FOTOGALERIA 2018-028
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 27 maja 2018 r.

Prymicje w naszej parafii:
powitanie i uroczysta Msza św. neoprezbitera Wojciecha Muli SChr
w naszym kościele.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)
W Niedzielę 27 maja, w Uroczystość Najświętszej Trójcy, przeżywaliśmy w naszej parafii prymicje ks. Wojciecha Muli SChr.
O godz. 12.30 ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii, powitał neoprezbitera na stopniach świątyni. Uroczysty korowód wszedł do kościoła, gdzie neoprezbitera powitali przedstawiciele parafii. Następnie dziękowali za nowego kapłana i wspólnie z nim „prosili Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10, 2”.
Wszyscy otoczmy neoprezbitera naszą modlitwą i prośmy dobrego Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Prosimy Cię Boże, aby przez posługiwanie ks. Wojciecha i przez jego przykład zachowała się wiara katolicka, aby zapaliła się nowym światłem, zajaśniała w miłości czynnej i obudziła serca młodych otwierając je na głos Twego powołania. Amen
Nasz parafianin neoprezbiter Wojciech Mula SChr odprawił w naszym kościele parafialnym swoją pierwszą Mszę św. połączoną z błogosławieństwem prymicyjnym.
Pan przysiągł i żal Mu nie będzie: «Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka». (Ps 110,4)
Kapłan zawsze i niezmiennie znajduje źródło swej tożsamości w Chrystusie — Kapłanie. To nie świat potwierdza jego status wedle swych potrzeb i roli, jaką on odgrywa w społeczeństwie. Kapłan jest naznaczony pieczęcią Kapłaństwa Chrystusowego, by uczestniczyć w Jego charakterze jedynego Pośrednika i Odkupiciela.
Stąd też na tym sakramentalnym gruncie otwiera się dla kapłana wielka „przestrzeń” posługi wobec dusz dla zbawienia ich w Chrystusie i Kościele: służby, która winna być bez reszty pobudzona miłością dusz ludzkich na wzór Chrystusa, który oddaje dla nich życie.
św. Jan Paweł II
(... z Listu do kapłanów na Wielki Czwartek 1986)
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation