FOTOGALERIA 2019-017
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 23 marca 2019 r.

Bierzmowanie w naszej parafii:
sakramentu młodzieży udzielił ks. bp Krzysztof Włodarczyk,
biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Veni, Creátor Spíritus,
Mentes tuórum vísita,
Imple supérna grátia
Quae tu creásti péctora.
O Stworzycielu Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.
Niebieską łaskę zesłać racz
Sercom, co dziełem są Twych rąk.
(Veni Creator – Hymn do Ducha Świętego aut. Haban Maur)
W sobotę, 23 marca, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 ks. biskup Krzysztof Włodarczyk, biskup pomocniczy diecezji koszalińsko–kołobrzeskiej, udzielił naszej młodzieży sakrament bierzmowania. Mszę św. koncelebrowali ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS wraz z księżmi katechetami, Księdzem Dziekanem i kapłanami naszego dekanatu.
Opiekunami wszystkich przystępujących do sakramentu byli ks. Kamil Pękalski MS i ks. Mariusz Domaradzki MS.
Zgodnie z tradycją przypominamy, że...
Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, którego jedność powinna być zachowywana. [...] Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. [...] Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej.
Liturgia sakramentu rozpoczyna się od odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych oraz wyznania wiary przez bierzmowanych. W ten sposób widać wyraźnie, że bierzmowanie jest dalszym ciągiem chrztu. [...] Biskup wyciąga ręce nad bierzmowanymi. Jest to gest, który od czasów apostolskich jest znakiem daru Ducha. Biskup modli się o Jego wylanie: Boże wszechmogący, Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i Ducha Świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich Ducha Świętego Pocieszyciela, daj im ducha mądrości i rozumu, ducha rady i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełnij ich duchem bojaźni Twojej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Następuje istotny obrzęd sakramentu. [...] Sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole, którego dokonuje się wraz z nałożeniem ręki i przez słowa: Przyjmij znamię daru Ducha Świętego (łac. – Accipe signaculum doni Spiritus Sancti).
(oprac. na podst. KKK Część II Dział 2. Artykuł 2.)
Módlmy się wszyscy w intencji młodych ludzi,
Na których spłynęła moc Ducha Św.
Aby w dalszym życiu nie zagubili Jego darów.
Amen.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation