FOTOGALERIA 2018-070
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 10 listopada 2018 r.

Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości:
uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Niepodległości,
który stanął na skwerze przy ul. Spokojnej w Trzciance.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek.
(Cyprian Kamil Norwid)
W sobotę, 10 listopada, w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, obchodzonego w tym roku w 100 rocznicę jej odzyskania, odbyła się w naszym mieście uroczystość odsłonięcia i poświęcenia Pomnika Niepodległości. Monument z fińskiego kamienia Red Balmoral stanął na skwerze przy ul. Spokojnej, naprzeciw Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny.
Uroczystość rozpoczęła się o godz. 16.00 w obecności urzędującego burmistrza Krzysztofa Czarneckiego oraz przedstawicieli Rady Miejskiej z jej przewodniczącym Edwardem Joachimiakiem, a także posła do sejmiku wojewódzkiego Włodzimierza Ignasińskiego i Społecznego Komitetu Budowy Pomnika z jego przezes Edwinem Klessą. Na uroczystość przybyły także poczty sztandarowe instytucji, organizacji społecznych i politycznych oraz placówek oświatowych. Obecni byli kombatanci na czele z panem kapitanem Józefem Urbanowiczem, w latach pięćdziesiątych więzionym za utworzenie w Trzciance młodzieżowej organizacji niepodległościowej GRUNWALD. Licznie zgromadzili się mieszkańcy Trzcianki.
Znaczenie i wymowę pomnika przedstawili kolejno burmistrz Trzcianki pan Krzysztof Czarnecki i przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy pan Edwin Klessa. Pan kapitan Józef Urbanowicz podkreślił wyjątkowość monumentu, w którego fundamentach spoczywa kapsuła z ziemią z mogił patriotów, którzy oddali życie w imię niepodległości naszej Ojczyzny — począwszy od Insurekcji Kościuszkowskiej, poprzez powstania narodowe, wojny światowe, okupację niemiecką, terror stalinowski, aż po zryw społeczny 1980 r.
Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy przedstawił autorkę ogólnego projektu monumentu, panią dr hab. Elżbietę Wasyłyk, która opowiedziała o jego zamierzeniu architektonicznym, oraz autorkę projektu orła wieńczącego pomnik, panią dr hab. Małgorzatę Kopczyńską z Poznania, a także wykonawcę prac kamieniarskich pana Karola Kamińskiego (Masterstone Sp. z o.o. w Białej) i odlewniczych — pana Jarosława Lebiedzia z Poznania oraz autora dokumentacji technicznej — pana Andrzeja Frycza.
Po odczytaniu aktu erekcyjnego, jego symbolicznego wmurowania dokonała pani Wanda Kaletka z domu Skrzyńska, mieszkanka Trzcianki, w latach pięćdziesiątych więziona za udział w młodzieżowej organizacji niepodległościowej GRUNWALD.
Oficjalnego odsłonięcia pomnika dokonali Burmistrz Trzcianki i Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy. Następnie ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, dononał poświęcenia monumentu.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak siebie samego. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń, wszedł na świat grzech wzajemnej nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć.
W swoim niepojętym miłosierdziu wejrzyj na naszych braci i siostry, którzy stając się ofiarami ucisku, przemocy i złości, oddali swe doczesne życie w obronie ludzkiej godności oraz wolności Ojczyzny. Obdarz ich nagrodą nieśmiertelności i chwały.
Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi. Spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nas umiłował.
Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili.
Panie Boże, Ty chcesz, abyśmy wspominali męstwo i odwagę tych, którzy przelali krew za wolność i niepodległość Polski.
Pobłogosław ten pomnik, który upamiętnia ofiarę ich życia.
Niech słowa wyryte w kamieniu utrwalą w pamięci ich bohaterstwo, a w przyszłości przypominają pokoleniom Polaków o cenie miłości Boga i Ojczyzny.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Urzędujący burmistrz Trzcianki podziękował wszystkim członkom Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Niepodległości, podkreślając wysiłek włożony w realizację przedsięwzięcia w tak krótkim czasie! W skład Społecznego Komitetu wchodzili: Adam Bogrycewicz, Sławomir Jaroszewicz, Edwin Klessa (przewodniczący), Jakub Kosowicz, Stanisław Oskierko, Witold Perski, Andrzej Poniatowski (sekretarz), Czesław Rogosz, Maciej Strychacz, Małgorzata Szadkowska, Mieczysław Ślesicki (wiceprzewodniczący), Tomasz Tomczak, Andrzej Willam (skarbnik), Elżbieta Wiśnicka.
Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i krótką częścią artystyczną.
Honorową wartę przy pomniku oraz służbę pomocniczą pełnili harcerze i harcerki ZHR i ZHP.
Warto dodać, że oficjalny patronat nad Pomnikiem Niepodległości objęła Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Siostry Faustyny w Trzciance. Stosowną deklarację podpisano w Urzędzie Miejskim Trzcianki 29 października 2018 r. Swoje podpisy złożyli na niej dyrektor szkoły pani Bożena Wargin, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika pan Edwin Klessa i urzędujący burmistrz miasta Krzysztof Czarnecki.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation