FOTOGALERIA 2018-011
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 17 marca 2018 r.

Bierzmowanie w naszej parafii:
sakramentu młodzieży udzielił ks. bp Krzysztof Zadarko,
biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Spocznij na nas Duchu Pana, Duchu mądrości i rozumu,
Duchu poznania i bojaźni Bożej, Duchu miłości i mocy.
(... z pieśni)
W sobotę, 17 marca, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 12.00 ks. biskup Krzysztof Zadarko, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej, udzielił naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS wraz z księżmi katechetami, Księdzem Dziekanem i kapłanami naszego dekanatu.
Opiekunami wszystkich przystępujących do sakramentu byli ks. Mariusz Domaradzki MS i br. Marek Pis MS.
Zgodnie z tradycją przypominamy, że...
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. [...] Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. [...] Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.
Liturgia sakramentu rozpoczyna się od odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyznania wiary przez bierzmowanych. W ten sposób widać wyraźnie, że bierzmowanie jest dalszym ciągiem chrztu. [...] Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi. Jest to gest, który od czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha. Biskup modli się o Jego wylanie: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Następuje istotny obrzęd sakramentu. [...] Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego (łac. – Accipe signaculum doni Spiritus Sancti).
(oprac. na podst. KKK Część II Dział 2. Artykuł 2.)
Módlmy się wszyscy w intencji młodych ludzi
Na których spłynęła moc Ducha Św.
Aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów
Amen
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation