FOTOGALERIA 2018-047
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 30 czerwca 2018 r.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Nadnoteckie Bel Canto:
koncert w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance —
Misterium „Deesis”.

fot. dzięki uprzejmości UM Trzcianka (aut. Henryk Król)
tekst oprac. Redakcja

Śpiew jest odpoczynkiem dla duszy i początkiem pokoju.
Przygotowuje ludzi do miłości, łączy odstępców, godzi wrogów.
(św. Bazyli Wielki)
W sobotę, 30 czerwca, w pięknie odrestaurowanym wnętrzu naszego kościoła pw. św. Jana Chrzciciela zabrzmiał wspaniały koncert Misterium „Deesis”. Odbył się on w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Nadnoteckie Bel Canto, którego organizatorem jest maestro Tomasz Zagórski. Patronat nad koncertem sprawował burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki.
Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Nadnoteckie Bel Canto jest kontynuacją poprzedniego projektu maestro Zagórskiego. Będzie to przede wszystkim „festiwal śpiewu” i podobnie jak dotychczas, będzie odbywał się w cudownych wnętrzach kościołów regionu nadnoteckiego.
[...] na tym festiwalu wystąpią młodzi artyści, którzy noszą w sobie finezję i piękno. Dla nich występ na festiwalu to z jednej strony wielkie przeżycie, a z drugiej posmak młodzieńczej, artystycznej przygody. Popis na tego rodzaju festiwalach daje młodym artystom bardzo dużo. Uczy kultury, obycia estradowego (albo scenicznego), zaspokaja ich tęsknoty do bycia zauważonym, daje poczucie dobrego startu w życie artystyczne. Poza tym, i to chyba jest najważniejsze, daje przeświadczenie, że nie są sami w trakcie trwania ich edukacji muzycznej.
Szanowni Państwo! Ten festiwal jest dla Państwa i dla Nich. Dzięki Państwa życzliwym reakcjom łatwiej im torować sobie drogę. Tak było w przypadku wielu młodych artystów: Adama Kutnego, Dominika Żmijewskiego, Jarosława Kwaśniewskiego, Marii Domżał, Marii Rozynek, Marzeny Frankowskiej.
Mój nowy festiwal współtworzę z czterema ośrodkami kultury w Trzciance, Czarnkowie, Lubaszu i Wieleniu. Od 2019 roku do Nadnoteckiego Bel Canto dołączy Chodzież.
Zapraszam wszystkich do pięknych zabytkowych kościołów w regionie nadnoteckim. Życzę Państwu nowych doznań, które niekoniecznie będą li tylko przelotnymi wzruszeniami, aLe impresjami i przeżyciami, które w normalnych warunkach bez muzyki — byłyby niewyobrażalne.
(... ze wstępu do programu Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Nadnoteckie Bel Canto)
Trzcianecki koncert rozpoczął gość specjalny — znakomity polski bas-baryton Jarosław Bręk, który z towarzyszeniem Krzysztofa Leśniewicza (organy) wykonał arię „Libera me” z „Requiem” Gabriela Fauré oraz pieśń Stanisława Moniuszki „O władco świata”.
Następnie rozbrzmiało Misterium „Deesis” — Wschód i Zachód w jednej godzinie, z udziałem zespołów Castellum cantans, Partes i Cantus solemnis. Wyraz deesis w tytule misterium pochodzi z jęz. greckiego i oznacza błaganie, prośbę. Jest to także określenie motywu we wschodniej ikonografii chrześcijańskiej, który polega na zobrazowaniu błagań zanoszonych do Boga za pośrednictwem Matki Bożej i św. Jana Chrzciciela.
Misterium „Deesis” to...
[...] spotkanie muzyki i ducha ze zwykle niedostrzeganym mostem łączącym wiernych wschodu i zachodu w pokutnej kontemplacji w drodze ku nadchodzącemu Zmartwychwstaniu. Misterium ukazuje dwie tradycje śpiewu liturgicznego — te same teksty biblijne śpiewane w interpretacji Kościoła Rzymskiego i Kościoła Prawosławnego.
Na muzyczną opowieść złożą się dźwięki chorału gregoriańskiego, prawosławnych śpiewów cerkiewnych i wielogłosu tradycji zachodniej. Utwory połączy refleksyjne słowo starochrześcijańskich tekstów wielkopostnych, a wszystkie muzyczne szlaki spotkają się w jednym wielkim finale, w czasie którego zgodnie współbrzmieć będzie gregoriańskie Hagios o Theos, prawosławne Swiatyj Boże i polskie Święty Boże.
(... z programu Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Nadnoteckie Bel Canto)
Słuchacze zebrani w naszej świątyni doznali niezwykłych wzruszeń. Jak powiedział sam maestro Tomasz Zagórski, wokalny kunszt wykonawców przeniósł nas w inne światy. Myślę, że stało się tak, jakby na czas koncertu Bóg uchylił nam na chwilę wrota raju... I nie jest to tylko pusty frazes!
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation