FOTOGALERIA 2018-015
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 29 marca 2018 r.

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek:
Msza św. z Wieczerzy Pańskiej.

fot. br. Marek Pis MS
tekst oprac. Redakcja

Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:
To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! [...]
(1Kor 11,23-25)
W Wielki Czwartek, o godz. 19.00, Liturgią z Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy przeżywanie Triduum Paschalnego.
Wielki Czwartek to Dzień Kapłanów – szafarzy Najświętszego Sakramentu i Słowa Bożego...
Objawiłem imię Twoje ludziom, których Mi dałeś ze świata. [...] Ja im przekazałem Twoje słowo, a świat ich znienawidził za to, że nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. [...] Uświęć ich w prawdzie. [...] Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem...
(J 17, 6.14.17-18)
Liturgia Słowa
Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla uczczenia Pana. Po wszystkie pokolenia – na zawsze w tym dniu świętować będziecie.
(Wj 12,14)
Obrzęd umycia nóg
Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem.
(J 13, 14-15)
Liturgia Eucharystii
Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł:
To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę! [...]
(1Kor 11,23-25)
Przeniesienie Najśw. Sakramentu do Ołtarza Adoracji (tzw. Ciemnicy)
[Jezus] rzekł do nich: «Smutna jest moja dusza aż do śmierci; zostańcie tu i czuwajcie ze Mną!» I odszedłszy nieco dalej, upadł na twarz i modlił się [...]. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Rzekł więc do Piotra: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe».
(Mt 26,38-39.40-41)

Adoracja Najśw. Sakramentu w tzw. Ciemnicy trwała do godz. 24.00.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation