FOTOGALERIA 2018-019
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 8 kwietnia 2018 r.

Druga Niedziela Wielkanocna — Święto Miłosierdzia Bożego:
Msza św. z poświęceniem kopii obrazu „Jezu ufam Tobie”
i koronka do Bożego Miłosierdzia.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Nasze plany i nadzieje coś niweczy raz po raz
Tylko Boże miłosierdzie nie zawodzi nigdy nas.
(... z pieśni „Jezu, ufam Tobie!” /słowa: ks. Wacław Kurowski/)
W dniu 8 kwietnia, w Drugą Niedzielę Wielkanocną, wraz z całym Kościołem przeżywaliśmy Święto Miłosierdzia Bożego.
[...] Chcę dokonać uroczystego aktu zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tu zostało ogłoszone przez pośrednictwo św. Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców Ziemi i napełniało ich serca nadzieją. [...] W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! Bądźcie świadkami miłosierdzia!
Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom Ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bole-snej męki i zmartwychwstania Twego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata! Amen.
... z homilii Jana Pawła II wygłoszonej w dniu 17 sierpnia 2002 r.
w Bazylice Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
W naszym kościele podczas uroczystej Sumy ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS dokonał poświęcenia kopii łaskami słynącego obrazu „Jezu ufam Tobie” z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Obraz „Jezu ufam Tobie” namalowany w 1944 r. przez Adolfa Hyłę według wskazówek św. Faustyny zawartych w jej „Dzienniczku”, jest obecnie najbardziej znanym na świecie wizerunkiem Jezusa Miłosiernego. Słynący łaskami oryginał znajduje się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
O godz. 15.00 nasza społeczność parafialna zgromadziła się w świątyni, by w uroczystym nabożeństwie modlić się koronką do Bożego Miłosierdzia. Była to jedna z form naszej odpowiedzi na zaproszenie Jezusa do czynienia przez nas miłosierdzia — przebaczenia, miłości i braterskiej solidarności wobec tych wszystkich, z którymi żyjemy na co dzień.
Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo umiłowanego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation