FOTOGALERIA 2018-056
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, sierpień-wrzesień 2018 r.

Renowacja ołtarza Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele:
mensa ołtarzowa i prace wykończeniowe.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
(Ps 150,1)
W sobotę, 8 września, dobiegł końca trzeci etap kompleksowej renowacji ołtarza Matki Bożej Różańcowej, znajdującego się w lewej nawie bocznej naszego kościoła.
Pani Anna Cybulska-Wojczyszyn i jej pracownicy z Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ART-FRESK zakończyli prace przy odnawianiu mensy ołtarzowej. Polegały one na zdjęciu starej farby, przygotowaniu gruntu i podkładów oraz nałożeniu polichromii oraz złoceń. Na koniec zamontowano poddane konserwacji elementy ozdobne.
Jaśniejący po renowacji polichromią i złoceniami ołtarz zostanie poświęcony podczas Odpustu Saletyńskiego w środę 19 września. Ceremonii poświęcenia dokona ks. bp Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.
Przypominamy, że obecne prace są kolejnym etapem renowacji wnętrza naszego kościoła, związanej ze 100-leciem jego istnienia. Każdy może dopomóc w sfinansowaniu tego wielkiego dzieła na chwałę Boga i dla przyszłych pokoleń!
Dziękujemy za składane ofiary na ten cel.
Kunszt fachowców i efekty ich pracy zarejestrował nasz niezawodny fotoreporter ks. Zbigniew Welter MS...
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation