FOTOGALERIA 2018-027
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 26 maja 2018 r.

Uroczyste Obchody Powiatowego Dnia Strażaka 2018:
Msza św. w intencji strażaków w naszym kościele
pw. św. Jana Chrzciciela.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Bogu na chwałę, ludziom na pożytek.
(dewiza Służb Ratowniczych)
W sobotę, 26 maja, odbyły się w Trzciance obchody Powiatowego Dnia Strażaka. Obchody rozpoczęły się uroczystym przemarszem pododziałów i pocztów sztandarowych do naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela.
Tu o godz. 12.00 ks. Wawrzyniec Skraba MS — proboszcz naszej parafii, oraz ks. kan. Symplicjusz Nowak — powiatowy kapelan strażaków, celebrowali uroczystą Mszę św. w intencji wszystkich funkcjonariuszy, druhów i pracowników straży pożarnej.
Boże, który obdarzyłeś wiecznym szczęściem świętego Floriana za odważne aż do męczeńskiej śmierci wyznawanie wiary, spraw prosimy, aby strażacy, których jest patronem, zachęceni jego przykładem zawsze i wszędzie spiesząc bliźnim z pomocą mężnie wyznawali wiarę katolicką, postępowali według jej zasad oraz rozpalali w sobie, a swoim przykładem w innych, ogień Bożej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
(Antyfona)
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation