Archiwum wydarzeń - lipiec 2012: fotogaleria 578.
Trzcianka, lipiec 2012 r.

Zakończenie remontu ławek i renowacji drzwi w kościele:
fotomigawka odnowionych drzwi oraz ławek we wnętrzu światyni   

fot. ks. Zbigniew Welter MS
tekst: oprac. Redakcja
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera...
Ps 69,10

Zakończył się remont ławek w kościele. Renowacji zostały poddane również drzwi wejściowe do naszej świątyni. Parafia pokryła na razie tylko połowę kosztów inwestycji. Pozostałą część należy wpłacić do końca roku.

NADAL ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ
O SKŁADANIE DOBROWOLNYCH OFIAR
NA POKRYCIE POZOSTAŁEJ CZĘŚCI KOSZTU
REMONTU ŁAWEK I RENOWACJI DRZWI

ofiary można składać w kancelarii parafialnej,
lub w podpisanej kopercie na tacę w kościele,
możliwe są także bezpośrednie wpłaty na konto parafialne.

Piąte przykazanie kościelne („Wierni są zobowiązani dbać o potrzeby Kościoła") mówi, że wierni powinni dbać o potrzeby materialne Kościoła, każdy według swoich możliwości.
(Katechizm Kościoła Katolickiego Część III Dział I Rozdział 3. Artykuł 3. cz. 2. §2043)

Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom koscioła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy.
(Kodeks Prawa Kanonicznego Część I Księga II Tytuł I Kan. 222 §1.)