FOTOGALERIA 2018-060
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 23 września 2018 r.

Gość naszej parafii — s. Tatiana ABMV z Oziernoje w Kazachstanie:
opowieść o Polakach żyjących w Kazachstanie oraz o działających tam
siostrach Służebniczkach Wielkopolskich.

fot. nr 2 Adam Mikulski, pozostałe – www.facebook.com/Oziornoje/ →
tekst: aut. Edwin Klessa, oprac. Redakcja

Matko Boża, Maryjo Królowo Pokoju, módl się za nami.
(Antyfona)
W dniach 21 i 22 września (sobota i niedziela) na zaproszenie ks. Proboszcza w naszej parafii gościliśmy s. Tatianę ABMV z Oziernoje w Kazachstanie. Siostra Tatiana ABMV na wszystkich Mszach św. mówiła o losie Polaków zesłanych przez Stalina w 1936 r. z Kresów południowo-wschodnich (dzisiejsza Ukraina) w kazachstańskie stepy oraz o pracy sióstr i księży wśród żyjącej tam Polonii.
S. Tatiana ABMV jest wnuczką polskich zesłańców i mieszka w Oziernoje, w północnej części Kazachstanu, gdzie znajduje się największe skupisko ludności polskiego pochodzenia. Wiedziona przykładem życia i pracy polskich sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej (Służebniczek Wielkopolskich) wstąpiła do tego Zgromadzenia i powołanie realizuje wśród swoich rodaków. Siostra prowadzi ochronkę dla dzieci oraz pomaga miejscowemu księdzu w duszpasterstwie.
Pierwszy kontakt z s. Tatianą ABMV nawiązała ośmioosobowa grupa z Biblioteki Parafialnej, która w lipcu br. w trzytygodniowej wędrówce po Kazachstanie i Kirgistanie miała również w programie odwiedzanie środowisk polskich zesłańców w Oziernoje, Kellerowce i Karagandzie.
Biblioteka Parafialna była także organizatorem przyjazdu i pobytu s. Tatiany ABMV w naszej parafii. Dzięki hojności parafian zebrano kwotę 8.082,00 zł z przeznaczeniem na dzieła misyjne prowadzone przez siostry w Oziernoje.
Wioska Oziernoje zamieszkała jest głównie przez potomków polskich zesłańców. Znajduje się w niej Narodowe Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju. Od 1996 roku w kościele trwa nieprzerwanie całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W lipcu 2013 przekazano do niego Ołtarz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Kazachstanu”.
Oziernoje zasłynęło wydarzeniem z 1941 r., gdy podczas wielkiego głodu, w pobliżu wioski pojawiło się okresowe jezioro z wielką ilością ryb, które uratowały ludzi od głodowej śmierci. Film DVD „Jezioro” na temat tego wydarzenia można wypożyczyć w Bibliotece Parafialnej w Trzciance.
Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotomigawki z Oziernoje:
  • fot. 1. Tablica informacyjna przy wjeździe do miejscowości.
  • fot. 2. Spotkanie uczestników wyjazdu Biblioteki Parafialnej do Kazachstanu z s. Tatianą przed kościołem w Oziernoje.
  • fot. 3. Widok Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Oziernoje.
  • fot. 4. Kaplica Ołtarza Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu „Gwiazda Kazachstanu”.
  • fot. 5. Wnętrze kościoła sanktuaryjnego pw. Matki Bożej Królowej Pokoju.
  • fot. 6. Figura Matki Bożej Królowej Pokoju w kościele sanktuaryjnym.
  • fot. 7. – Statua Matki Bożej z rybami – wyraz wdzięczności za dar jeziora i ryb – poświęcona przez św. Jana Pawła II.
  • fot. 8. – Statua Matki Bożej z rybami (fragment).
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation