FOTOGALERIA 2019-042
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

Trzcianka, 19 czerwca 2019 r.

Powitanie nowego ks. proboszcza – ks. Zbigniewa Cybulskiego MS:
ceremonia objęcia parafii i uroczysta Msza św.
Ceremonia poświęcenia obrazu św. Jana Pawła II.
Obraz poświęcił ks. prowincjał Grzegorz Zembroń MS.

fot. ks. Zbigniew Welter MS   
tekst oprac. Redakcja   

Jego [Kościoła] sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa:
mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego.
Kol 1,25
W XVII Niedzielę zwykłą, 28 lipca, na Mszy św. o godz. 9.30 w uroczysty sposób powitaliśmy nowego proboszcza — ks. Zbigniewa Cybulskiego MS, który decyzją ks. Prowincjała obejmuje posługę w naszej parafii.
Ceremonię objęcia parafii rozpoczął ks. Grzegorz Zembroń MS, prowincjał prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, odczytaniem dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza powołującego nowego proboszcza. Następnie ks. Zbigniew Cybulski MS, z dłonią na Biblii, złożył przysięgę stając się tym samym 17 gospodarzem w powojennej historii naszej parafii.
Po zakończeniu ceremonii ks. Prowincjał podziękował ustępującemu proboszczowi, ks. Wawrzyńcowi Skrabie MS za posługę w Trzciance i powitał ks. Zbigniewa Cybulskiego MS jako nowego proboszcza parafii. W imieniu całej wspólnoty wiernych nowego proboszcza powitali również przedstawiciele Rady Parafialnej.
Panie Jezu, powierzamy Ci ks. Zbigniewa, saletyna, który rozpoczyna posługę duszpasterską w naszej parafii i będzie ją prowadził jako proboszcz. Ty, który go powołałeś i uświęciłeś, aby w Twoim imieniu służył ludziom w Świętych Sakramentach, daj mu siłę, ufność i radość z wypełnianej misji. Zachowaj go w Twoim Miłosiernym Sercu, by zawsze był świadkiem Twego przebaczenia, wielbił Boga Ojca i uczył wszystkich prawdziwej drogi do świętości. Niech Eucharystia, którą sprawuje, umacnia go i daje mu siłę do ofiarowania się Tobie, za nas i za zbawienie świata. Niech żywy w nim będzie misyjny zapał dzięki tchnieniu Twojego Ducha. Matko Boża Saletyńska, szczególna patronko ks. Zbigniewa, otocz go swoją Matczyną opieką i dopomóż mu, by pozostał wierny realizacji Twego polecenia i głosił całemu ludowi Twoje Orędzie.
Amen
Następnie rozpoczęła się uroczysta Suma celebrowana pod przewodnictwem ks. prowincjała Grzegorza Zembronia MS, który wygłosił Słowo Boże. Eucharystię zakończyło wspólne błogosławieństwo udzielone przez ks. Prowicjała oraz nowego proboszcza parafii.
Po zakończeniu Eucharystii ks. Grzegorz Zembroń MS, prowincjał prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, dokonał uroczystego poświęcenia obrazu św. Jana Pawła II w odnowionym ołtarzu bocznym Matki Bożej Różańcowej.
Św. Jan Paweł II, papież Maryjny, jak o Nim mówiono, całe swoje życie — kapłaństwo, sakrę biskupią, purpurę kardynalską i pontyfikat — zawierzył opiece Matki Bożej.
Był wielkim orędownikiem modlitwy różańcowej i to właśnie On rozszerzył ją, wprowadzając do niej Tajemnice Światła.
Różaniec — to modlitwa, którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i głębi zarazem. [...] Oto bowiem na kanwie słów pozdrowienia anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa.
(św. Jan Paweł II do wiernych w dniu 29 października 1978 r.)
Patrzę na Was wszystkich, Bracia i Siostry wszelkiego stanu, na Was, rodziny chrześcijańskie, na Was, osoby chore i w podeszłym wieku, na Was młodzi: weźcie znów ufnie do rąk koronkę różańca, odkrywając ją na nowo w świetle Pisma Świętego, w harmonii z liturgią, w kontekście codziennego życia.
(... z Listu Apostolskiego Rosarium Virginis Mariae św. Jana Pawła II)
Dlatego właśnie podczas renowacji ołtarza Matki Bożej Różańcowej w naszym kościele, zrodziła się myśl umieszczenia w nim obrazu Wielkiego Papieża Polaka, którego dewizą było „Totus Tuus” — „Cały Twój”, Maryjo!
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation