AKTUALNOŚCI
Dzisiaj jest
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Saletyński Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży

Punkty Konsultacyjne dla uzależnionych
hosting
zaktualizowano r.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu - dotacja Samorząd Województwa Wielkopolskiego - dotacja

  28 sierpnia 2015 r.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, owoc ziemi oraz pracy rąk ludzkich.
...z Liturgii Mszy św. – modlitwa na przygotowanie darów

W sobotę, 29 sierpnia, Burmistrz Trzcianki serdecznie zaprasza wszystkich Mieszkańców Miasta i Gminy Trzcianka na Dożynki Gminne, które odbędą się w Siedlisku.
O godz. 13.00 w kościele parafialnym w Siedlisku rozpocznie się Msza św. dziękczynna za zbiory. Podczas niej poświęcony zostanie chleb oraz wieńce dożynkowe. Szczegółowy program uroczystości znajduje się na plakatach.

  27 sierpnia 2015 r.

Kronika parafialna z lat 1914–1918
W piątek, 28 sierpnia, Muzeum Ziemi Nadnoteckiej oraz Biblioteka Parafialna zapraszają na spotkanie z ks. Łukaszem Nowakiem MS, tłumaczem „Kroniki parafialnej z lat 1914–1918”. Odbędzie się ono w sali trzcianeckiego muzeum o godz. 17.00.
Na piątkowym spotkaniu oraz po niedzielnych Mszach św. będzie można nabyć egzemplarze kroniki parafialnej.

  26 sierpnia 2015 r.  

Dzieci z Polskiej Szkoły w Mościszkach na Litwie w Trzciance.
Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu.
(Jan Paweł II Koszalin, 1997 r.)

W piątek, 21 sierpnia, nasza Biblioteka Parafialna gościła grupę 25 polskich dzieci z Litwy wraz ze swoimi wychowawcami. Program pobytu w Trzciance rozpoczął się od zwiedzenia kościoła pw. św. Jana Chrzciciela i poznania jego stuletniej historii oraz stanu prac renowacyjnych. Goście zwiedzili Muzeum Ziemi Nadnoteckiej, a także Park Ryb Słodkowodnych. Bawili się w parku linowym oraz na terenie WOPR nad jeziorem Sarcz...

  25 sierpnia 2015 r.

Matka Boża Częstochowska Kolor liturgiczny - biały
Dzień 26 sierpnia – środa.
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
Czytania mszalne: Prz 8,22-35/Iz 2,2-5; Ps 48,2-3.9-11.13-15; Ga 4,4-7; Łk 1,28; J 2,1-11.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Przedziwną tajemnicą jest macierzyństwo Maryi, która biorąc pod swoją opiekę tak wiele ludzi i narodów, czyni to w taki sposób, że każde z jej dzieci, a nawet całe narody, czują się kochane szczególną i osobistą miłością. Dla nas miejscem i wizerunkiem, który tę miłość ukonkretnia, jest właśnie Czarna Madonna z Częstochowy, gdzie wielokrotnie mogliśmy doświadczyć Jej czułej macierzyńskiej opieki i wybrania zarówno jako naród, jak i poszczególne osoby, pielgrzymujące do Jej i zarazem naszego domu.
O. Michał Mrozek OP, „Oremus” sierpień 2009, s. 118
Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy, pouczeń mych nie odrzucajcie! Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana.
(Prz 8,33-35)
Uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski – Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, w 1904 r. wyjednał on u Ojca Św. Piusa X ustanowienie święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i godzin kanonicznych.
W naszym kościele Msze św. odbędą się jak w dzień powszedni: o godz. 6.30, 7.15 i 18.00.

  24 sierpnia 2015 r.

Informujemy, że decyzją Matki Prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi naszą wspólnotę parafialną opuszczają: s. Alicja Żyźniewska FRM — katechetka, oraz s. Kinga Wilk FRM — zakrystianka.
W imieniu Wspólnoty Misjonarzy Saletynów i całej parafii z głębi serca dziękujemy Siostrom za wszelkie dobro czynione dla nas, za posługę duszpasterską i katechetyczną. Niech Bóg Wam błogosławi w dalszej pracy dla dobra Kościoła.
Witamy w naszej parafii nowe siostry: s. Marię Obuchowską FRM — zakrystiankę, i s. Barbarę Abramow-Newerly FRM — katechetkę.

  22 sierpnia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 23 sierpnia – XXI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Joz 24,1-2a.15-17.18b; Ps 34,2-3.16-23; Ef 5,21-32; J 6,63b.68b;
J 6,54.60-69.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Są prawdy wiary, w które wierzymy i nie da się ich do końca zrozumieć. Dlatego Bóg po Wniebowstąpieniu swojego Syna posyła Ducha Świętego. To On dopełnia w nas dzieła, które zapoczątkował Ojciec, a wypełnił Syn.
Dzięki Jego łasce mamy dostęp do Bożych tajemnic. To On daje nam potrzebne dary duchowe — charyzmaty, abyśmy, pomimo naszej niedoskonałości, mogli być narzędziem w ręku Pana dla wypełnienia misji Kościoła. Jak wynika z relacji zawartej w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, wielu uczniów nie przyjęło nauki Jezusa i odeszło od Niego, bo wiara jest wymagająca, ale — jak podkreśla św. Piotr — tylko Syn Boży daje słowa życia wiecznego.
Jezu, ofiaruję Ci tych wszystkich, którzy odrzucili Twoją naukę i nie poszli za Tobą. Miej miłosierdzie nad nimi.

  21 sierpnia 2015 r.

Ołtarz św. Bartłomieja (fragment), Św. Bartłomiej Apostoł Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 23 sierpnia – Niedziela.
Odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła,
patrona kościoła filialnego w Niekusrsku.
Czytania mszalne: Ap 21,9b-14; Ps 145,10-13.17-18; J 1,49b; J 1,45-51.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Święty Bartłomiej, utożsamiany z Natanaelem, jest jednym z dwunastu Apostołów. Początkowo sceptycznie odniósł się do wieści o znalezieniu Mesjasza, bo „czyż może co dobrego pochodzić z Nazaretu?”. Jednak w osobistym spotkaniu z Jezusem wątpliwości Natanaela ustąpiły i bardzo szybko otworzył się na Mistrza. Sam Jezus mówi o nim, że jest człowiekiem prawym, który nie ucieka się do manipulacji innymi ludźmi dla osiągnięcia własnych celów. Przy Jezusie św. Bartłomiej stanie się fundamentem świętego Miasta Jeruzalem, Oblubienicy Baranka.
O. Michał Mrozek OP, „Oremus” sierpień 2009, s. 108-109
W Niedzielę 23 sierpnia, w filii naszej parafii w Niekursku będziemy przeżywać odpust ku czci św. Bartłomieja Apostoła, patrona kościoła filialnego. W tym dniu zapraszamy do Niekurska na Mszę św. odpustową, która odbędzie się o godz. 11.00.

Święto Apostoła Bartłomieja Kościół łaciński obchodzi w dniu 24 sierpnia.

  19 sierpnia 2015 r.  

Renowacja kościoła św. Jana Chrzciciela - nawa główna
Gorliwość o dom Twój mnie pożera.
(Ps 69,10)

Przygotowujemy się do 100 rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Remont świątyni wchodzi w kolejną fazę i trwają przygotowania do renowacji polichromii nawy głównej. Między innymi do wnętrza kościoła wprowadzono specjalistyczny podnośnik, który umożliwi prace konserwatorskie sufitu znajdującego się na wysokości ok. 13 metrów. Jednocześnie trwają prace w południowej nawie bocznej.
Część kosztów renowacji jest dotowana ze środków budżetowych Wojewody Wielkopolskiego, w dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a także ze środków Urzędu Marszałkowskiego.
Pozostałe koszty (a są one niemałe!) musi pokryć parafia. Dlatego też, w wybrane Niedziele, po Mszach św. przed kościołem będą zbierane do puszek ofiary przeznaczone na ten cel.

  16 sierpnia 2015 r.

Trwa sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu. Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, jest wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.

  15 sierpnia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 16 sierpnia – XX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Prz 9,1-6; Ps 34,2-3.10-15; Ef 5,15-20; J 6,56; J 6,51-58.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus w czasie ziemskiego życia był realistą do bólu. Jego nauczanie i sposób postępowania, przyjmowane po ludzku, zamiast pomagać w zyskiwaniu uczniów i wyznawców, zrażały i odstraszały. Przekraczał wszystkie obowiązujące wówczas prawidła i zwyczaje.
Pozwolił dotknąć się prostytutce, cudzołożnicę uratował przed kamienowaniem, znienawidzonego Zacheusza postawił jako wzór, a w końcu swe Ciało dał na pokarm, a Krew — na napój. Nie zatrzymał nikogo ani nie odwołał żadnego z wypowiedzianych słów, kiedy wszyscy odchodzili, nie mogąc słuchać takich propozycji i obietnic.

  14 sierpnia 2015 r.

Tycjan, Wniebowzięcie Najśw. Maryi Panny Kolor liturgiczny - biały
Dzień 15 sierpnia – sobota.
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
(tzw. Matki Bożej Zielnej) dzień Święta Wojska Polskiego
Czytania mszalne: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10.-12.14-15;
1 Kor 15,20-26; Łk 1,39-56.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. To Boży plan dla każdego człowieka. Jego spełnienie oglądamy dziś w Maryi, wyniesionej do chwały nieba. Już nastało w Niej „zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego, i władza Jego Pomazańca”, czyli Chrystusa zmartwychwstałego. Maryja już w pełni uczestniczy, z duszą i ciałem, w radości swego Pana i Króla — „Niewiasta obleczona w słońce”, Ta, która doświadczyła uniżenia pod krzyżem, aby dziś stanąć u boku swego Syna królującego na wieki.
O. Michał Mrozek OP, „Oremus” sierpień 2009, s. 69-70
Msze św. odbędą się według porządku niedzielnego. Podczas każdej Mszy św. będzie poświęcenie owoców i ziół. Słowo Boże będzie głosił ks. Jacek Krzemień ze Wspólnoty Chleb Życia.

  13 sierpnia 2015 r.

św. Maksymilian Maria Kolbe Kolor liturgiczny - czerwony
Dzień 14 sierpnia – piątek.
Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika
Czytania mszalne: Joz 24,1-13; Ps 136,1-3.15-18.21-24; 1 Tes 2,1-3; Mt 19,3-12.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Dzisiejszy patron, św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, był przejęty duszpasterską troską o powierzonych mu ludzi. Gruntownie wykształcony (uzyskał doktoraty z filozofii i teologii), spożytkował swoje talenty i wiedzę wydając czasopisma: „Rycerz Niepokalanej” oraz „Mały Dziennik”. Przez kilka lat pracował także na misjach w Japonii. W 1941 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz, gdzie do końca podnosił współwięźniów na duchu i zachęcał do powierzenia się w ręce Niepokalanej. Swoje radykalne oddanie Bogu i Maryi św. Maksymilian przypieczętował, ofiarując życie za skazanego na śmierć współwięźnia.
Bogna Paszkiewicz, „Oremus” sierpień 2009, s. 61
Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
(Mdr 3,1-3)

  12 sierpnia 2015 r.

FOTOGALERIA WAKACYJNA
Gdy idziemy poprzez świat – chwalmy Boga,
W każdym miejscu, w każdy czas – chwalmy Boga!...
(...z piosenki)

Zapraszamy wszystkich do Fotogalerii Wakacyjnej!
Na szlaku wakacyjnych wędrówek śladami kultu Maryjnego ks. Zbigniew Welter MS tym razem odwiedził Pelplin. Ta pomorska miejscowość, której historia od XIII w. związana jest z zakonem cystersów, chlubi się jedną z największych świątyń gotyku ceglanego w Polsce — bazyliką katedralną Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny...

Wy także podzielcie się z nami wrażeniami z podróży wakacyjnych! Przyślijcie zdjęcia ciekawych miejsc, które odwiedziliście – zamieścimy je w naszej fotogalerii!

  9 sierpnia 2015 r.

Rodzina, jakiej chce Bóg.
(Franciszek, papież)

Drodzy Diecezjanie, Siostry i Bracia! Drogie Rodziny! Już dziś pragnę Was z serca zaprosić na nasze wspólne spotkanie rodzin na Górę Chełmską w Koszalinie. Chciałbym przytoczyć piękne słowa, które w roku wiary wypowiedział Papież Franciszek: aby wytrwać razem w radości i smutku, w zdrowiu i chorobie — małżeństwa potrzebują pomocy Jezusa, aby podążać razem z ufnością, aby przyjąć siebie nawzajem każdego dnia, żeby przebaczać sobie każdego dnia!
Pielgrzymka rozpocznie się 15 sierpnia o godz. 9.30 nabożeństwem różańcowym, a o godz. 12.00 odprawiona zostanie uroczysta Eucharystia, którą ofiaruję Bogu prosząc we wszystkich sprawach, które nosicie w swoim sercu, a które często spędzają sen z waszych powiek.
+ Edward Dajczak Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski


  8 sierpnia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 9 sierpnia – XIX Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: 1 Krl 19,4-8; Ps 34,2-9; Ef 4,30-5,2; J 6,51; J 6,41-51.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Chleb materialny nigdy nie zaspokoi duchowego głodu, jaki człowiek nosi w sercu. Szatan kusi nas pragnieniem władzy, pieniędzy i pożądliwościami cielesnymi. Natomiast Jezus daje się nam jako prawdziwy pokarm, który zapewnia życie wieczne.
Kto decyduje się pójść za Jezusem, wchodzi na pewną drogę. Nie jest to droga pozbawiona przeszkód. Są na niej zakręty i czasem bywa nawet bardzo wyboista. Jest to jednak droga, która prowadzi do właściwego celu. Izraelici idący przez pustynię karmieni byli manną, która nie uchroniła ich od śmierci. Chrześcijanie, którzy dają się karmić Ciałem i Krwią Chrystusa, mogą być pewni, że nie umrą na wieki.
Modlę się, Jezu, za tych wszystkich, którzy jeszcze nie uwierzyli w Ciebie. Oby odkryli, że Ty jesteś prawdziwą Drogą, Prawdą i Życiem.

  7 sierpnia 2015 r.

33 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę - przystanek Gniezno
Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni czystego serca«.

W środę, 5 sierpnia, pątnicy 33 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę dotarli do Gniezna — tradycyjnego przystanku w drodze do Częstochowy.

Przypominamy, że grupa pątników z naszej parafii pielgrzymuje w ramach Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w Grupie VIII — białej, łączącej pielgrzymów z dekanatów: Mirosławiec, Trzcianka i Wałcz. Patronką Grupy VIII jest Matka Boża Saletyńska. Przewodnikiem jest ks. Szymon Data MS, pomocnikiem przewodnika — ks. Krzysztof Juszczyk MS. Na Jasną Górę pątnicy dotrą 13 sierpnia.

Módlmy się, aby ci którzy będą wędrować do Matki Bożej, uzyskali jak najwięcej łask dla siebie i wyprosili łaski dla całej Parafii.

  4 sierpnia 2015 r.

Lodovico Carracci, Przemienienie Pańskie (1594-95), Pinacoteca Nazionale di Bologna Kolor liturgiczny - biały
Dzień 6 sierpnia – czwartek
Święto Przemienienia Pańskiego
Czytania mszalne: Dn 7,9-10.13-14; Ps 97,1-2.5-6.9; 2 P 1,16-19; Mt 17,5c; Mk 9,2-10.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Termin „Przemienienie Pańskie” nie jest adekwatny do użytego przez Ewangelistę greckiego słowa metemorfothy, które ma o wiele głębsze znaczenie. Podczas gdy słowo „przemienienie” oznacza zjawisko zewnętrzne, to słowo greckie sięga w istotę zjawiska. Należałoby więc tłumaczyć, że Chrystus okazał się tym, kim jest w swojej naturze i istocie, że jest Synem Bożym.
Jezus wziął ze sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. A z obłoku odezwał się głos: »To jest mój Syn, Wybrany, Jego słuchajcie«. (Łk. 9, 28-35)

  2 sierpnia 2015 r.

Rozpoczął się sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu. Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!
Apel Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości o abstynencję w sierpniu 2015 roku:
Dzisiaj jedną z najważniejszych polskich trosk jest brak trzeźwości. Mówią o tym nie tylko alarmujące dane statystyczne. Przede wszystkim mówią o tym niezliczone ludzkie dramaty, których źródłem jest alkohol. Dlatego w sierpniu, miesiącu rolniczego trudu, maryjnych świąt i patriotycznych rocznic, apelujemy o dobrowolny dar abstynencji.
W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, jest wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.

  1 sierpnia 2015 r.

Wyruszyła 33 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni czystego serca«.

W piątek, 31 lipca, po Mszy św. o godz. 14.00 wyruszyła z naszej parafii 33 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

Grupa pątników z naszej parafii pielgrzymuje w ramach Pieszej Pielgrzymki Koszalińsko-Kołobrzeskiej, w Grupie VIII – białej, łączącej pielgrzymów z dekanatów: Mirosławiec, Trzcianka i Wałcz. Patronką Grupy VIII jest Matka Boża Saletyńska. Przewodnikiem jest ks. Szymon Data MS, pomocnikiem przewodnika – ks. Krzysztof Juszczyk MS. Na Jasną Górę pątnicy dotrą 13 sierpnia.

Módlmy się, aby ci którzy będą wędrować do Matki Bożej, uzyskali jak najwięcej łask dla siebie i wyprosili łaski dla całej Parafii.

  1 sierpnia 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 2 sierpnia – XVIII Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Wj 16,2-4.12-15; Ps 78,3-4bc.23-25.54; Ef 4,17.20-24; Mt 4,4b; J 6,24-35.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Wielu szło za Jezusem tylko dlatego, że mogło najeść się do syta. Ale nie taka ma być nasza wiara. Ona ukierunkowuje nasze życie na cel ostateczny, jakim jest zbawienie i życie wieczne. Aby go osiągnąć, musimy przejść przez różne sytuacje, czasem trudne i skomplikowane.
Ale nie zniechęcajmy się. Jezus tym, którzy pójdą za Nim, obiecuje, że nigdy nie będą głodni i nie będą odczuwali pragnienia. Możemy spotkać, także w naszym otoczeniu, ludzi ubogich materialnie albo żyjących bardzo skromnie, ale szczęśliwych. Możemy też spotkać osoby zamożne, ale żyjące w ciągłym napięciu i stresie. Bo nie od ilości pieniędzy na koncie zależy nasze szczęście na ziemi i zbawienie wieczne.
Panie, modlę się za tych wszystkich, którzy w swoim życiu cierpią. Bez względu na to, czy są oni bogaci, czy ubodzy. Dotknij, Panie, ich serc łaską Twojej miłości.

  1 sierpnia 2015 r.

Rozpoczął się sierpień – miesiąc, który w szczególny sposób zapisał się w dziejach naszego narodu. Kościół zachęca, aby każdy wierzący przeżył go NIE PIJĄC ALKOHOLU!!!

W naszym kościele, na bocznym ołtarzu, jest wyłożona Księga Abstynencka. Postarajmy się wpisać do tej księgi, by przynajmniej na określony czas, powiększało się grono abstynentów w naszej parafii.

  31 lipca 2015 r.

W dniu 1 sierpnia 2015 r. o godz. 17.00 przypada 71. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
Ten bezprzykładny w dziejach Europy czyn zbrojny zjednoczył mieszkańców naszej Stolicy i stał się nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów wymownym przykładem heroizmu i poświęcenia w imię ideałów: Bóg – Honor – Ojczyzna...

Nie zapominajmy w naszych modlitwach o wszystkich, którzy oddali życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.

  29 lipca 2015 r.

Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni czystego serca«.

W piątek, 31 lipca, wyrusza z naszej parafii 33 Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę:
 • o godz. 14.00 Msza św. rozpoczynająca pielgrzymkę,
 • ok. godz. 16.00 pątnicy wyruszają na pielgrzymi szlak.
Pamiętajmy o pątnikach i wspierajmy modlitwą ich pielgrzymi trud.
Przypominamy, że w Księgarni La Salette trwają jeszcze zapisy do udziału w tej pielgrzymce — zarówno do grupy VIII (pieszej), jak i grupy „złotej”.


  27 lipca 2015 r.  

Poświęcenie chleba ofiarowanego przez trzcianeckich piekarzy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym [,...]. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc, i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
(J 6,11-13)

W XVII Niedzielę Zwykłą, 26 lipca, w związku z obchodzonym wspomnieniem św. Anny, matki Najśw. Maryi Panny, czczonej również jako patronki piekarzy i młynarzy, oraz przypominanego podczas czytań Liturgii Słowa przypadających na tą Niedzielę cudu rozmnorzenia chleba, podczas Mszy w. o godz. 8.00 ks. Edward Woźniak MS, dokonał poswięcenia pieczywa ofiarowanego przez trzcianeckich piekarzy.

  25 lipca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 26 lipca – XVII Niedziela zwykła.
Wspomnienie św. Anny — matki Maryi, patronki m.in. piekarzy.
Czytania mszalne: 2 Krl 4,42-44; Ps 145,10-11.15-18; Ef 4,1-6; Łk 7,16; J 6,1-15.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Syn Boży w cudowny sposób nakarmił wielką rzeszę ludzi pięcioma chlebami i dwiema rybami. Udowodnił w ten sposób swoje Boskie pochodzenie. Cud ten ma jeden ważny dla nas wymiar. Pokazuje, że Bóg troszczy się o człowieka i nie pozostawia go na łaskę losu.
Każdy z nas może poczuć się jednym z tych, którzy wówczas przyszli, aby słuchać nauczania Jezusa. Jedynym warunkiem, aby włączyć się w tę wspólnotę, jest pragnienie podążania za Zbawicielem i zaufanie mu. Ludzi ci byli tak pociągnięci nauczaniem Mistrza z Nazaretu, że zapomnieli o zabezpieczeniu materialnym. Dajmy się porwać duchowi Ewangelii, a Bóg troszczyć się będzie o nasze materialne potrzeby.
Panie, oto wychodzę w drogę, aby podążając za Tobą, wsłuchiwać się w Twoje słowo. Powierzam Ci moje życie i to wszystko, co na tej drodze mnie spotka.

  25 lipca 2015 r.

Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni czystego serca«.

W Niedzielę, 26 lipca, po Mszach św. będzie można wesprzeć ofiarą składaną do puszek pielgrzymów 33 Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Można będzie również powierzyć swoje intencje, w których pątnicy będą się modlili podczas swej wędrówki do Częstochowy. Spotkanie organizacyjne odbędzie się o godz. 17.00.


  24 lipca 2015 r.  

Renowacja kościoła św. Jana Chrzciciela - prezbiterium
Gorliwość o dom Twój mnie pożera.
(Ps 69,10)

Przygotowujemy się do 100 rocznicy poświęcenia naszego kościoła. Trwa remont świątyni — obecnie są prowadzone prace renowacyjne ołtarza głównego i polichromii na ścianach prezbiterium. Odsłania się pierwotne warstwy malarskie, a następnie konserwatorzy przystąpią do ich rekonstrukcji. Jednocześnie w pracowni konserwatorskiej trwają prace przy odnowieniu zdemontowanych rzeźb z ołtarza głównego.
Część kosztów renowacji jest dotowana ze środków budżetowych Wojewody Wielkopolskiego, w dyspozycji Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozostałe koszty musi pokryć parafia. W najbliższą Niedzielę, 2 sierpnia, po Mszach św. przed kościołem będą zbierane ofiary do puszek przeznaczone na ten cel.

  21 lipca 2015 r.

Jusepe de Ribera, Św. Krzysztof
W dniu 25 lipca Kościół obchodzi liturgiczne Wspomnienie Św. Krzysztofa, męczennika. Jest on jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, jednak najczęściej wspominamy go jako patrona kierowców i podróżujących.
W sobotę, 25 lipca, z okazji liturgicznego Wspomnienia Św. Krzysztofa, zapraszamy wszystkich na godz. 14.00 do Stradunia na okolicznościową Mszę św. z poświęceniem pojazdów. Po Mszy św. Rada Sołecka zaprasza na tradycyjny festyn — piknik rodzinny.

  19 lipca 2015 r.

W sierpniu br. nasza parafia wspólnie z parafią Świętej Rodziny w Pile będzie zaangażowana w przyjęcie i zorganizowanie pobytu w Polsce grupy 25 polskich dzieci z miejscowości Mościszki na Wileńszczyźnie (Rejon wileński, Gmina Ławaryszki).
Osoby, które pragną wspomóc finansowo organizację pobytu tych dzieci w Polsce, mogą do końca lipca br. wpłacić dowolną kwotę na konto parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance – nr konta 49 8951 0009 5500 1371 2000 0010 z dopiskiem „Litwa”, lub wrzucić ofiarę na ten cel do puszki w Bibliotece Parafialnej.

  18 lipca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 19 lipca – XVI Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Jr 23,1-6; Ps 23,1-6; Ef 2,13-18; J 10,27; Mk 6,30-34.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Widok ludzi, którzy przyszli, aby słuchać Mistrza, zmienia początkowe „plany wypoczynkowe” i Jezus zaczyna ich nauczać. Ta scena powinna budzić w nas nadzieję. Możemy zawsze przychodzić do Chrystusa, „i w porę, i nie w porę”.
Ważne jest, aby w nas było pragnienie słuchania Pana. Syn Boży po to przyszedł na świat, aby dać odpowiedź na dręczące nas pytania i przynieść ulgę naszym duchowym i fizycznym bolączkom. Boski Mistrz posyła swoich uczniów, aby odpoczęli. Potrzebujemy równowagi w naszym życiu. Czas odpoczynku jest potrzebny, aby móc efektywniej służyć dziełu ewangelizacji. Niech ta zachęta Jezusa będzie rachunkiem sumienia dla wszystkich pracoholików.
Panie, oto przychodzę do Ciebie pełen trosk wynikających z moich licznych obowiązków. Powierzam Ci je i liczę, że pozwolisz mi także nieco wypocząć.

  17 lipca 2015 r.

Informujemy, że...

...w związku z remontem naszego kościoła czwartkowe adoracje Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, wcześniej mające miejsce w kościele po południu, wyjątkowo przez wakacje będą się odbywały w oratorium Domu Parafialnego od około godz. 18.40 (po zakończeniu wieczornej Mszy św.) do godz. 20.00.

  13 lipca 2015 r.

Informujemy, że...

...ze względu na remont naszego kościoła Msze św. w dni powszednie odbywają się w oratorium w Domu Parafialnym.

  11 lipca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 12 lipca – XV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Am 7,12-15; Ps 85,9-14; Ef 1,3-14; Ef 1,17-18; Mk 6,7-13.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Jezus ceni prostotę w życiu i zachowaniu uczniów. Gdy rozesłał ich w świat, aby głosili Ewangelię, nakazał im, aby nie brali z sobą nadmiaru rzeczy. Gromadząc dobra materialne, bardzo łatwo ulegamy pokusom zachłanności lub łakomstwa.
Przestajemy być wolni, gdy dobra materialne biorą nad nami górę. Człowiek duchowo wolny nie uwarunkowuje swojego zachowania ani od okoliczności, ani od osób. Gdy ktoś nie akceptuje nas z powodu Ewangelii, którą wyznajemy, nie zatrzymujmy się na tym i nie blokujmy się na ludzi. Róbmy to, do czego czujemy się powołani. Uczniowie strząsają pył z nóg i idą dalej, głosząc Dobrą Nowinę i wypędzając złe duchy.
Jezu, Ty, który wyzwalasz nas z mocy ciemności i prowadzisz ku wolności dzieci Bożych, dodaj mi odwagi, abym nie zniechęcał się wobec trudności, jakie mogę napotkać w wyznawaniu Ciebie.

  10 lipca 2015 r.  

Św. Jan Chrzciciel
Podziękowanie dla sponsorów
Rodzinnego Parafialnego Festynu w Trzciance

Jako proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance pragnę złożyć serdeczne podziękowania wszystkim sponsorom i darczyńcom za ofiarowaną pomoc i życzliwość w przygotowaniu Rodzinnego Parafialnego Festynu, który odbył się 28 czerwca 2015 roku. Szczególnie pragnę tu wymienić następujące osoby i firmy:
 • władze miasta Trzcianka z Panem Burmistrzem Krzysztofem Czarneckim,
 • Trzcianecki Dom Kultury,
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Państwo Zakrzewscy — firma ZOBAL,
 • Piekarnia ROGALIK — Jan Dudek,
 • Zakłady Rzeźnicko-Wędliniarskie — Zbigniew Paszko,
 • Restauracja ZŁOTY RÓG — Danuta Czupak,
 • Restauracja ZŁOTA KACZKA — Monika Wiewiórka.
Chciałbym złożyć serdeczne Bóg zapłać za poniesiony trud oraz troskę o to, aby nasza świątynia na nowo zalśniła swym pięknem, stając się duchowym prezentem dla obecnego i następnych pokoleń parafian. Pragnę zarazem wyrazić nadzieję na dalszą dobrą i owocną współpracę na rzecz naszej parafii. Z serca wszystkim błogosławię
ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz parafii

  7 lipca 2015 r.

Tegoroczne przesłanie pielgrzymki: »Błogosławieni czystego serca«.

Trwają zapisy do udziału w 33 Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, zarówno do Grupy VIII (pieszej) jak i Złotej Grupy. W ciągu tygodnia zapisy na pielgrzymkę i do Złotej Grupy są w Księgarni La Salette, tam również można składać swoje intencje modlitewne.  5 lipca 2015 r.

PRZYPOMINAMY!!!

Od dzisiejszej Niedzieli przechodzimy na wakacyjny porządek Mszy św. Przez całe wakacje w Niedziele nie będzie Mszy św. o godz. 16.00. Pozostałe Msze św. będą odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach.
Również przez cały okres wakacji Kancelaria Parafialna będzie czynna od wtorku do piątku w godz. 16.00–17.30.

  4 lipca 2015 r.

kościół parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzień 5 lipca – XIV Niedziela zwykła.
Czytania mszalne: Ez 2,2-5; Ps 123,1-4; 2 Kor 12,7-10; Łk 4,18; Mk 6,1-6.

Zatrzymaj się! Pomyśl!!!
Trudno było uwierzyć mieszkańcom rodzinnego miasta Jezusa, że człowiek, którego znali od dzieciństwa, może być oczekiwanym Mesjaszem. Bóg może posługiwać się ludźmi z naszego najbliższego otoczenia, aby przez nich przekazywać swoją wolę.
Mąż lub żona, dziecko, członek mojej wspólnoty — może właśnie te osoby mają być dla mnie przewodnikami w drodze do Boga? Nie trzeba wcale jechać do odległych sanktuariów albo spotykać sławnych kaznodziejów, aby doświadczyć działania Bożej opatrzności i usłyszeć wolę Boga. Może właśnie poprzez Twoich najbliższych i w miejscach, które codziennie mijasz, mówi do Ciebie Bóg?
Panie, Ty przechodzisz tak często obok mnie i stawiasz na mojej drodze różne osoby. Otwórz moje ucho, abym usłyszał Twój głos i uwierzył, że to Ty właśnie do mnie mówisz.

  3 lipca 2015 r.

100-lecie kościoła św. Jana Chrzciciela w Trzciance
100-lecie kościoła św. Jana Chrzciciela w Trzciance

Informujemy, że...
...w ubiegłym tygodniu zostały rozpoczęte prace konserwatorskie w prezbiterium naszego kościoła polegające na:
 • odsłonięciu polichromii spod warstw przemalowań powstałych na przestrzeni lat,
 • usunięciu powstałych zniszczeń i uzupełnieniu ubytków,
 • retuszu i rekonstrukcji polichromii.
Równocześnie rozpoczął się pierwszy etap prac konserwatorskich przy zwieńczeniu ołtarza głównego zawierającego glorię promienistą, ornamenty, obraz Matki Bożej Ostrobramskiej i cztery figury aniołów.

  2 lipca 2015 r.

Dziękuję firmie elektrycznej El-Bog, składając wyrazy wdzięczności panu Markowi Bogrycewiczowi, za przerobienie instalacji elektrycznej w całym kościele.
ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii

  1 lipca 2015 r.

W imieniu własnym i całej wspólnoty Misjonarzy Matki Bożej z La Salette w Trzciance wyrażam ogromną wdzięczność
Władzom miasta, Radzie Parafialnej, Dobrodziejom, Artystom i wszystkim Parafianom za otwarte serce i pomoc w zorganizowaniu XV Festynu Parafialnego.
Niech Bóg Wam błogosławi w dalszym życiu
i w czynieniu dobra dla innych ludzi.

ks. Wawrzyniec Skraba MS
proboszcz parafii
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR

Dożynki Gminne 2015

Pielgrzymka do Świątyni Opatrzności 2015

Renowacja kościoła pw. św. Jana Chrzciciela

Pomaluj kościół

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Akcja GORACA KREW

Komunikat policji dla seniorow
hosting
consultation