FOTOGALERIA 2018-059
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 września 2018 r.

172 rocznica Objawienia Matki Bożej na La Salette:
Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej w naszej parafii:
Suma Odpustowa, poświęcenie odrestaurowanego ołtarza
i procesja z figurą Płaczącej Madonny ulicami miasta.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Matko Boża Saletyńska, Pojednawczyni Grzeszników,
módl się nieustannie za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Antyfona
W środę, 19 września, przypadała 172 rocznica Objawienia Matki Bożej na La Salette. W tym dniu w naszej parafii obchodziliśmy Odpust ku czci Matki Bożej Saletyńskiej.
Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 18.00 Sumą Odpustową, której przewodniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Wraz z nim Eucharystię koncelebrowali ks. Wawrzyniec Skraba MS — proboszcz naszej parafii, a także trzcianeccy saletyni oraz księża goście, na czele z ks. Sławomirem Forcem, dziekanem Dekanatu Trzcianka. Słowo Boże wygłosił Ks. Biskup. O muzyczną oprawę liturgii zadbał Chór Pasjonata pod dyr. Bartosza Śliwińskiego.
Przed rozpoczęciem Eucharystii członkowie Apostolstwa Rodziny Saletyńskiej poprowadzili czuwanie modlitewne.
Na zakończenie Sumy Odpustowej ks. bp Krzysztof Włodarczyk poświęcił pochodzący z XVIII wieku ołtarz Matki Bożej Różańcowej, znajdujący się w bocznej nawie naszego kościoła, który został w tym roku poddany kompleksowej renowacji.
Matko Boża Saletyńska Zasmucona Pani,
wszyscy dzisiaj Cię prosimy zostań razem z nami.
Przez ciernie prowadź nasz naród znękany
i wskaż nam drogę do niebios bramy.
Bądź z nami zawsze w trudach i znoju,
przynieś nam z sobą łaskę pokoju.
(... z pieśni)
Po zakończeniu Mszy św. ulicami miasta wyruszyła procesja z figurą Płaczącej Madonny niesioną przez Służbę Liturgiczną Ołtarza Starszych, w asyście harcerek i harcerzy ZHR. W procesji, obok Ks. Biskupa, duszpasterzy, sióstr zakonnych i pocztów sztandarowych, uczestniczyli również liczni mieszkańcy Trzcianki.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation