FOTOGALERIA 2018-069
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 8 listopada 2018 r.

Wernisaż malarstwa Elżbiety Wasyłyk „Topografia ojczyzny”
zorganizowany w ramach Trzcianeckich Obchodów
100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Sztuka przynosi nam dowód, że istnieje coś innego niż nicość.
(Marcel Proust)
W czwarek, 8 listopada, w Dziale Animacji Kultury BPiCK odbył się wernisaż wystawy malarstwa Elżbiety Wasyłyk „Topografia ojczyzny”, zorganizowany w ramach Trzcianeckich Obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Elżbieta Wasyłyk, malarka, dr hab. prof. nadzw. Akademii Sztuki w Szczecinie, jest absolwentką Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Trzciance i Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu )obecny Uniwersytet Artystyczny). W 2007 uzyskała doktorat na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, a w 2012 tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, ściennym i projektowaniem witraży, krytyką sztuki i poezją. Jest dwukrotną stypendystką Ministra Kultury i Sztuki RP i stypendium Fondazione Giovanni Paolo II w Rzymie w 2001 roku. Jest laureatką min. VI Biennale Sztuki Sakralnej w Gorzowie Wlkp. Trzykrotnie nominowana do nagrody Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego, laureatka Nagrody ZPAP XXIII Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 2010.
Pani Elżbieta w swoim malarstwie zwraca uwagę przede wszystkim na istnienie człowieka w świecie wartości duchowych, ponieważ porusza się w kręgu szeroko rozumianej tematyki religijnej, dając wyraz nie tylko cielesnej, lecz także duchowej kondycji człowieka, jego aspiracjom metafizycznym. Nie da się ukryć, że jest to wizja sztuki alternatywna wobec lansowanej przez współczesny art world i krajowe środowiska opiniotwórcze. Kreowanie naszego wizerunku w Europie jako kraju demokratycznego i postępowego, a nie tradycjonalistycznego i konserwatywnego, związało animatorów kultury z modernistami prezentującymi laicki i progresywny sposób widzenia. — dr hab. Renata Rogozińska, prof. nadzw. UAP, historyk sztuki.
Wystawa „Topografia ojczyzny” jest refleksją malarki nad dziejami naszego kraju. Ilustracją jej uczuć i swoistą wizją naszej obecności w przestrzeni historycznej i kulturalnej Europy.
Prezentujemy krótką fotomigawkę z wernisażu zanotowaną obiektywem ks. Zbigniewa Weltera MS i jednocześnie zapraszamy do osobistej refleksji podczas ogladania wystawy w sali ekspozycyjnej Działu Animacji Kultury BPiCK przy ul. Broniewskiego 7.
Wystawa będzie czynna do 16 listopada 2018 r. w godz. 13.00-17.00 (z wyjątkiem soboty i Niedzieli).
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation