FOTOGALERIA 2019-035
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 20 czerwca 2019 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało):
uroczysta Msza św. polowa i początek procesji eucharystycznej.

fot. ©serociak   
tekst oprac. Redakcja   

Zróbcie mu miejsce Pan idzie nieba,
Pod przymiotami ukryty chleba.
Zagrody nasze widzić przychodzi,
I jak się dzieciom jego powodzi.
(... z pieśni)
W czwartek, 31 maja, obchodziliśmy Uroczystość Najśw. Ciała i Krwi Pańskiej (tzw. Boże Ciało).
O godz. 11.00 przed świątynią parafii pw. Matki Bożej Saletyńskiej została odprawiona uroczysta Msza św. polowa celebrowana przez kapłanów obu trzcianeckich parafii. Liturgii przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. Andrzej Żołyniak MS, proboszcz parafii Matki Bożej Saletyńskiej. Tradycyjnie już liturgię uświetniła swoim kunsztem Orkiestra Dęta TDK pod kier. Tomasza Wyrzykowskiego.
Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim.
(J 6,51.54-56)
Po zakończeniu Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna, do której, jak co roku, zaczęły dołączać prawdziwe tłumy mieszkańców naszego miasta. Nawet iście tropikalny upał niewielu odstraszył, co jest namacalnym dowodem tego, że uroczystość Bożego Ciała porusza serca i napełnia dusze radością z bezpośredniego kontaktu z sacrum, które jest integralną częścią naszego człowieczeństwa.
[Procesje eucharystyczne w Uroczystość Bożego Ciała (łac. Corpus Christi)] są niezwykle wymownym świadectwem prawdy, że Pan Jezus, ukrzyżowany i zmartwychwstały, nadal idzie po drogach świata i przez tę swoją «wędrowną» obecność przewodzi pielgrzymce kolejnych pokoleń chrześcijan: umacnia wiarę, nadzieję i miłość; pociesza w utrapieniach; podtrzymuje w dążeniu do sprawiedliwości i pokoju.
(św. Jan Paweł II, Anioł Pański, Watykan, 14 czerwca 1998 r.)
Procesja miała przejść ulicami Witosa, Fałata, Żeromskiego i Sikorskiego, by zakończyć się przy naszym kościele pw. św. Jana Chrzciciela.
Niestety, z powodu nawałnicy, która nadciągnęła nad Trzciankę, procesja doszła tylko do drugiego ołtarza ustawionego przy zbiegu ulic Fałata i Dąbrowskiego. Tutaj została rozwiązana.
Nawet najstarsi mieszkańcy miasta nie pamiętają takiej sytuacji, by procesja Bożego Ciała została przerwana już na początku swojej trasy!!!
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation