FOTOGALERIA 2018-034
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 4 czerwca 2018 r.

XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej:
„Konstytucja 3 Maja i jej dokument” — spotkanie z p. Wojciechem Kochle-
wskim, członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie,
historykiem-pasjonatem.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Spośród słów używanych nieczęsto,
tłumnie dzisiaj na place wybiegło
słowo piękne, jak honor i męstwo,
słowo, które brzmi — niepodległość.
(Marcin Wolski „Niepodległość”)
Trwa XXXV Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Tegoroczny Tydzień Kultury odbywa się pod hasłem: 100-lecie Odzyskania Niepodległości. Szczegółowy program XXXV TKCh jest umieszczony na plakatach i naszej stronie internetowej:
✰ ✰ ✰
W środę, 4 czerwca, w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance odbyło się spotkanie z p. Wojciechem Kochlewskim, członkiem Towarzystwa Bibliofilów Polskich w Warszawie i historykiem-pasjonatem, zatytułowane „Konstytucja 3 Maja i jej dokument”.
W sali ekspozycyjnej biblioteki zaprezentowano wystawę, na której przede wszystkim mogliśmy zobaczyć oryginał pierwodruku Ustawy Rządowej z 5 maja 1791 r. opatrzony suchą pieczęcią i podpisem Adama Skulskiego — sekretarza ziemskiego i grodzkiego warszawskiego. Jako jeden z zaledwie czterech istniejących, uwierzytelnionych w ten sposób pierwodruków, stanowi bezcenną pamiątkę narodową.
Egzemplarz pochodzi ze zbiorów bibliofilskich Wojciecha Kochlewskiego, który ze swadą i głęboką znajomością zagadnienia, niezwykle barwnie opowiedział o Konstytucji 3 Maja, przede wszystkim o jej uchwaleniu, sposobie publikacji i znaczeniu w dziejach Polski.
Na wystawie mogliśmy także oglądać faksymile i fotokopie innych dokumentów prezentujących Konstytucję 3 Maja, a także związanych z nią druków ulotnych i pozycji bibliofilskich — również pochodzących ze zbiorów p. Wojciecha i przez niego omówionych. Także Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Parafialna zaprezentowały znajdujące się w ich zbiorach pozycje książkowe poświęcone Kostytucji 3 Maja i czasom w których zaistniała.
Wojciech Kochlewski — znany bibliofil, historyk-pasjonat szczególnie interesujący się okresem Sejmu Czteroletniego i Konstytucją 3 Maja, w okresie PRL-u aktywny działacz-opozycjonista. Swoją pasję historyczną prezentuje na stronie internetowej www.konstytucja3maja.info
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation