FOTOGALERIA 2018-062
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 9 października 2018 r.

Budujemy Pomnik Niepodległości w Trzciance:
uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę pomnika.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek.
(Cyprian Kamil Norwid)
We wtorek, 9 października, odbyła się uroczystość położenia kamienia węgielnego pod budowę Pomnika Niepodległości w Trzciance.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 18.00 Mszą św. w naszym kościele, której przewodniczył ks. dr Józef Kopciński MS. Okolicznościowe Słowo wygłosił ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB, teolog, historyk i publicysta z Piły. O muzyczną oprawę liturgii zadbał Chór Pasjonata pod dyr. Bartosza Śliwińskiego.
W kościele były obecne liczne poczty sztandarowe. Przybyli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Krzysztofem Czarneckim i przew. Rady Miejskiej Edwardem Joachimiakiem na czele, reprezentowane były organizacje społeczne i polityczne oraz harcerskie, przyszło także wielu mieszkańców Trzcianki.
Na zakończenie Mszy św. ks. dr Józef Kopciński MS uroczyście poświęcił kamień węgielny pod budowę Pomnika Niepodległości. Ma on formę metalowej tuby zawierającej kapsuły z ziemią z mogił patriotów, którzy oddali życie w imię niepodległości naszej Ojczyzny — począwszy od Insurekcji Kościuszkowskiej, poprzez powstania narodowe, wojny światowe, okupację niemiecką, terror stalinowski, aż po zryw społeczny 1980 r.
Ojczyzna to nie tylko tradycja, sentymenty...
Naród niesie ze sobą powinność moralną: zobowiązuje do szacunku,
pamięci, wierności, ofiary, pracy i zachowania godności narodowej.
(św. Jan Paweł II)
Po poświęceniu kamienia węgielnego i zakończeniu Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz na ulicę Spokojną do miejsca, gdzie powstają fundamenty pomnika. Tu odbył się dalszy ciąg uroczystości. Przemawiali burmistrz Trzcianki Krzysztof Czarnecki i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance Edwin Klessa.
Ceremonię położenia kamienia węgielnego rozpoczął pan kpt. Józef Urbanowicz, uczestnik działającej w Trzciance w latach 1950/1951 młodzieżowej organizacji niepodległościowej „Grunwald”, przejmując go z rąk harcerzy ZHR. Bezpośredniego położenia dokonał przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości w Trzciance Edwin Klessa, w asyście harcerzy.
Uroczystość zakończył program artystyczny przygotowany przez młodzież z Zespołu Teatralnego „Lotka”.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation