FOTOGALERIA 652
zaktualizowano  r.
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
 LINKI:
 
ARCHIWUM
2004-2011
 
FILIA PARAFII
NOWA WIEŚ
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej
Trzcianka, 21 lipca 2013 r.

Powitanie nowego ks. proboszcza – ks. Wawrzyńca Skraby MS:
Ceremonia objęcia parafii i uroczysta Msza św.  

fot. ks. Zbigniew Welter MS  
tekst: oprac. Redakcja  
Jego [Kościoła] sługą stałem się według zleconego mi wobec was Bożego włodarstwa:
mam wypełnić [posłannictwo głoszenia] słowa Bożego.
Kol 1,25

W Niedzielę, 21 lipca, na Mszy św. o godz. 12.30 powitaliśmy nowego ks. proboszcza – ks. Wawrzyńca Skrabę MS, który decyzją ks. Prowincjała obejmuje posługę w Trzciance.

Ceremonię objęcia parafii rozpoczął ks. Andrzej Zagórski MS, prowincjał prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów, odczytaniem dekretu Ks. Biskupa Ordynariusza powołującego nowego proboszcza. Następnie ks. Wawrzyniec Skraba MS, z dłonią na Biblii, złożył przysięgę stając się tym samym 16 gospodarzem w powojennej historii naszej parafii.

Rozpoczęła się uroczysta Suma celebrowana przez nowego proboszcza, ks. Wawrzyńca Skrabę MS oraz ustępującego proboszcza, ks. Kazimierza Przybycienia MS, a także ks. prowincjała Andrzeja Zagórskiego MS, który w tym dniu również pełnił rolę pełnomocnika Ks. Biskupa Ordynariusza. Liturgię uświetnił Chór Pasjonata, a Słowo Boże wygłosił Ks. Prowincjał. Podczas Mszy św. nowy proboszcz udzielił Sakramentu Chrztu Św. dwojgu dzieciom. Po zakończeniu Eucharystii przedstawiciele Rady Parafialnej powitali ks. Wawrzyńca, a ks. Prowincjał podziękował ks. Kazimierzowi za posługę w Trzciance. Uroczysta Suma zakończyła się błogosławieństwem, którego udzielił nowy proboszcz.

Ks. Wawrzyniec Skraba MS urodził się w 1974 r. w Kąclowej w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim, w gminie Grybów nad Białą dopływem Dunajca. Pierwszą profesję zakonną złożył w 1996, a święcenia kapłańskie otrzymał w 2000 roku. Ostatnio sprawował funkcję dyrektora postulatu prowincji polskiej Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów.

Nowemu proboszczowi życzymy wielu łask Bożych i opieki Pięknej Pani z La Salette w pracy duszpasterskiej w Trzciance.
     
• SALETYNI
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
 LINKI:
 
NAPISZ
DO NAS
 
FILIA PARAFII
NIEKURSKO
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation