FOTOGALERIA 2018-020
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 15 kwietnia 2018 r.

Trzecia Niedziela Wielkanocna — ewangelizacja uliczna:
kolejne spotkanie poprowadzone przez wspólnotę neokatechumenalną.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

[Pan] rzekł swoim sługom: «Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie».
(Mt 22,8-9)
W dniu 15 kwietnia, w Trzecią Niedzielę Wielkanocną, odbyło się w Trzciance kolejne spotkanie ewangelizacyjne prowadzone przez wspólnotę neokatechumenalną. Na placu przy ul. Kościuszki uczestnicy drogi neokatechumenalnej słowem, osobistym świadectwem, pieśnią i tańcem wskazywali nam drogę do pogłębienia naszej wiary oraz poznawania radości z obcowania z Jezusem we wspólnocie.
Przypominamy, że spotkania ewangelizacyjne będą się odbywać w każdą Niedzielę do 6 maja włącznie.
Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli.
Mt 13,16-17
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation