FOTOGALERIA 2018-075
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 24 listopada 2018 r.

II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej:
w naszej parafii odbyło się spotkanie zespołów synodalnych
z dekanatu trzcianeckiego.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst: Tomasz Tomczak

Przyjdź, Duchu Święty, Duchu Mądrości! Swoją światłością serca nasze napełnij, abyśmy głębiej poznawali Boga i Jego dzieła pełne mądrości, dobroci i miłosierdzia. Broń nas od zaślepienia miłością własną i jej pożądaniami. Udziel nam daru Twojej Mądrości — prosimy Cię, Duchu Święty.
(... z modlitwy do Ducha św.)
W sobotę, 24 listopada, odbyło się w naszej parafii spotkanie zespołów synodalnych z dekanatu trzcianeckiego.
Przypominamy, że II Synod Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej zwołał bp Edward Dajczak dekretem z dnia 11 czerwca 2016 roku. W naszej parafii zespół synodalny rozpoczął swoją pracę 14 września 2017 r. Do tej pory odbyły się cztery posiedzenia zespołu. Jego członkowie uczestniczyli także w spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Skrzatuszu. Odbywały się też spotkania będące formacją osobistą członków zespołu. Jednym z nich było właśnie sobotnie spotkanie dekanalne w Trzciance.
Spotkanie dekanalne rozpoczęło się o godz. 10.00 w kościele Mszą św. w intencji synodu. Zgromadziło się na niej 71 osób osób z parafii dekanatu: z Białej, Dzierżązna Wielkiego, Jędrzejewa, Krzyża Wlkp., Kuźnicy Czarnkowskiej, Siedliska, Wielenia, Żelichowa oraz z Trzcianki. Zespołom parafialnym towarzyszyli ich kapłani, a przewodniczył ks. Radosław Mazur, członek komisji głównej Synodu.
Po zakończeniu Eucharystii zgromadzeni udali się do auli Domu Parafialnego, gdzie odbyła się konferencja, której tematem było powołanie świeckich w Kościele, a poprowadził ją ks. Radosław Mazur.
Stanowiąc ok. 95 % Kościoła, świeccy pełnią znaczącą rolę w jego działaniach na wszystkich polach. Zgodnie z symbolami przywołanymi w Ewangelii, my wszyscy, jako świeccy, jesteśmy solą — która nadaje smak i konserwuje; jesteśmy światłem — które oświeca drogę i świeci dla innych, wreszcie jesteśmy zaczynem — który zakwasza całe ciasto i daje rozwój. Jako świeccy będący Kościołem, mamy swój udział i zadania w wypełnianiu jego misji — kapłańskiej, prorockiej i królewskiej.
Więcej na temat prac II Synodu Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej będzie można przeczytać w następnym numerze naszej gazety parafialnej „Światło z La Salette”, która jest częścią dwumiesięcznika „La Salette. Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej” i ukaże się w styczniu.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation