FOTOGALERIA 2019-029
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 maja 2019 r.

Uroczystość pierwszej rocznicy I Komunii Świętej:
uczennice i uczniowie szkół podstawowych w Trzciance.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.
(J 6, 51)
W V Niedzielę Wielkanocy, 19 maja, podczas Mszy św. o godz. 11.00 obchodziliśmy uroczyście pierwszą rocznicę I Komunii św.
Eucharystię celebrował ks. Wawrzyniec Skraba MS, proboszcz naszej parafii.
Pozdrowieniem obejmuję wszystkie dzieci, które [...] przyjmują Chrystusa do swoich serc i modlę się, aby zawsze napełniała je Boża radość, pokój i miłość, i by z pomocą swoich najbliższych zachowały na całe życie swoją dziecięcą niewinność i ufność w Panu. Z serca wam błogosławię... — papież Franciszek (Watykan, 22 maja 2013 r.).
Jezus powiedział: Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. (J 13,34). Módlmy się w intencji dzieci pierwszokomunijnych, prosząc Dawcę Miłości, by obdarzał je łaską dającą moc do wypełnienia Jego przykazań.
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation