FOTOGALERIA 2019-007
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 23 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Wernisaż prof. Marka Szarego z Torunia — „Rozważania o trwaniu”:
wystawa prezentuje malarstwo sztalugowe autora.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Sztuka bowiem, jeżeli jest autentyczna, choć niekoniecznie wyraża się w formach typowo religijnych, zachowuje więź wewnętrznego pokrewieństwa ze światem wiary, tak że nawet w sytuacji głębokiego rozłamu między kulturą a Kościołem właśnie sztuka pozostaje swego rodzaju pomostem prowadzącym do doświadczenia religijnego.
św. Jan Paweł II, papież
(... z Listu do Artystów, Watykan, dnia 4 kwietnia 1999 r.)

W sobotę, 23 lutego, w sali wystawienniczej Działu Animacji Kultury BPiCK w Trzciance odbył się wernisaż prof. Marka Szarego z Torunia. Wystawa została zatytułowana „Rozważania o trwaniu” i prezentuje malarstwo sztalugowe autora.
Prof. dr hab. Marek Szary studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w pracowni prof. Janusza Kaczmarskiego w 1986 roku. Od 1987 zatrudniony w Zakładzie Rysunku Instytutu Artystycznego. Obecnie jest kierownikiem pracowni Rysunku klasycznego. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, ilustracją książkową, polichromią i projektowaniem witraży. Swoje prace prezentował na 16 wystawach indywidualnych w Toruniu, Warszawie, Łodzi, Stargardzie Szczecińskim, Płocku, Poczdamie, Berlinie i Efdee w Holandii. Brał udział w ponad 90 wystawach krajowych, pokonkursowych, środowiskowych i poplenerowych w kraju. Uczestniczył w prezentacji sztuki polskiej, w wystawach i plenerach zagranicznych min. w Niemczech, Holandii, Danii, Francji.
Zebranych oprowadziła po wystawie dr hab. Elżbieta Wasyłyk, znana trzcianecka malarka i poetka. Malarstwo sztalugowe prof. Marka Szarego, chociaż figuratywne i czasami wręcz naturalistyczne, nie jest łatwe w odbiorze. Nie pozostawia jednak oglądającego obojętnym, prowadząc go do głębokiej refleksji...
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation