Plan Wizyty Duszpasterskiej (tzw. Kolędy) od 27 grudnia 2013 r. do 25 stycznia 2014 r.

Kolęda w soboty od godz. 10.00, w pozostałe dni tyg. od godz. 16.00.

    Uwaga:
  • Do mieszkańców nowych ulic na terenie naszej parafii: prosimy o zgłoszenie adresu!
  • 25 stycznia 2014 r., w sobotę, na zgłoszenia odwiedzane będą rodziny pominięte lub nieobecne podczas „Kolędy”!
    Zgłoszenia (telefonicznie lub osobiście) w Kancelarii Parafialnej przyjmowane są do godz. 11.00 w sobotę, 25 stycznia 2014 r.

Uwaga!
25 stycznia 2014, w sobotę, na zgłoszenia odwiedzane będą rodziny pominięte lub nieobecne podczas „Kolędy”!
Zgłoszenia (telefonicznie lub osobiście) w Kancelarii Parafialnej przyjmowane są do godz. 11.00 w sobotę, 25 stycznia 2014 r.