FOTOGALERIA 2018-073
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 11 listopada 2018 r.

Obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości:
uroczysta akademia w Hali Sportowo-Widowiskowej i wręczenie Pamiątkowych Medali Niepodległości.

fot. ks. Zbigniew Welter MS, UMiG Trzcianka, Biblioteka Parafialna, archiwum Redakcji
tekst oprac. Redakcja

Ślady czasów minionych to nie tylko źródło informacji o naszej historii, ale także żywa zachęta
do podtrzymywania i tworzenia wartości wspólczesnych.
ks. Andrzej Szklarski MS, proboszcz naszej parafii w latach 1991–1997
W Niedzielę, 11 listopada, z okazji przypadającego w tym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, a także obchodów Narodowego Święta Niepodległości, podczas uroczystej akademii w Hali Sportowo-Widowiskowej wręczone zostały Pamiątkowe Medale Niepodległości.
Pamiątkowy Medal Niepodległości ma 35 mm średnicy. Na awersie znajduje się orzeł Wojska Polskiego wzór 1919, symbolizujący wolną Ojczyznę, a także inskrypcja „Stulecie odzyskania Niepodległości” oraz daty 1918-2018. Na rewersie przedstawiono herb Trzcianki — Ciołek i nad nim nazwę miasta, natomiast pod herbem widnieje data nadania medalu — 11 listopada 2018 roku. Do każdego Medalu dołączony jest okolicznościowy dyplom, podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy Trzcianka. Projekt graficzny Medalu opracowała pani Marta Bajraszewska, pracownik Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance w Trzciance.
Prezentując Pamiątkowy Medal Niepodległości, dyrektor Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance Elżbieta Wiśnicka podkreśliła, że idea jego nadania pojawiła się ze wspólnej inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Trzcianka oraz Muzeum. Postanowiono z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości uhonorować sto osób, związanych z miastem i gminą Trzcianka, które swoją działalnością wpłynęły na odzyskanie przez Polskę wolności oraz swoją obywatelską postawą kształtowały jej byt i wpływały na tworzenie lokalnej wspólnoty. Muzeum zwróciło się do mieszkańców miasta i gminy o wskazywanie osób godnych uhonorowania. Tutaj też powstał komitet, który ostatecznie określił grono osób, mających być wyróżnionymi. Wśród osób odznaczonych znalazły się zarówno osoby żyjące, jak i uhonorowane pośmiertnie.
Wśród uhonorowanych pośmiertnie tym zaszczytnym wyróżnieniem znaleźli się również misjonarze saletyni — trzech byłych proboszczów parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance — ks. dr Tadeusz Ptak MS, ks. Jan Tuleja MS i ks. Czesław Hałgas MS.
Ks. dr Tadeusz Alojzy Ptak MS (1905-1986), pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1925 r. w Dębowcu na ręce superiora ks. Eliasza Roux, zaś wieczystą 3 października 1928 r. w Salmacie. W latach 1925-1931 odbył studia filozoficzno-teologiczne na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, uzyskując stopień doktora filozofii i licencjusza teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 lipca 1930 roku w Rzymie z rąk ks. kardynała Bazylego Pompili, wikariusza Ojca św. Piusa XI. W latach 1945-1952 superior i pierwszy proboszcz w Trzciance po powrocie Ziemi Trzcianeckiej do Macierzy oraz dziekan pilski. Dokonał wielkiego dzieła przekształcenia masy uchodźców i repatriantów w żywy i prężny organizm parafialny.
Ks. Jan Tuleja MS, w latach 1957-1965 superior i proboszcz parafii w Trzciance. Zapisał się w pamięci parafian jako gorliwy duszpasterz i animator życia parafialnego, a także dobry gospodarz parafii (m.in. to jego zasługą było ostateczne uporządkowanie otoczenia kościoła parafialnego).
Ks. Czesław Hałgas MS (1935-2017), pierwszą profesję zakonną złożył 8 września 1952 r., zaś profesję wieczystą 8 września 1956 r. Święcenia kapłańskie otrzymał 19 kwietnia 1959 r. w Lublinie z rąk ordynariusza lubelskiego bpa Piotra Kałwy. W latach 1979–85 posługiwał w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Trzciance, najpierw jako katecheta, a następnie przez pięć lat jako superior i proboszcz. Jego probostwo przypadło na trudny ale jakże ważny czas zrywu niepodległościowego i „karnawału Solidarności” oraz mroczny okres stanu wojennego. Pozostał w pamięci parafian jako aktywny uczestnik tych wszystkich wielkich wydarzeń, gorliwy duszpasterz i społecznik, a także dobry gospodarz parafii.
W imieniu uhonorowanych pośmiertnie saletynów, Pamiątkowe Medale Niepodległości z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Trzcianka odebrał obecny proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela w Trzciance ks. Wawrzyniec Skraba MS.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation