FOTOGALERIA 2019-010
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 25 lutego 2019 r.

Trwa 36 Tydzień Kultury Chrześcijańskiej.
Spotkanie z autorką projektu Pomnika Niepodległości dr hab. Elżbietą Wasyłyk:
jak wyglądał proces twórczy i techniczno-organizacyjny
powstawania pomnika.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Ojczyzna, to wielki zbiorowy obowiązek.
(Cyprian Kamil Norwid, poeta)
W poniedziałek, 25 lutego, w Bibliotece Publicznej im. Kazimiery Iłłakowiczówny BPiCK w Trzciance odbyło się spotkanie z autorką projektu Pomnika Niepodległości dr hab. Elżbietą Wasyłyk, połączone z promocją albumu „Pomnik Niepodległości w Trzciance”.
Pani Elżbieta Wasyłyk przybliżając proces twórczy, jak gdyby pozwoliła zebranym zajrzeć do pracowni artysty i zobaczyć, jak idea przekształca się w materialny kształt pomnika. Wszyscy z dużym zainteresowaniem przyjęli barwną i bardzo emocjonalną wypowiedź artystki.
Relację pani Elżbiety uzupełnił prezes Społecznego Komitetu Budowy pan inż. Edwin Klessa, relacjonując szczegóły techniczno-organizacyjne towarzyszące powstawaniu pomnika. O złożoności prac kamieniarskich opowiedział ich wykonawca Karol Kamiński (Masterstone Sp. z o.o. w Białej). Głos zabrała także mgr Dorota Pawłowska, wicedyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. Siostry Faustyny w Trzciance mającej patronat nad pomnikiem.
Spotkanie stało się również okazją do uhonorowania kpt. Józefa Urbanowicza, wręczeniem mu Pamiątkowego Medalu Niepodległości oraz opatrzonego stosowną dedykacją albumu „Pomnik Niepodległości w Trzciance”. Pan Kapitan, działacz niepodległościowy, w latach pięćdziesiątych więziony za utworzenie w Trzciance młodzieżowej organizacji GRUNWALD, jest honorowym członkiem Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
Albumy z okolicznościowymi dedykacjami i dyplomami otrzymali także zaangażowani w proces powstawania monumentu druhny i druhowie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Prezes Społecznego Komitetu Budowy Pomnika złożył je na ręce phm Ewy Zakrzewskiej. Podobny album otrzymał również pan Paweł Kolendowicz, zaangażowany w część techniczno-organizacyjną projektu.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation