FOTOGALERIA 2018-045
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 24 czerwca 2018 r.

Prymicyjna Msza św. neoprezbitera Marcina Madeja MS,
który rozpoczyna posługę duszpasterską w naszej parafii.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Tyś Kapłanem na wieki na wzór Melchizedeka.
(Ps 110,4)
W Niedzielę 24 czerwca, w Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, przeżywaliśmy prymicje neoprezbitera Marcina Madeja MS, który rozpoczyna posługę duszpasterską w naszej parafii.
O godz. 9.30 ks. Marcin Madej MS odprawił swoją pierwszą Mszę św. w naszym kościele parafialnym. Neoprezbitera powitali przedstawiciele parafii, m.in. delegacje młodzieży i ministrantów, a także ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS. Po zakończeniu Eucharystii ks. Marcin udzielił okolicznościowego błogosławieństwa prymicyjnego.
Wszyscy otoczmy neoprezbitera naszą modlitwą i prośmy dobrego Boga o nowe powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii.
Prosimy Cię Boże, aby przez posługiwanie ks. Marcina i przez jego przykład zachowała się wiara katolicka, aby zapaliła się nowym światłem, zajaśniała w miłości czynnej i obudziła serca młodych otwierając je na głos Twego powołania.
Maryjo, Matko Jezusa, Piękna Pani z La Salette, otocz swoją opieką tego, który posłuchał wezwania i podjął trud głoszenia Twego Orędzia. Wspieraj go w pracy duszpasterskiej, by swą cierpliwością, stanowczą łagodnością i wytrwałością prowadził wszystkich do Chrystusa. Amen.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation