FOTOGALERIA 2019-026
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 28 kwietnia 2019 r.

Druga Niedziela Wielkanocy — Miłosierdzia Bożego:
Wprowadzenie do naszego kościoła relikwii św. s. Faustyny
— sekretarki Bożego Miłosierdzia i patronki trzcianeckiej szkoły katolickiej.

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst oprac. Redakcja

Dusza, która się zastanawia, otrzymuje wiele swiatła.
(św. Faustyna)
W Drugą Niedzielę Wielkanocy — Miłosierdzia Bożego, 28 kwietnia, podczas Mszy św. o godz. 9.30 odbyło się uroczyste wprowadzenie do naszego kościoła relikwii św. s. Faustyny — sekretarki Bożego Miłosierdzia oraz patronki Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance.
Uroczystą Eucharystię celebrował ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS, a muzycznym kunsztem uświetnił Chór TDK Pasjonata. Świątynię wypełniła społeczność szkoły katolickiej ze sztandarem oraz rzesza licznie przybyłych parafian.
Relikwiaż wniosła do świątyni p. Dorota Pawłowska, wicedyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. s. Faustyny w Trzciance. Ks. Proboszcz dokonał poświęcenia relikwiarium i wizerunku św. Faustyny, które znajdują się na filarze północnej nawy bocznej naszego kościoła.
Przypominamy, że przekazanie reliwii na ręce delegacji szkolnej, z p. wicedyrektor Dorotą Pawłowską na czele, nastąpiło w łagiewnickim kościele sanktuaryjnym, w Niedzielę 7 kwietnia, podczas Mszy św. którą celebrował proboszcz naszej parafii ks. Wawrzyniec Skraba MS.
Wierzymy, że fizyczna i duchowa obecność Sekretarki Bożego Miłosierdzia w naszej parafii przyczyni się do odnowienia naszych serc i pokładania całej ufności w Miłosiernym Panu. Jezus powiedział do s. Faustyny: „Ze względu na ciebie udzielam łask całej okolicy, dla ciebie błogosławię ziemię”.
O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić nam łask, o które Cię prosimy.
My grzeszni nie jesteśmy godni Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanosimy. Amen
(Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. s. Faustyny – imprimatur Franciszek kard. Macharski, Metropolita Krakowski)
Po zakończeniu Eucharystii wszyscy zgromadzeni w kościele, prowadzeni przez relikwie sw. s. Faustyny i sztandar szkoły, udali się procesyjnie na plac w centrum miasta. Tutaj zgromadzonych przywitała dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. św. s Faustyny w Trzciance p. Bożena Wargin, następnie uczennice i uczniowie wykonali II Taniec Wielkanocny.
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego świątyni,
chwalcie Go na wyniosłym Jego nieboskłonie!
Chwalcie Go za potężne Jego czyny,
chwalcie Go za wielką Jego potęgę!
Chwalcie Go dźwiękiem rogu,
chwalcie Go na harfie i cytrze!
Chwalcie Go bębnem i tańcem,
chwalcie Go na strunach i flecie!
Chwalcie Go na cymbałach dźwięcznych,
chwalcie Go na cymbałach brzęczących:
Wszystko, co żyje, niech chwali Pana!
Alleluja.
(Ps 150)
Społeczność szkolna tańcząc chciała wyrazić, obok radości Paschalnej, taże radość wynikającą z faktu, że relikwie ich patronki na stałe zagoszczą w naszej świątyni, a w ich znaku będziemy mieć możliwość prosić ją o wstawiennictwo dla nas u miłosiernego Boga.
Módl się za nami święta Faustyno.
Abyśmy życiem i słowem głosili światu orędzie Miłosierdzia.
Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar życia i posłannictwa świętej Faustyny i za jej wstawiennictwem pomóż nam wzrastać w postawie ufności wobec Ciebie i miłosierdzia względem bliźnich. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
(Antyfona)
Na zakończenie uroczystości ks. proboszcz Wawrzyniec Skraba MS udzielił wszytkim zgromadzonym błogosławieństwa relikwią sw. s. Faustyny.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation