwę Różańcową. Uczestniczyli w niej, obok licznie zebranych parafian i duszpasterzy z ks. proboszczem Wawrzyńcem Skrabą MS na czele, również m.in. przedstawiciele władz miasta oraz harcerze.

  18 października 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 19 października – XXIX Niedziela Zwykła.
30 rocznica śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
Czytania mszalne: Iz 45,1.4-6; Ps 96,1.3-5.7-10ac; 1 Tes 1,1-5b; Mt 12,21; Mt 22,15-21.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Bóg jest absolutną prawdą, prostotą i przejrzystością. W obliczu Boga nasze myśli są często zagmatwane, przewrotne i przebiegłe. Jego Słowo pozwala nam porządkować nasze poplątania.
Cezarowi, czyli światu, władzy świeckiej, życiu materialnemu mamy oddać to, do czego się zobowiązujemy jako obywatele. Bóg natomiast pragnie zobaczyć odciśnięty w naszej duszy obraz umiłowanego Syna. Bogu trzeba oddać to, co należy do Niego. Mamy ofiarować mu to wszystko, co otrzymaliśmy od Niego w darze, czyli całe nasze życie i całą naszą osobę: nieśmiertelną duszę, umysł, uczuciowość, wolę, ciało. Oddać Jemu to, co jest naszym udziałem, znaczy żyć jak najpełniej, jak najlepiej, realizując i rozwijając Jego dary dla dobra własnego i innych.
Jezu, tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, Twoim zaproszeniem. Tyle razy przybyłem niechętnie lub nieprzygotowany na Eucharystię, a wszystko dlatego, że nie zauważam ogromu Twojej miłości. Przebacz mi, Panie.

  18 października 2014 r.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się jakby zwornikiem tych wszystkich, co swe życie oddali za prawdę, za wolność, za sprawiedliwość. Niech przemawia do nas świadectwo tego kapłana, które się nie przedawnia, które jest ważne nie tylko wczoraj, ale także dzisiaj. — św. Jan Paweł II.

W Niedzielę, 19 października, dokładnie w 30 rocznicę śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, podczas Mszy św. o godz. 9.30 nastąpi uroczyste wprowadzenie relikwii kapelana warszawskiej „Solidarności” do naszej parafii.
W tym dniu po zakończeniu wszystkich Mszy św. będzie możliwość oddania publicznej czci relikwiom poprzez ich ucałowanie.

  17 października 2014 r.

Dziękuję [...] za tę wielkoduszną i spełnianą z poświęceniem pracę. Za to, że ciężar cierpienia i bólu swych sióstr i braci bierzecie niejako na swoje barki, chcąc im ulżyć i przywrócić upragnione zdrowie.
(Jan Paweł II, Kraków 9 czerwca 1997 r.
Poświęcenie nowej Kliniki Kardiochirurgii
Szpitala im. Jana Pawla II w Krakowie)

W sobotę, 18 października, Kościół obchodzi liturgiczne święto św. Łukasza Ewangelisty, który jest m.in. patronem Służby Zdrowia.

W piątek, 17 października, Duszpasterstwo Służby Zdrowia przy parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej zaprasza wszystkich pracowników służby zdrowia, wolontariuszy i opiekujących się chorymi na Mszę św. o godz. 18.00..

  15 października 2014 r.

Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi... Tej ziemi...
(św. Jan Paweł II)

W czwartek, 16 października, będziemy przeżywać 36. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża.
W tym dniu zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, po której udamy się procesyjnie pod pomnik Papieża, aby złożyć kwiaty i odmówić wspólnie Modlitwę Różańcową. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału poczty sztandarowe, a także wszystkich parafian.

W tym dniu nie będzie Nabożeństwa Różańcowego dla dorosłych i młodzieży w kościele.
Parafia pw. Matki Bożej Saletyńskiej zaprasza na uroczystą Mszę świętą o godz. 18.00, którą uświetni Chór MDK Pasjonata. Po zakończeniu Eucharystii chór wystąpi z krótkim koncertem.

  14 października 2014 r.

Dzień Edukacji Narodowej 2014
Takie będą Rzeczpospolite, jakie ich młodzieży chowanie.
Andrzej Frycz Modrzewski

W dniu 14 października obchodzimy w Polsce Dzień Edukacji Narodowej — święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 kwietnia 1972 r. dla upamiętnienia rocznicy powstania Komisji Edukacji Narodowej, podkreślające wiodącą rolę nauczycieli i wykładowców w jakości edukacji.
W Niedzielę 19 października, z okazji tego święta, ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS zaprasza na godz. 16.00 do koscioła wszystkich pracowników oświaty — czynnych, jak i emerytowanych — na uroczystą Mszę św. sprawowaną w ich intencji. Po jej zakończeniu odbędzie się spotkanie w auli Domu Parafialnego.

  13 października 2014 r.

5 rocznica kanonizacji św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego
W Niedzielę, 12 października, w 5. rocznicę kanonizacji św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, założyciela Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi pełniących posługę w naszej parafii, została odprawiona dziękczynna Msza św., podczas której były obecne relikwie świętego.

  12 października 2014 r.  

Pielgrzymka po relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Ksiądz Jerzy Popiełuszko stał się jakby zwornikiem tych wszystkich, co swe życie oddali za prawdę, za wolność, za sprawiedliwość.
św. Jan Paweł II

W sobotę, 11 października, z naszej parafii wyruszyła jednodniowa pielgrzymka autokarowa do grobu ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie w celu uroczystego odebrania relikwii kapłana podczas Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki.

  11 października 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 12 października – XXVIII Niedziela Zwykła.
XIV Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II — Świętymi bądźcie!”
Czytania mszalne: Iz 25,6-10a; Ps 23,1-6; Flp 4,12-14,19-20; Ef 1,17-18; Mt 22,1-14.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jakże wiele Bóg nam dał! Już wszystko przygotował, aby uczynić nas szczęśliwymi. A my tak często lekceważymy Jego dary i zaproszenia poprzez błahe wymówki. Czyż panna młoda może nie przyjść na wesele i na ucztę?
Jezus jest oblubieńcem Kościoła i każdego człowieka. Kocha nas, jak pan młody miłuje swoją małżonkę. My jednak tak często gardzimy tą miłością... Każda Eucharystia jest ucztą weselną, moją ucztą weselną. Jak ja odpowiadam na ten dar?
Jezu, tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, Twoim zaproszeniem. Tyle razy przybyłem niechętnie lub nieprzygotowany na Eucharystię, a wszystko dlatego, że nie zauważam ogromu Twojej miłości. Przebacz mi, Panie.

  10 października 2014 r.

XIV Dzień Papieski
W Niedzielę, 12 października, wraz z całym Kościołem w Polsce będziemy przeżywać XIV Dzień Papieski, obchodzony w tym roku pod hasłem Jan Paweł II — świętymi bądźcie.
Nasze serca wypełnia radość i wdzięczność Bogu za święte życie Papieża Polaka i jego kanonizację. Swoje podziękowanie wyraźmy [...] modlitwą dziękczynną, świętością życia oraz wrażliwością na potrzeby bliźnich. [Mamy też] okazję wspomóc dzieło, które od lat nazywane jest „żywym pomnikiem” Jana Pawła II. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” poprzez stypendia wspiera materialnie i duchowo ponad dwa i pół tysiąca młodych ludzi z całej Polski.
(...z Listu Episkopatu Polski zapowiadającego XIV Dzień Papieski)
W naszej parafii, po każdej Mszy św. przed kościołem będą zbierane do puszek ofiary, które zostaną przeznaczone na rzecz „Dzieła Nowego Tysiąclecia” — papieskiej Fundacji gromadzącej środki na kształcenie zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

  8 października 2014 r.

Chwała bądź Maryi na niebieskim tronie,
Która w różańcowej królujesz koronie.
Święta nad Świętymi, Lilijo!
Matko różańcowa, Maryjo!
(...z pieśni)

Trwa październik — miesiąc poświęcony Matce Bożej Różańcowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabożeństwo różańcowe:
  • dzieci — od poniedziałku do piątku na godz. 16.30,
  • dorosłych i młodzież — codziennie na godz. 17.30.

  6 października 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance
W ostatnim kwartale roku pragniemy w modlitwie różańcowej powierzyć Bożemu Miłosierdziu wszystkie rodziny, szczególnie te przeżywające różnorodne trudności.
We wtorki, na godz. 17.30, zapraszamy na modlitwę rodziny z różnych rejonów parafii:
 • w najbliższy wtorek, 7 października, zapraszamy parafian z ulic:
  • Dąbrowskiego, Mickiewicza, Strażackiej, Broniewskiego, Matejki i Malczewskiego.

  5 października 2014 r.

Dzień Patrona Zesp. Szkół Katolickich w Trzciance
W Niedzielę, 5 października, przypada wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej, która jest m.in. patronką Zespołu Szkół Katolickich w Trzciance.


Z tej okazji, w piątek 3 października, Zespół Szkół Katolickich obchodził Dzień Patrona. W ramach obchodów szkolnego święta uczniowie i pedagodzy zgromadzili się w naszej swiątyni na Mszy św. celebrowanej przez prefekta szkoły ks. Piotra Stangrickiego MS. Niezwykłym elementem obchodów Dnia Patrona Zespołu Szkół Katolickich była wspólna modlitwa nauczycieli i uczniów przy udziale mieszkańców Trzcianki o Miłosierdzie Boże dla naszego miasta.

  4 października 2014 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 5 października – XXVII Niedziela Zwykła.
Wspomnienie św. siostry Faustyny Kowalskiej
Czytania mszalne: Iz 5,1-7; Ps 80,9.12-16.19-20; Flp 4,6-9; J 15,16; Mt 21,33-43.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Słowa św. s. Faustyny pochodzące z Dzienniczka
Dusze dążące do doskonałości niech szczególnie uwielbiają Moje miłosierdzie, bo hojność łask, które im udzielam, płynie z miłosierdzia Mojego. Pragnę, aby dusze te odznaczały się bezgraniczną ufnością w Moje miłosierdzie.
Uświęceniem takich dusz Ja sam się zajmuję, dostarczę im wszystkiego, czegokolwiek potrzeba dla ich świętości. Łaski z Mojego miłosierdzia czerpie się jednym naczyniem, a nim jest — ufność. Im dusza więcej zaufa, tym więcej otrzyma. Wielką Mi są pociechą dusze o bezgranicznej ufności, bo w takie dusze przelewam wszystkie skarby swych łask. Cieszę się, że żądają wiele, bo Moim pragnieniem jest dawać wiele, i to bardzo wiele. Smucę się natomiast, jeżeli dusze żądają mało, zacieśniają swe serca. (Dz 1578)

  4 października 2014 r.

bł. ks. Jerzy Popiełuszko
W Niedzielę, 19 października, w 30 rocznicę śmierci błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, do naszego kościoła zostaną wprowadzone na stałe relikwie Wielkiego Męczennika za Wiarę i Ojczyznę.


W Niedzielę, 5 października, aby należycie przygotować całą parafię do wprowadzenia na stałe do naszego kościoła relikwii bł. ks. Jerzego Popiełuszki, na wszystkich Mszach św. ks. dr Jarosław Wąsowicz, kierownik Archiwum Salezjańskiego z Piły, wygłosi homilie nawiązujące do przesłania tego bohaterskiego kapłana. Po mszach św. przed kościołem będzie można także nabyć książki o bł. ks. Jerzym Popiełuszce.

  3 października 2014 r.

Uwaga!

W sobotę, 4 października zapraszamy na spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas trzecich gimnazjalnych. Odbędzie się ono w kościele parafialnym o godz. 10.00.

OBECNOŚĆ JEST OBOWIĄZKOWA!

  3 października 2014 r.

„Harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.”
(§ 1. Prawa Harcerskiego)

W Niedzielę, 5 października, po Mszach św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00 i 12.30 harcerki oraz harcerze ZHR będą sprzedawać pyszne ciasta jako niezastąpiony dodatek do niedzielnej kawy.
Drodzy parafianie, jest to kontynuacja działań dotyczących dofinansowania szkoleń i obozów przeznaczonych dla młodzieży.
Gorąco zapraszamy do skosztowania naszych wypieków!
Serdecznie dziękujemy za hojność waszych serc!
Trzcianecka Drużyna Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

  2 października 2014 r.

Z życia Zespołu Szkół Katolickich:

W piątek, 3 października, Zespół Szkół Katolickich obchodzi Dzień Patrona Szkoły — św. siostry Faustyny Kowalskiej, którą Jezus miłosierny posłużył się dla rozpowszechnienia po całym świecie przymiotu niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. W związku z naszym świętowaniem chcemy w tym dniu modlić się wraz z całą społecznością szkolną o Miłosierdzie Boże dla mieszkańców naszego miasta.

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej modlitwy!
Dyrekcja i cała spoleczność Zespołu Szkół Katolickich
im. Św. Siostry Faustyny w Trzciance
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

Wigilijne Dzielo Pomocy Dzieciom 2014

I Trzcianecki Orszak Trzech Króli

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSKOLNEGO ZESP. SZK. KATOLICKICH

Pomaluj kościół

Akcja GORACA KREW

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA
hosting
consultation